Силабуси навчальних дисциплін ОПП “Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)” (магістр)