Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заснована на державній формі власності і є вищим військовим навчальним закладом Державної прикордонної служби України.

Національна академія надає можливість громадянам України здобувати вищу освіту за чотирма освітніми рівнями  із присудженням відповідного ступеня вищої освіти відповідного до чинного законодавства на підставі ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що забезпечує видачу випускникам Національної академії документів про вищу освіту державного зразка та сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей (освітньо-професійних\освітньо-наукових програм).

Освітня діяльність в академії реалізовується у вигляді освітнього процесу, який включає навчальну, наукову роботу та роботу з персоналом.

Освітній процес в академії забезпечує можливість здобуття слухачами (курсантами, студентами) знань, умінь і навичок у військовій, гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.

Підготовка фахівців в академії здійснюється за очною (денною) та заочною  формами здобуття вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій та елементів змішаного навчання.

В академії здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми рівнями в межах ліцензованого обсягу та післядипломна освіта фахівців підрозділів і органів охорони державного кордону та науково-педагогічного складу. Також в установленому законодавством порядку здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями із присудженням ступенів доктора філософії та доктора наук.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького єдиний в Україні заклад вищої освіти, який з лютого 2019 року співпрацює з агенцією FRONTEX та офіційно приєднаний до мережі партнерських академій цієї агенції. Це надало змогу розширити можливості Національної академії та її потенціал, а також забезпечити співпрацю з навчальними закладами Європейського Союзу тощо.

Відповідно до отриманих ліцензій Національна академія проводить підготовку офіцерських кадрів для органів охорони державного кордону і цивільних фахівців із вищою освітою за спеціальностями:

На факультеті підготовки керівних кадрів:

 • 252 «Безпека державного кордону» (оперативно-тактичний рівень)

 • 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» (оперативно-тактичний рівень)

 • 256 «Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)» (оперативно-стратегічний рівень оперативно-тактичний рівень)

 • 262 «Правоохоронна діяльність» (оперативно-тактичний рівень)

 • 274 «Автомобільний транспорт» (оперативно-тактичний рівень)

На факультеті охорони та захисту державного кордону:

 • 252 «Безпека державного кордону» ОПП Безпека державного кордону
 • 252 «Безпека державного кордону» ОПП Організація службової діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ

На факультеті правоохоронної діяльності:

 • 081 «Право» (тактичний рівень)

 • 262 «Правоохоронна діяльність» (тактичний рівень)

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 • 081 «Право» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

На факультеті забезпечення оперативно-службової діяльності:

 • 035 «Філологія» (тактичний рівень)

 • 053 «Психологія» (тактичний рівень)

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (тактичний рівень)

 • 252 «Безпека державного кордону» ОПП Організація службової діяльності інженерно технічних підрозділів ДПСУ

За кошти фізичних та юридичних осіб

 • 035 «Філологія» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Національна академія здійснює підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.