Провели науково-практичну конференцію для здобувачів вищої освіти

За ініціативи кафедри іноземних мов, у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького провели І Всеукраїнську науково-практичну конференцію для здобувачів вищої освіти «Лінгвістичне забезпечення сектору безпеки й оборони».

Співорганізатором заходу виступила Військова академія (м. Одеса). В обговоренні актуальних проблем сучасної філології та перекладознавства, професійної іншомовної комунікації й лінгвокраїнознавчих аспектів взяли участь представники таких навчальних закладів як Військова академія (м. Одеса), Хмельницький національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Національна академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Національний Юридичний Університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків), Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка (м. Київ), Львівський державний університет внутрішніх справ, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Національна академія Національної гвардії України (м. Харків). Програмою науково-практичної конференції було передбачено проведення пленарного та трьох секційних засідань. Надзвичайно активна дискусія відбувалася на пленарному засіданні, під час якого понад 15 учасників презентували результати своїх наукових пошуків.

Студенти та курсанти активно долучилися до наукових обговорень, що сприяло налагодженню творчої співпраці з різними науковими школами та розвитку зв’язків між навчальними закладами вищої освіти України. За результатами конференції готується збірник тез доповідей.