Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами

Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» в Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, з метою забезпечення якісної організації освітнього процесу, впорядкування підготовки навчально-методичних комплексів і забезпечення фахового викладання навчальних дисциплін, здійснено закріплення навчальних дисциплін за кафедрами

на факультеті підготовки керівних кадрів

за кафедрою оперативного мистецтва:

 1. Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил України.
 2. Бойове забезпечення і тактика родів військ.
 3. Історія війн і збройних конфліктів.
 4. Тактика загальновійськових частин і з’єднань.
 5. Бойове забезпечення та застосування підрозділів родів військ.

      за кафедрою оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби України:

 1. Оперативно-службова діяльність підрозділів охорони державного кордону.
 2. Оперативно-службова діяльність органів охорони державного кордону.
 3. Оперативно-службова діяльність органу охорони державного кордону.
 4. Оперативно-службова діяльність ДПСУ.
 5. Оперативно-службова діяльність підрозділів та органів охорони державного кордону.
 6. Оперативно-службова діяльність регіональних управлінь ДПСУ.
 7. Оперативне мистецтво.

за кафедрою управління:

 1. Управління повсякденною діяльністю органу охорони державного кордону.
 2. Наукові основи управління.
 3. Діяльність штабів ДПСУ та ЗСУ.
 4. Управління повсякденною діяльністю
 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності.
 6. Служба штабів.
 7. Прикордонна безпека України.
 8. Міжнародна діяльність та ППР.
 9. Наукові основи управління та кадровий менеджмент.
 10. Інтегроване управління кордонами.

за кафедрою національної безпеки та стратегії:

 1. Інформаційно-аналітична діяльність ДПСУ.
 2. Інформаційна політика та інформаційна безпека.
 3. Теорія і практика наукових досліджень.
 4. Науково-прикладні проблеми безпеки державного кордону.
 5. Оперативно-службові (оперативно-бойові) проблеми безпеки державного кордону.
 6. Національна безпека України.
 7. Діяльність Державної прикордонної служби України.
 8. Основи оборони України.
 9. Стратегія та основи стратегічного планування.
 10. Державне управління у сфері національної безпеки.
 11. Управління змінами та впровадження інновацій.

на факультеті охорони та захисту державного кордону

за кафедрою тактики прикордонної служби:

 1. Тактика прикордонної служби.
 2. Тактика прикордонної служби (управління підрозділом дільничних

інспекторів).

 1. Основи управління.
 2. Інформаційно-аналітична діяльність прикордонних підрозділів.

за кафедрою прикордонного контролю:

 1. Прикордонний контроль.
 2. Організація прикордонного контролю в органах охорони державного кордону.
 3. Організація та здійснення контролю другої лінії в пунктах пропуску.
 4. Прикордонний контроль (організація прикордонного контролю).

за кафедрою кінології:

 1. Основи кінології.
 2. Основи зоопсихології, етології та вищої нервової діяльності собак.
 3. Основи службової кінології.
 4. Методика і техніка дресирування собак.
 5. Практична підготовка інструктора-методиста зі службової кінології.
 6. Методика спеціальної підготовки кінологів і службових собак.
 7. Використання кінологів і службових собак в Державній прикордонній службі України.
 8. Організація кінологічної служби та керівництво нею.

за кафедрою загальновійськових дисциплін:

 1. Загальна тактика.
 2. Воєнне мистецтво в війнах та збройних конфліктах.

за кафедрою фізичної підготовки та особистої безпеки:

 1. Фізичне виховання.
 2. Фізична підготовка.
 3. Особиста безпека та застосування сили.
 4. Спеціальна фізична підготовка.
 5. Теорія і методика фізичного виховання.
 6. Управління процесом фізичної підготовки.
 7. Технічні засоби навчання.
 8. Фізичне виховання, особиста безпека та застосування сили.

за кафедрою вогневої та тактико-спеціальної підготовки:

 1. Тактико-вогнева підготовка.
 2. Засоби посилення прикордонних підрозділів.
 3. Організація вогневої підготовки.
 4. Вогнева підготовка.
 5. Тактико-спеціальна підготовка мобільних підрозділів.

на факультеті правоохоронної діяльності

за кафедрою управління оперативно-розшуковою діяльністю:

 1. Управління оперативно-розшуковою діяльністю.
 2. Кримінальний аналіз та оперативно-технічне забезпечення.
 3. Оперативна протидія злочинності на державному кордоні.
 4. Розвідувальна та контррозвідувальна діяльність.
 5. Оперативно-розшукова діяльність.

за кафедрою спеціальних дисциплін:

 1. Спеціальна дисципліна.
 2. Спеціальна дисципліна 2.
 3. Негласні слідчі(розшукові) дії.
 4. Спеціальна дисципліна 11.
 5. Спеціальна дисципліна 17 (12).
 6. Спеціальна дисципліна 5.
 7. Спеціальна дисципліна Д.
 8. Спеціальна дисципліна ОД.

за кафедрою теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін:

 1. Адміністративно – господарська діяльність.
 2. Теоретико-правові засади інформаційного права.
 3. Нормотворча діяльність.
 4. Правовий статус персоналу Державної прикордонної служби України.
 5. Особливості діяльності юридичної служби в ДПСУ.
 6. Правові засади забезпечення охорони державного кордону.
 7. Теорія держави і права.
 8. Філософія права.
 9. Історія держави і права України та зарубіжних країн.
 10. Історія держави і права України.
 11. Історія держави і права зарубіжних країн.
 12. Трудове право.
 13. Правові засади діяльності Державної прикордонної служби України.
 14. Основи Римського приватного права.
 15. Юридична деонтологія.
 16. Цивільне право.
 17. Адвокатура України.
 18. Житлове право.
 19. Екологічне право.
 20. Правовий захист прав споживача.
 21. Правознавство
 22. Нотаріат України.
 23. Організація юридичної служби.
 24. Транспортне право.
 25. Земельне право.
 26. Господарське процесуальне право.
 27. Цивільний процес.
 28. Міжнародне приватне право.
 29. Господарське право.
 30. Цивільне право.
 31. Державне будівництво та самоврядування в Україні.
 32. Порівняльне правознавство.
 33. Основи теорії демократії та прав людини.
 34. Правове забезпечення охорони кордону.
 35. Історія вчень про державу і право.
 36. Сімейне право.
 37. Теоретико-правові засади забезпечення охорони державного кордону.
 38. Актуальні проблеми правового регулювання охорони праці.
 39. Актуальні проблеми цивільного права.
 40. Актуальні проблеми теорії держави та права.
 41. Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі.
 42. Актуальні проблеми адміністративно-господарської діяльності ООДК.

за кафедрою конституційного, адміністративного та міжнародного

            права:

 1. Основи митної справи.
 2. Конституційні свободи, права та обов’язки громадянина.
 3. Правові засади забезпечення національної безпеки України.
 4. Адміністративно-правові проблеми діяльності Державної прикордонної служби України.
 5. Актуальні проблеми міжнародного права.
 6. Право Європейського Союзу.
 7. Конституційне право України.
 8. Державне (конституційне) право зарубіжних країн.
 9. Адміністративне право.
 10. Адміністративний процес.
 11. Фінансове право.
 12. Права людини.
 13. Міжнародне право.
 14. Міграційне право.
 15. Адміністративна відповідальність.
 16. Порівняльне правознавство.
 17. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки в прикордонній сфері.
 18. Правові засади забезпечення безпеки державного кордону України.
 19. Актуальні проблеми дотримання прав людини.
 20. Проблеми конституційного права.
 21. Міжнародне гуманітарне право.
 22. Адміністративне судочинство в Україні.
 23. Актуальні проблеми адміністративного права.
 24. Адміністративно-деліктне право.
 25. Правове забезпечення охорони кордону.
 26. Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності.
 27. Адміністративна деліктологія.
 28. Адміністративно-правове забезпечення.
 29. Основи прав людини.
 30. Міжнародна діяльність та прикордонно-представницька робота.
 31. Міжнародно-правове врегулювання дотримання прав людини при перетинанні державного кордону.
 32. Адміністративно-правові засади діяльності Державної прикордонної служби України.
 33. Адміністративно-юрисдикційна діяльність прикордонних підрозділів.
 34. Адміністративна діяльність органів охорони державного кордону.
 35. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів.
 36. Основи взаємодії правоохоронних органів.
 37. Теоретико-правові засади забезпечення охорони державного кордону.

за кафедрою кримінального права та  процесу:

 1. Організація судових та правоохоронних органів.
 2. Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень.
 3. Кримінальне право.
 4. Кримінальний процес.
 5. Криміналістика.
 6. Кримінально-виконавче право.
 7. Актуальні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства.
 8. Кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів.
 9. Процесуальні документи у кримінальному судочинстві.
 10. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності.
 11. Судова медицина та судова психіатрія.
 12. Кримінологія.
 13. Основи кримінального права та процесу.
 14. Теоретико-правові засади забезпечення охорони державного кордону.
 15. Протидія корупції та злочинності на державному кордоні.
 16. Юридична психологія.
 17. Методика розслідування окремих кримінальних правопорушень.
 18. Актуальні проблеми кримінального права.
 19. Захист у кримінальному провадженні.

на факультеті іноземних мов та гуманітарних дисциплін

за кафедрою англійської мови:

 1. Іноземна мова.
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 4. Іноземна мова наукового спілкування.
 5. Англійська мова для повсякденного вжитку.
 6. Англійська мова для професійних потреб.
 • Іноземна мова для службового застосування в пунктах пропуску.

за кафедрою перекладу:

 1. Практичний курс основної іноземної мови.
 2. Практичний курс англійської мови.
 3. Практичний курс другої іноземної мови (угорська мова).
 4. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (угорська мова).
 5. Лексикологія основної іноземної мови.
 6. Теорія і практика перекладу з основної іноземної мови.
 7. Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови.
 8. Курс стилістики та порівняльної лексикології.
 9. Теорія і практика спеціального перекладу.
 10. Порівняльна граматика основної іноземної та української мов.
 11. Основи мовознавства та теорії мовної комунікації.
 12. Вступ до перекладознавства.
 13. Практична граматика з основної іноземної мови.
 14. Теорія і практика письмового та усного перекладу.
 15. Історія основної іноземної мови.
 16. Англомовний дискурс.
 17. Порівняльна граматика.
 18. Етика перекладача.
 19. Сучасна література країн основної іноземної мови.
 20. Аспектний переклад та основи комп`ютерного перекладу.
 21. Стилістика основної іноземної мови.
 22. Основи редагування перекладів.
 23. Переклад сучасної художньої літератури.
 24. Спеціальна термінологія.
 25. Практика письмового та усного перекладу.
 26. Актуальні проблеми перекладознавства та аспектний переклад.
 27. Методика викладання іноземної мови та перекладу.
 28. Техніка усного послідовного та синхронного перекладу.

за кафедрою німецької та другої іноземної мови:

 1. Практичний курс основної іноземної мови.
 2. Практичний курс другої іноземної мови (за винятком угорської мови).
 3. Латинська мова.
 4. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови.
 5. Основи мовознавства та теорії мовної комунікації.
 6. Стилістика.
 7. Лексикологія основної іноземної мови.
 8. Теорія і практика перекладу з основної іноземної мови.
 9. Спеціальний переклад.
 10. Порівняльна граматика основної іноземної та української мов.
 11. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (за винятком угорської мови).
 12. Історія зарубіжної літератури.
 13. Іноземна мова.
 14. Іноземна мова для службового застосування в пунктах пропуску.
 15. Іноземна мова за професійним спрямуванням.

за кафедрою психології та морально психологічного забезпечення:

 1. Вступ до спеціальності.
 2. Сучасні дослідження психології діяльності в особливих умовах.
 3. Історія України та української культури.
 4. Морально-психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності.
 5. Педагогіка і психологія.
 6. Основи біології та генетики, анатомія та еволюція нервової системи людини.
 7. Психофізіологія.
 8. Загальна психологія.
 9. Психологія екстремальної діяльності.
 10. Сучасні проблеми психологічної реабілітації особистості.
 11. Соціальна та вікова психологія.
 12. Психотренінг.
 13. Психодіагностика.
 14. Етнопсихологія.
 15. Диференційна психологія.
 16. Основи психологічного дослідження та експериментальна психологія.
 17. Клінічна та патопсихологія.
 18. Основи психокорекції з практикумом.
 19. Професійна педагогіка та морально-психологічне забезпечення.
 20. Педагогічна психологія.
 21. Загальна психологія з практикумом.
 22. Історія психології.
 23. Політична психологія.
 24. Психологія особистості та психічного розвитку.
 25. Психологія діяльності в особливих умовах.
 26. Психологія забезпечення в ДПСУ.
 27. Психогігієна та психопрофілактика.
 28. Основи корекції з практикумом.
 29. Психологічні аспекти розвитку педагогічної творчості.
 30. Психотерапевтичні та тренінгові технології.
 31. Методологія та методи психологічного супроводу розвитку.

за кафедрою педагогіки та соціально-економічних дисциплін:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 2. Філософія.
 3. Економіка підприємства.
 4. Історія освітніх систем.
 5. Основи андрагогіки.
 6. Соціологія, етика, естетика та релігієзнавство.
 7. Педагогічна майстерність.
 8. Основи наукової комунікації.
 9. Професійно-правова культура чергового коменданта дипломатичної установи.
 10. Політичні та економічні системи.
 11. Етика професійної діяльності прикордонника.
 12. Професійна педагогіка та морально-психологічне забезпечення.
 13. Соціологія та релігієзнавство.
 14. Педагогіка та психологія.
 15. Педагогіка.
 16. Культурологія.
 17. Наукові основи управління.
 18. Економічна теорія та основи менеджменту та маркетингу.
 19. Економічні основи менеджменту та маркетингу.
 20. Соціально-політичні системи світу.
 21. Антропологія.
 22. Філософія та методологія науки.
 23. Культура наукового мовлення у вищій школі.
 24. Методика викладання у вищій школі.
 25. Інноваційні освітні технології.

на інженерно-технічному факультеті

за кафедрою зв’язку, автоматизації та кібербезпеки:

 1. Організація зв’язку.
 2. Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів.
 3. Зв’язок та інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів.
 4. Програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів.
 5. Зв’язок та програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів.
 6. Основи інформаційної безпеки.
 7. Системи та комплекси зв’язку.
 8. Організація і технічне забезпечення зв’язку та автоматизації.
 9. Зв’язок в прикордонних підрозділах.
 10. Зв’язок мобільних підрозділів.
 11. Спеціальний зв’язок Державної прикордонної служби України.
 12. Обчислювальна техніка.
 13. Технічна підготовка.
 14. Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах

за кафедрою телекомунікацій та радіотехніки:

 1. Інформатика.
 2. Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка.
 3. Теорія електричних кіл.
 4. Теорія електричного зв’язку.
 5. Автоматизовані системи проектування.
 6. Основи схемотехніки.
 7. Цифрова техніка та мікропроцесори.
 8. Інформаційні системи.
 9. Моделювання систем.
 10. Пристрої надвисоких частот та антени.
 11. Комп’ютерні мережі.
 12. Комп’ютерні технології документування.
 13. Бази даних.
 14. Електроживлення систем зв’язку.
 15. Алгоритмічні мови та програмування телекомунікаційних систем.
 16. Прийомопередавачі та напрямні системи зв’язку.
 17. Системи мобільного зв’язку.
 18. Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів.
 19. Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
 20. Методологія наукових досліджень.
 21. Електрорадіовимірювання.
 22. Комутація та системи абонентського доступу.
 23. Мережеві транспортні системи.

за кафедрою транспортних засобів та спеціальної техніки:

 1. Технічне забезпечення та водіння бойових машин.
 2. Водіння колісних машин.
 3. Експлуатаційні властивості транспортних засобів і спеціальної техніки.
 4. Економіка, експлуатація транспортних засобів та спеціальної техніки.
 5. Надійність транспортних засобів.
 6. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи.
 7. Основи конструкції автомобілів.
 8. Технічна експлуатація автомобілів.
 9. Діагностика та технічне обслуговування автомобілів.
 10. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів.
 11. Організація автомобільних перевезень.
 12. Автомобільна підготовка та бойові машині.
 13. Автотроніка.
 14. Автотехнічне забезпечення.
 15. Автотехнічне забезпечення органів охорони державного кордону.

за кафедрою інженерного забезпечення та технічних засобів охорони

кордону:

 1. Інженерне забезпечення охорони кордону.
 2. Організація інженерного забезпечення охорони кордону.
 3. Технічні проблеми безпеки державного кордону.
 4. Системний аналіз технічних проблем безпеки державного кордону.
 5. Організація інженерного забезпечення.

за кафедрою загальнонаукових та інженерних дисциплін:

 1. Інформатика.
 2. Безпека життя і діяльності.
 3. Основи психологічного дослідження та експериментальна психологія.
 4. Дискретна математика.
 5. Основи природничих і технічних знань.
 6. Системи автоматизованого проектування.
 7. Методи математичного моделювання.
 8. Методи математичного моделювання у психолого-педагогічних дослідженнях.
 9. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство.
 10. Деталі машин та системи автоматизованого проектування в галузі.
 11. Вища математика.
 12. Фізика та основи теплотехніки.
 13. Хімія.
 14. Інженерна графіка та основи систем автоматизованого проектування.
 15. Теоретична та прикладна механіка.
 16. Спеціальні розділи математики.
 17. Фізика.
 18. Інженерна та комп’ютерна графіка.
 19. Взаємозамінність, стандартизація ї технічні вимірювання.
 20. Метрологія, стандартизація та сертифікація.
 21. Моделювання в науково – технічних дослідженнях.

за кафедрою логістики:

 1. Тилове забезпечення охорони кордону.
 2. Матеріально-технічне забезпечення.
 3. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення.
 4. Організація ресурсного та тилового забезпечення.
 5. Організація комунального забезпечення.
 6. Тактична медицина.
 7. Економіка, організація та планування забезпечення паливно-мастильними

матеріалами.

 1. Економіка, організація та планування речового забезпечення.
 2. Економіка, організація та планування продовольчого забезпечення.
 3. Основи харчування.
 4. Економіка, організація та планування житлово-експлуатаційного забезпечення.
 5. Експлуатація і ремонт будівель і споруд.
 6. Військовий тил.
 7. Фінансово-економічна діяльність.
 8. Тилове забезпечення органів охорони державного кордону.
 9. Фінансування та забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України.
 10. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення охорони кордону.
 11. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення.

за кафедрою військової підготовки:

 1. Загальна тактика.
 2. Екологічна безпека, радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів.
 3. Воєнно-інженерна підготовка.
 4. Зв’язок та автоматизовані системи управління.
 5. Військово-медична підготовка.
 6. Військова топографія.
 7. Методика роботи з особовим складом.
 8. Вогнева підготовка.
 9. Озброєння бойових машин та його застосування.
 10. Будова та експлуатація бронетанкового озброєння та техніки.
 11. Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування.
 12. Стройова підготовка.