Нормативно-правове забезпечення

Зміст

Президент України
Верховна рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство Внутрішніх справ України
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Національна академія Державної прикордонної служби України
Публічне обговорення проєктів нормативних актів
Проєкт Положення про організацію освітнього процесу