Освітні проекти

Зміст

Освітньо-професійні програми

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ІII (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Рецензії стейкхолдерів
Програми практичної підготовки

Бакалавр

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми “Телекомунікації та радіотехніка”

Програма практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми “Безпека державного кордону”

Програма практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми “Психологія”

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Право"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Філологія"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність"

Магістр

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійних програм

Програма практичної підготовки зі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність

Студенти

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Філологія"

Навчальні плани
Протоколи засідань
Залучення до занять представників замовника

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р.

Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р.