Показове заняття англійською мовою

Зі слухачами факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України проведено лекційне заняття на одній із офіційних мов НАТО.
Показове заняття з дисципліни «Управління повсякденною діяльністю» за темою: «Методика підготовки та проведення тактичних та тактико-спеціальних навчань» провів доцент Кафедри національної безпеки та управління підполковник Вадим Торічний.
На лекції також були присутні представники навчального відділу та науково-педагогічний склад кафедр та факультетів.
Особливістю заняття став розгляд навчальних питань англійською мовою, широке використання засобів наочного навчання та інтерактивних методів. Викладач спонукав слухачів до роботи та обговорення навчальних питань, наводив приклади з особистого досвіду, підтримував взаємозв’язок з аудиторією. Слухачі активно задавали запитання та конспектували англійською мовою.
Необхідність вивчення англійської мови магістрами є одним з головних аспектів досягнення взаємосумісності зі структурами НАТО.
На часі завдання з пришвидшення імплементації стандартів НАТО у сфері військової освіти та науки, їх інтенсивної трансформації. Вивчення англійської мови є невід’ємною складовою впровадження нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах, що своєю чергою відкриває перед військовослужбовцями широкі можливості для участі у міжнародних місіях та навчання за кордоном.