Про освітню діяльність

ENG

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) є вищим військовим навчальним закладом Державної прикордонної служби України, який проводить підготовку військових фахівців для Державної прикордонної служби України.

В Національній академії здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Також здійснюється підготовка ад’юнктів за третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем вищої освіти та докторантів за науковим рівнем.

Для фахівців органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України та науково-педагогічних працівників системно організовуються заходи з підвищення кваліфікації.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти по завершенню навчання за державним замовленням отримують професійну кваліфікацію «Офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України» та призначаються на первинні посади осіб офіцерського складу з присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу – лейтенант. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти по завершенню навчання за державним замовленням отримують професійну кваліфікацію «Офіцер оперативного рівня Державної прикордонної служби України», а за спеціальністю 256 «Національна безпека» – «Офіцер стратегічного рівня Державної прикордонної служби України».

Освітній процес в академії забезпечує можливість здобуття слухачами (курсантами, студентами) знань, умінь і навичок у військовій, гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.

Мова викладання – державна.

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького єдиний в Україні заклад вищої освіти, який з лютого 2019 року співпрацює з агенцією FRONTEX та офіційно приєднаний до мережі партнерських академій цієї агенції. Це надало змогу розширити можливості Національної академії та її потенціал, а також забезпечити співпрацю з навчальними закладами Європейського Союзу тощо.

Відповідно до отриманих ліцензій Національна академія проводить підготовку офіцерських кадрів для органів охорони державного кордону і цивільних фахівців із вищою освітою за спеціальностями та освітніми програмами:

На факультеті підготовки керівних кадрів:

 • 252 «Безпека державного кордону» (оперативний рівень)

 • 256 «Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)» (стратегічний рівень)

 • 262 «Правоохоронна діяльність» (оперативний рівень)

На факультеті безпеки державного кордону

 • 252 «Безпека державного кордону» ОПП “Безпека державного кордону”
 • 252 «Безпека державного кордону» ОПП “Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ”

На факультеті правоохоронної діяльності:

 • 081 «Право» (тактичний рівень)

 • 262 «Правоохоронна діяльність» (тактичний рівень)

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 • 081 «Право» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

На факультеті забезпечення оперативно-службової діяльності:

 • 035 «Філологія» (тактичний рівень)

 • 053 «Психологія» (тактичний рівень)

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (тактичний рівень)

 • 252 «Безпека державного кордону» ОПП “Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ” (тактичний рівень)

За кошти фізичних та юридичних осіб

 • 035 «Філологія» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти