Освіта

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заснована на державній формі власності і є вищим військовим навчальним закладом Державної прикордонної служби України.

Національна академія надає можливість громадянам України здобувати вищу освіту за чотирма освітніми рівнями  із присудженням відповідного ступеня вищої освіти у відповідності до чинного законодавства на підставі ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що забезпечує видачу випускникам Національної академії документів про вищу освіту державного зразка та сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей (освітньо-професійних\освітньо-наукових програм).

Освітня діяльність в академії реалізовується у вигляді освітнього процесу, який включає навчальну, наукову роботу та роботу з персоналом.

Освітній процес в академії забезпечує можливість здобуття слухачами (курсантами, студентами) знань, умінь і навичок у військовій, гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.

Мова викладання – державна.

Підготовка фахівців в академії здійснюється за очною (денною) та заочною  формами здобуття вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій та елементів змішаного навчання.

В академії здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми рівнями в межах ліцензованого обсягу та післядипломна освіта фахівців підрозділів і органів охорони державного кордону та науково-педагогічного складу. Також в установленому законодавством порядку здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями із присудженням ступенів доктора філософії та доктора наук.

Відповідно до отриманих ліцензій Національна академія проводить підготовку офіцерських кадрів для органів охорони державного кордону і цивільних фахівців із вищою освітою за спеціальностями:

на факультеті підготовки керівних кадрів:

252 «Безпека державного кордону» (оперативний рівень)

256 «Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)» (стратегічний рівень)

262 «Правоохоронна діяльність» (оперативний рівень)

274 «Автомобільний транспорт» (оперативний рівень)

на факультеті безпеки державного кордону:

252 «Безпека державного кордону» (тактичний рівень)

252 «Безпека державного кордону» (спеціалізація «Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ») (тактичний рівень)

на факультеті правоохоронної діяльності:

081 «Право» (тактичний рівень)

262 «Правоохоронна діяльність» (тактичний рівень)

за кошти фізичних та юридичних осіб

081 «Право» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

на факультеті забезпечення оперативно-службової діяльності:

035 «Філологія» (тактичний рівень)

053 «Психологія» (тактичний рівень)

252 «Безпека державного кордону» (спеціалізація «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ») (тактичний рівень)

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (тактичний рівень)

за кошти фізичних та юридичних осіб

035 «Філологія» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Національна академія здійснює підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – єдиний в Україні заклад вищої освіти, який з лютого 2019 року співпрацює з агенцією FRONTEX та  офіційно приєднаний  до мережі партнерських академій цієї агенції. Це надало змогу розширити можливості Національної академії та її потенціал, а також забезпечити співпрацю з навчальними закладами Європейського Союзу тощо.