Публічне обговорення проєктів освітніх програм

Зміст
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Безпека державного кордону (для курсантів)
Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ (для курсантів)
Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ (для курсантів)
Правоохоронна діяльність (для курсантів)
Психологія (для курсантів)
Філологія (для курсантів)
Філологія (для студентів)
Електронні комунікації та радіотехніка (для курсантів)
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Безпека державного кордону (для слухачів)
Правоохоронна діяльність (для слухачів)
Філологія (для студентів)
Національна безпека (для слухачів)
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Безпека державного кордону (для докторів філософії)
Правоохоронна діяльність у прикордонній сфері (для докторів філософії)