Бакалавр

Назва

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів

035 Філологія

ОПП "Філологія"
(спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури",
(переклад включно) перша-англійська)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

1.Українська мова та література

2.Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

081 Право

ОПП "Право"

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

1.Українська мова та література

2.Історія України

3.Математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

Дійсні сертифікати ЗНО за 2022, 2021, 2020 та 2019 роки
Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі у конкурсі - 100
Мінімальний конкурсний бал на спеціальність 081 Право не може бути менше - 140
Етапи вступної кампанії
з 1 лютого до 9 березня
Реєстрація осіб для участі у ЗНО (керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 09.03.2022)
з 29 квітня
Завантаження зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестування
з 1 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
з 14 липня до 18:00 22 липня
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО
з 14 липня до 18:00 16 липня
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів
з 14 липня до 22 липня
Термін проведення академією сесії іспитів
не раніше 05 серпня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
не пізніше 19 серпня
Виконання умов зарахування
не пізніше 20 серпня
Термін зарахування вступників
Відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України та Правил прийому в Національній академії здійснюється набір на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня "бакалавр" за схемою підготовки "студент". Обсяг прийому визначається академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням обсягу державного замовлення.

Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

        Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної освіти є: зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення.

      Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, які у 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. Такі громадяни беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результати зовнішнього незалежного оцінювання.

      Беруть участь у конкурсному відборі у межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

       В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" також мають право:

 • громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після звільнення;
 • студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання та надалі проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу;
 • вступники з-поміж випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
 • військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
 • За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в академії(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиному фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливим освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2021 року;
 • військовослужбовці-контрактники при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25"Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону".

Під час виконання вимог до зарахування вступник особисто подає оригінали документів та їх копії:

Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня вищої освіти БАКАЛАВР

035 Філологія

Кількість навчальних семестрів 8

Вартість одного навчального семестру
8750 грн*

Вартість одного навчального року
17 500 грн*

Вартість за весь термін навчання
70 000 грн*

081 Право

Кількість навчальних семестрів 8

Вартість одного навчального семестру
9000 грн*

Вартість одного навчального року
18 000 грн*

Вартість за весь термін навчання
72 000 грн*

*- вартість навчання у 2021 році
Вартість навчання у 2022 році буде оприлюднена на сайті Національної академії після затвердження

Магістр

Відповідно до ліцензії Міністерства і науки України та Правил прийому в Національній академії здійснюється набір на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня “магістр” за схемою підготовки “студент”. Обсяг прийому визначається Національною академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням державного замовлення.

Назва

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів

035 Філологія

ОПП "Філологія магістр"
(спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури",
(переклад включно) перша-англійська

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови (Основна іноземна мова(англійська))

2.Теорія і практика перекладу

081 Право

ОПП "Право"

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

1.Єдине фахове вступне випробування

2.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Дійсні результати: ЄВІ з іноземної мови, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках
ЄФВВ, складеного у 2022 році
Етапи вступної кампанії
з 26 квітня до 18:00 17 травня
Реєстрація вступників:
 • для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ) (спеціальність 035 "Філологія")
 • для складання ЄВІ з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (далі - ЄФВВ) (спеціальність 081 "Право")
 • з 13 до 16 червня
  Прийом заяв і документів, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.
  20 червня
  ЄФВВ тест загально навчальної компетентності.
  22 червня
  Основна сесія ЄВІ з іноземної мови
  24 червня
  ЄФВВ предметний тест з права та міжнародного права.
  з 01 липня
  Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів для вступників, які складали ЄВІ у 2020 та 2021 роках
  з 13 липня
  Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів для вступників, які склали ЄВІ у 2022 році
  В строки встановлені Українськім центром оцінювання якості освіти
  Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ (спеціальність 081 "Право") (вступні іспити у випадках визначення правилами прийому)
  з 15 липня до 18:00 22 липня
  Прийом заяв і документів, для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ
  з 18 до 30 липня (за окремим графіком)
  Фахове вступне випробування (додаткові фахові вступні випробування) для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали ЄВІ
  не раніше 09 серпня
  Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
  не пізніше 19 серпня
  Виконання вимог до зарахування
  не пізніше 22 серпня
  Терміни зарахування вступників
  з 01 вересня до 30 листопада
  Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  035 Філологія

  Кількість навчальних семестрів 3

  Вартість одного навчального семестру
  8 100 грн**

  Вартість одного навчального року
  16 200 грн**

  Вартість за весь термін навчання
  24 300 грн**

  081 Право

  Кількість навчальних семестрів 3

  Вартість одного навчального семестру
  11 000 грн*

  Вартість одного навчального року
  22 000 грн*

  Вартість за весь термін навчання
  33 000 грн*

  *- вартість навчання у 2021 році

  **- вартість навчання у 2020 році
  Вартість навчання у 2022 році буде оприлюднена на сайті Національної академії після затвердження

  Порядок реєстрації для складання ЄФВВ та/або ЄВІ для здобуття ступеня освіти магістра

     У 2022 році реєстрація для складання єдиного фахового вступного випробування (далі - ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (далі - ЄВІ) триватиме з 26 квітня до 18:00 17 травня.

   Основна сесія ЄВІ відбудеться 22 червня.

  ЄФВВ складатиметься з двох частин - тесту загальної навчальної компетентності, який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту з права та міжнародного права 24 червня.

     Реєстрацію здійснює приймальна комісія Національної академії. Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

     Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua скановані копії (фотокопії):

  • заповненої ЗАЯВИ-АНКЕТИ з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документу (одного з документів, що посвідчує особу, передбаченого законом України про "Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу(для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • документ про здобутий ступінь вищої світи (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • фотокартка для документів  (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

     Увага! У темі листа обов'язково зазначте прізвище, ім'я, по батькові, а в тексті листа - прізвище, ім'я, по батькові та номер облікової картки платника податків(за наявності).

     Перш ніж надіслати лист, обов'язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

      Під час реєстрації Вам буде надіслано скановану копію реєстраційної картки на електрону адресу (Viber), зазначеного в заяві-анкеті для пітдвердження реєстраційних данних. Якщо в реєстраційній карті ви виявите помилки - зверніться до приймальної комісії Національної академії. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

     Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії Національної академії, або поштовим зв'язком, якщо Ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

     Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка "Кабінет вступника", доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

    Звертаємо увагу: перелік міст для проведення ЄВІ з англійської мови, окрім міст обласного значення, включення міста: Кривий Ріг, Біла Церква, Покровськ, Мелітополь, Кременчук, Умань та Кам'янець-Подільскому.

  ЄВІ з іспанської, німецької та французької мови додатково буде проведено у Кам'янець-Подільскому Хмельницької області та Покровську на Донеччині.

  ЄФВВ, окрім обласних центрів також відбудеться у: Кривому Розі, Білій Церкві, Покровську, Мелітополі, Умані та Кам'янець-Подільскому.

  Графік роботи та контакти приймальної комісії


  Протягом року

  Робочі дні

  09:00-17:00

  Субота

  Вихідний

  Неділя

  Вихідний

  В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування

  Робочі дні

  08:30-17:30

  Субота

  09:00-15:00

  Неділя

  09:00-12:00

  Контакти приймальної комісії:

  (097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);

  Поштова скринька vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua