Ліцензування та акредитація

ENG

Зміст
Ліцензії
Сертифікати про акредитацію

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньої програми

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

III (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Звіти про результати акредитаційної експертизи

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ІII (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Експертні висновки Галузевої експертної ради

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

III (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Рішення про акредитацію освітніх програм

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

Плани усунення недоліків виявлених під час проходження акредитаційних процедур

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

III (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Зразки дипломів про здобуття вищої освіти

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

Програми візиту експертних груп