Захист дисертацій

Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
ДАНИЛЕНКО Олександр Борисович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах

Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
ЖЕЛЯСКОВ Василь Якович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії

Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
ШУМСЬКИЙ Олександр Леонідович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Теоретичні та методичні засади лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов

Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
МЕЛЬНІКОВ Андрій Вікторович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ТАТАРІН Олександр Васильович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ГРЕБЕНЮК Леся Володимирівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
МАКЕЄВА Олена Анатоліївна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ПІЗІНЦАЛІ Віктор Валентинович
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Розвиток психологічної культури у майбутніх офіцерів