Провели конференцію на тему «Проблеми оперативно-службової діяльності органів (підрозділів) охорони державного кордону»

Радою молодих вчених Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (РМВ НАДПСУ) та кафедрою національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів було організовано та проведено вишівську наукову конференцію на тему: «Проблеми оперативно-службової діяльності органів (підрозділів) охорони державного кордону». У роботі конференції взяли участь здобувачі факультету підготовки керівних кадрів другого (магістерського) рівня вищої освіти випускного курсу навчання, а також представники Ради молодих вчених НАДПСУ.
Завдання конференції:
– Активізація науково-дослідної діяльності всіх учасників, їх пізнавальної активності.
– Укріплення наукового та педагогічного співробітництва між здобувачами та науковими керівниками.
– Розвиток навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, здібностей до аналізу та узагальненню матеріалу, що вивчається, вмінь щодо формування висновків, викладати їх у формі публічних доповідей.
– Підвищення інформативності про нові досягнення в галузі знань, відповідно до напряму підготовки.
Учасники представили наукові доповіді на актуальні теми зі спеціальності 252 Безпека державного кордону.
Дякуємо учасникам конференції за цікаві, змістовні доповіді та бажаємо їм подальших наукових здобутків!