Захист дисертацій

Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
МЕЛЬНІКОВ Андрій Вікторович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ТАТАРІН Олександр Васильович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ГРЕБЕНЮК Леся Володимирівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
МАКЕЄВА Олена Анатоліївна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ПІЗІНЦАЛІ Віктор Валентинович
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Розвиток психологічної культури у майбутніх офіцерів

Здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук
ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Психологія чуток в умовах надзвичайної ситуації

Здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук
СІРКО Роксолана Іванівна
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби

Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
ДОЛИНСЬКИЙ Євген Володимирович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ЧЕРНОВА Світлана Василівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Розвиток комунікативної компетентності офіцерів прикордонників у процесі підвищення кваліфікації

Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
БІЛЯВЕЦЬ Сергій Якович
Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни) та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ЯЦИШИНА Ніна Володимирівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
БУЛАЄВСЬКА Оксана Василівна
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Психологічні особливості професійної взаємодії медичного персоналу в екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги


Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
ДУДІКОВА Лариса Володимирівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ГАВРИЛЮК Віталій Володимирович
Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Тема: Методика навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
БАЙДА Світлана Петрівна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача вищого педагогічного навчального закладу

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ЛОБУНЬКО Вероніка Сергіївна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Самоствердження як психологічний чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку


Здобувач наукового ступеня кандидатапсихологічних наук
ГРИЦИНА Олег Михайлович
Спеціальність:19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Розвиток психологічної стійкості у керівників органів охорони державного кордону України


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
СОРОКА Олена Михайлівна
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ВОРОНОВА Ольга Юріївна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психологічні особливості формування рефлексії у майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти


Здобувач наукового ступеня кандидатапсихологічних наук
ЄРЬОМЕНКО Данило Юрійович
Спеціальність:19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Особливості відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
САМОЙЛЕНКО Олександр Олександрович
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Формування психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців-прикордонників до ведення бойових дій


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
БАЛАБУШКА Євген Олександрович
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Динаміка ригідності комбатантів у процесі адаптації до умов мирного життя


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ШВЕЦЬ Владислава Володимирівна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психологічні особливості розвитку творчих здібностей підлітків засобами ткацтвотерапії


Здобувач наукового ступеня кандидатапсихологічних наук
ГУРТОВЕНКО Наталія Вікторівна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук

ЧИСТЯК Ольга Володимирівна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психолого-педагогічні умови формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук

СТРІХА Сергій Володимирович
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Індивідуальні особливості майбутніх психологів пенітенціарних установ як чинники їх професійного зростання


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук

РАДЗІВІЛ Катерина Павлівна
Спеціальність: 19.00.07– педагогічна та вікова психологія
Тема:Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
УРУСОВА Олена Геннадіївна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема:Формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ГОРБАТЬКО Катерина Миколаївна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ЛЕВЧУК Наталія Петрівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Розвиток економічної компетентності офіцерів-магістрантів Державної прикордонної служби України


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
СЕРДЮК Сергій Іванович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
СТЕПАНОВ Сергій Петрович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ВОЛОШИН Володимир Дмитрович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

КОВАЛЕНКО Лариса Василівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ПАНТЄЛЄЄВ Кирило В’ячеславович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

МІРОШНІЧЕНКО Анатолій Анатолійович
Спеціальність:13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Тема: Методика формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

БАБІЧ Ольга Василівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ТИМОФЄЄВА Оксана Ярославівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ТРОНЬ Тетяна Володимирівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів Америки


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

КОВАЛЕНКО Оксана Павлівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ЛЕМЕШКО Ольга Василівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ТАРАСЕНКО Наталія Миронівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
МОЗАЛЬОВ Владислав Євгенович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема:Педагогічні умови моніторингу якості підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
СИЧ Руслан Вадимович
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ДАЦКОВ Антон Володимирович
Спеціальність 19.00.09– психологія діяльності в особливих умовах
Тема:Психологічні особливості постекстремальної адаптації учасників антитерористичної операції


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
РЕЗНІК Олег Григорович
Спеціальність 19.00.09– психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Психологічні особливості запобігання та подолання босінгу у відділах прикордонної служби


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

КАРПУШИНА Майя Григорівна
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь розв’язувати проблемні ситуації у професійній діяльності


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
СНІЦА Тетяна Євгенівна
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ГАЩУК Віктор Анатолійович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема: Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників


Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
СЕРХОВЕЦЬ Сергій Володимирович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності


Здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук
ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Психологія чуток в умовах надзвичайної ситуації


Здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук
СІРКО Роксолана Іванівна
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби