Повідомлення про прийняття до розгляду документів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Рибчук О. О. Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти.

Анотація

Прийнято до розгляду 28.04.2020