Освітні проекти

Зміст

Освітньо-професійні програми

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ІII (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Рецензії стейкхолдерів
Силабуси

Бакалавр

 1. ІТ 01.1 «ХІМІЯ»
 2. ІТ 01.2 «ОСНОВИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ»
 3. ІТ 01.3 «ТЕХНОЛОГІЯ АВТОКОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»
 4. ІТ 02.1 «ФІЗИКА»
 5. ІТ 02.2 «ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНІКИ»
 6. ІТ 03.01 «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»
 7. ІТ 03.02 ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 8. ІТ 03.03 «ПРИКОРДОННЕ СЛІДОЗНАВСТВО»
 9. ІТ 04.01 «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»_нов
 10. ІТ 04.02 «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»_нов
 11. ІТ 04.03 «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ (задачі, методологія)»_нов
 12. ІТ 05.01 «ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»,
 13. ІТ 05.02 «ТЕОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ»
 14. ІТ 05.03 «ОПІР МАТЕРІАЛІВ»
 15. ІТ 06.01 «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ОСНОВИ САПР»
 16. ІТ 06.02 «ДЕТАЛІ МАШИН»
 17. ІТ 06.03 «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»
 18. ІТ 07.01 «ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ ТА ГІДРОПРИВОДИ МАШИН ДПСУ»
 19. ІТ 07.02. «ГІГІЄНА ПРАЦІ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»
 20. ІТ 07.03 «ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ»
 21. ІТ 08.01 «ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
 22. ІТ 08.02  «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
 23. ІТ 09.01 «АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ»
 24. ІТ 09.02  «ТАКТИКО-ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА»
 25. ІТ 09.03 «ФОРТИФІКАЦІЯ, МАСКУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ВІД ВИСОКОТОЧНОЇ ЗБРОЇ»
 26. ІТ 10.01 «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ»
 27. ІТ 10.02 «ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ»
 28. ІТ 10.03 «ТАКТИКО – СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА»
 29. ІТ 11.01 «ПРИКОРДОННІ ДОРОГИ ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ»
 30. ІТ 11.02 «МАШИНИ ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ»
 31. ІТ 12.02 «АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА (ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ДТП)»
 32. ІТ 12.03 «ОСНОВИ ТЕОРІЇ АВТОМОБІЛЯ ТА АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ»
 33. ІТ 13.01 «ТЕХНІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТРАНСПОРТУ»
 34. ІТ 13.02 «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ»
 35. ІТ 14.01 «ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ»
 36. ІТ 14.02 «Економіка, організація, планування та забезпечення ПММ»
 37. ООК 01 «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
 38. ООК 02 «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
 39. ООК 04 «СОЦІОЛОГІЯ, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
 40. ООК 04«СОЦІОЛОГІЯ, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
 41. ООК 05  «ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ»_нов
 42. ООК 06 «БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ»
 43. ООК 07 «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»
 44. ООК 08 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
 45. ООК 09 «ІНФОРМАТИКА»
 46. ООК 10 «ПРИКОРДОННА СЛУЖБА»
 47. ООК 12 ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА
 48. ООК 13 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ»
 49. ООК 14 «ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА»
 50. ООК 16 «ОСНОВИ КІНОЛОГІЇ»
 51. ООК 17 «МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 2 курс 
 52. ООК 17 «МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 4 курс 
 53. ООК 18 «ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
 54. ООК 19 «ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ»
 55. ООК 20 «ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
 56. ООК 21 ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 57. ООК 22 «ЗВ’ЯЗОК І ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ»
 58. ООК 23 «ВОДІННЯ  БОЙОВИХ  МАШИН»
 59. ООК 26 «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА, МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА»
 60. ООК 27 «ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ МАШИН ДПСУ»
 61. ООК 28 «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
 62. ООК 29 «ЕЛЕКТРОННЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ МАШИН ДПСУ»
 63. ООК 30 «ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ООДК»
 64. ООК 31 «АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА»
 65. ООК 32 «ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН ДПСУ»
 66. ООК 33 «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКИ В ООДК»
 67. ООК 34 «ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН ДПСУ»
 68. ООК 35 «ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБ ІНЖЕНЕРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Магістр

 1. В0К 04.1 «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 2. В0К 04.2 «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОУ»
 3. ВБ 02.1 «ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ І МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ»
 4. ВОК 01.1 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»
 5. ВОК 01.2 «ПІДРОЗДІЛИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»
 6. ВОК 02.2 «ОХОРОНА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НА ШЛЯХАХ МІЖНАРОДНИХ СПОЛУЧЕНЬ»
 7. ВОК 03.1 «ОРГАНІЗАЦІЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ»
 8. ВОК 05.1 «ОРГАНІЗАЦІЯ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 9. ВОК 05.2 «ЛОГІСТИКА В ДПСУ»
 10. ВОК 06.1 «ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА»
 11. ВОК 07.1 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»
 12. ВОК 07.2 «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШТАБУ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ»
 13. ВОК 08.1 «УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»
 14. ВОК 08.2 «ОПЕРАТИВНА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ»
 15. ВОК 08.3 «КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 16. ООК 01 «НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ»
 17. ООК 04 «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
 18. ООК 05 «ЗВ’ЯЗОК ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
 19. ООК 06 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 20. ООК 07 «ДІЯЛЬНІСТЬ ШТАБІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 21. ООК 08 «УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»
 22. ООК 09 «ТАКТИКА ТА ОПЕРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ»
 23. ООК 10 «ТАКТИКА РОДІВ ВІЙСЬК ТА БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 24. ООК 11 «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДПСУ»
 25. ООК_03 «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
 26. ООК-02 «ТЕОРІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
 27. ООК-12 «ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
 28. ООК 14 п.1 Програма проведення комплексного екзамену
 29. ООК 14 п.2 Програма захисту кваліфікаційних випускних робіт

 1. ООК_01_Наукові основи управління.
 2. ООК_02_Педагогіка та психологія у професійній діяльності
 3. ООК_03_Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4. ООК_04_Теорія наукових досліджень
 5. ООК_05_Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів
 6. ООК_06_Нормотворча діяльність
 7. ООК_07_Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства
 8. ООК_08_Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень
 9. ООК_09_Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності
 10. ООК_10_Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності
 11. ООК_12_Оперативно-службова діяльність ДПСУ
 12. ООК_13_Управління повсякденною діяльністю
 13. ООК_14_Організація зв’язку
 14. ООК_15_Фізична підготовка
 15. ООК_16_Організація вогневої підготовки
 16. ООК_17_Практична підготовка_1
 17. ООК_17_Практична підготовка_2
 18. ООК_19_Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил України
 19. ООК_20_Тактика родів військ та бойове забезпечення
 20. ООК_21_Діяльність штабів ДПСУ
 21. ПДМ_01.1_Матеріально-технічне та інженерне забезпечення охорони кордону
 22. ПДМ_01.2_Логістика в ДПСУ
 23. ПДМ_02.1_Адміністаративно-правова протидія незаконній міграції
 24. ПДМ_02.2_Озброєння та військова техніка прикордонних підрозділів
 25. ПДМ_03.1_Кримінально-процесуальні засади діяльності правоохоронних органів
 26. ПДМ_03.2_Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів охорони державного кордону
 27. Пдм_04.1_Організаційно-правові засади оперативно-розшукової діяльності
 28. ПДМ_04.2_Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності
 29. ПДМ_04.3_Організаація діяльності юридичної служби
 30. ПДМ_05.2_Правові засади забезпечення безпеки інформації
 31. ПДМ_05.3_Актуальні проблеми кримінально-правового забезпечення оперативних підрозділів
 32. ПДМ_06.2_Методика розслідування окремих видів злочинів
 33. ПДМ_06.3_Правові засади забезпечення безпеки інформації
 34. ПДМ_07.2_Судова медицина та судова психіатрія
 35. ПДМ_07.3_Адміністративна деліктологія
 36. ПДМ_08.1_Актуальні проблеми міжнародного права
 37. ПДМ_08.2_Правове регулювання відшкодування шкоди
 38. ПДМ_08.3_Правове регулювання відшкодування шкоди

Студенти

Програми практичної підготовки

Бакалавр

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми “Телекомунікації та радіотехніка”

Програма практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми “Безпека державного кордону”

Програма практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми “Психологія”

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Право"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Філологія"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність"

Магістр

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність"

Програми практичної підготовки для реалізації освітньо-професійних програм

Програма практичної підготовки зі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність

Навчальні плани
Протоколи засідань
Залучення до занять представників замовника

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.