Показове заняття англійською мовою

З третьокурсниками факультету правоохоронної діяльності Національної академії Держприкордонслужби провели показове заняття з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою: «Україна та її кордони».

Заняття провела старша викладачка кафедри іноземних мов Олександра Ісламова. Також на заході були присутні представники навчального відділу та науково-педагогічний склад кафедр та факультетів. Основна мета заняття – розвиток монологічного та діалогічного мовлення майбутніх офіцерів та вивчення нового лексичного матеріалу на прикордонну тематику. Також особливістю заняття став розгляд навчальних питань англійською мовою, широке використання засобів наочності та інтерактивних методів навчання.