Зміст
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Безпека державного кордону (для курсантів)
Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ (для курсантів)
Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ (для курсантів)
Правоохоронна діяльність (для курсантів)
Право (для студентів)
Психологія (для курсантів)
Філологія (для курсантів)
Філологія (для студентів)
Телекомунікації та радіотехніка (для курсантів)
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Безпека державного кордону (для слухачів)
Правоохоронна діяльність (для слухачів)
Право (для студентів)
Філологія (для студентів)
Національна безпека (для слухачів)
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Безпека державного кордону (для докторів філософії)
Освітні науки в прикордонній сфері (для докторів філософії)