Публічна інформація

Інформація Посилання
Основні документи Стратегія розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на період до 2026 року
Положення про колегіальні органи Положення про науково-методичну раду Положення про вчену раду Рішення вченої ради Окреме рішення про затвердження стратегії та перспективних напрямків розвитку Окреме рішення про затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти Положення про студентську раду Положення про наукове товариство курсантів, слухачів і студентів Положення про Приймальну комісію Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Положення про апеляційну комісію Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Правила прийому Правила прийому до академії
Керівництво академії Керівництво
Перелік вакантних посад Вакансії
Кошторис та зміни до нього Кошторис; Зміни 1, Зміни 2Зміни 3, Зміни 4, Зміни 5
Вартість документів про освіту Диплом бакалавра(бакалавра з відзнакою) – 33.96 грн. Диплом спеціаліста(спеціаліста з відзнакою)- 33.96 грн. Диплом магістра(магістра з відзнакою)- 33.96 грн. Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка – 33.96 грн.
Річні звіти Звіти за 2019 рік: Звіт про використання та надходження коштів Звіти за 2018 рік: Звіт про використання та надходження коштів Звіти за 2017 рік: Звіт про використання та надходження коштів
Штатний розпис Штатний розпис
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти Відповідно до ст. 45 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» вищі військові заклади освіти (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) не висвітлюють відомості про матеріально-технічне забезпечення на електронних ресурсах.
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання Курсанти упродовж всього періоду навчання безкоштовно розміщуються в казармах (спеціальних приміщеннях, гуртожитках) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.
Інформація щодо проведення тендерних процедур Державні закупівлі
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти Вартість навчання для студентів: – 2018 рік – 2019 рік: Підвищення кваліфікації 1 Підвищення кваліфікації 2 Плата за навчання (цивільні студенти) Плата за навчання (військова кафедра)
Вартість освітніх послуг

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Перелік та вартість платних освітніх послуг для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Перелік та вартість платних освітніх послуг для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про проведення індексації

Фінансові показники

Кошторис 1002060

Кошторис 1002030 Форма 2дс Баланс

Інформація щодо моніторингу освітньої діяльності Результати аналізу відгуків на випускників Національної академії Державної прикордонної служби України 2019 року випуску
Інформація щодо забезпечення якості вищої освіти Договір з ТОВ «Плагіат» «Про надання послуг» Правила поведінки здобувача· вищої освіти в Національній академії Державної прикордонної  служби України імені Б.Хмельницького Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі вищої освіти Основні заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі вищої освіти
Інформація щодо ліцензування та акредитації Матеріали методичного семінару на тему: «Особливості підготовки та проходження акредитації освітніх програм» Пропозиції щодо реформування системи підготовки персоналу Державної прикордонної служби України План усунення недоліків виявлених під час проходження акредитації освітньо-професійної програми “Психологія” План усунення недоліків за результатами акредитаційної експертизи освітньої програми “Національна безпекаПлан усунення недоліків та реалізації рекомендацій НАЗЯВО зі спеціальності “Телекомунікація та радіотехніка” План усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитації освітньо-професійної програми «Безпека державного кордону» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти План усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитації освітньо-професійної програми «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти План усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитації освітньо-професійної програми «Національна безпека (сфера прикордонної діяльності) (для оперативно-тактичного рівня)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти План усунення недоліків за результатами акредитації освітньо-наукової програми Безпека державного кордону
Інформація щодо проведення ректорських контрольних робіт у НАДПСУ Зведений графік проведення ректорських контрольних робіт у НАДПСУ у 2020-2021 навчальному році Графік проведення замірів залишкових знань здобувачів вищої освіти у НАДПСУ в 2021-2022 навчальному році
Графік та результати опитування в НАДПСУ

Графік проведення анкетувань з питань якості освітньої діяльності у НАДПСУ у 2020-2021 навчальному році Результати анкетування науково-педагогічних працівників Національної академії на тему «Ефективність організації дистанційного навчання в умовах карантину» Результати анкетування на тему «Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти» Результати анкетування на тему «Оцінювання освітніх програм здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня» Результати анкетування на тему «Оцінювання академічної доброчесності в академії очима здобувачів вищої освіти» Результати анкетування на тему «Оцінювання академічної доброчесності в академії очима науково-педагогічного складу» Результати анкетування здобувачів вищої освіти 1-го курсу навчання НАДПСУ «Раціональність процедур вступу в НАДПСУ» Результати анкетування працівників підрозділів забезпечення НАДПСУ «Оцінювання освітніх програм представниками підрозділів забезпечення навчального процесу» Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_ БДК Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_АТ Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Право Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Право_студенти Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_ПрД Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Психологія Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_ТР Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Філологія студенти Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Філологія Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_БДК_магістр Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Право_магістр_студенти Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_ПрД_магістр Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Філологія_магістр_студенти Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_БДК_ад’юнкти Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Педагогічні науки_ад’юнкти Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Право_ад’юнкти Результати анкетування на тему Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ_Психологія_ад’юнкти Результати анкетування на тему Оцінка ефективності проведення підсумкової атестації__Право_ магістр Результати анкетування на тему Оцінка ефективності проведення підсумкової атестації__Філологія_ магістр Результати анкетування на тему Оцінка ефективності проведення підсумкової атестації_ВУ_магістр Анкета «Раціональність процедур вступу в НАДПСУ» Анкета Оцінювання освітньої програми науково-педагогічним складом Анкета «Оцінювання освітньої програми представниками підрозділів забезпечення освітнього процесу (для працівників бібліотеки навчальної та наукової літератури)» Анкета «Оцінювання освітньої програми представниками підрозділів забезпечення освітнього процесу (фахівці відділу охорони здоров’я, відділу зв’язку та інформаційних систем, відділу забезпечення навчального процесу)» Анкета «Оцінювання освітньої програми представниками підрозділів забезпечення освітнього процесу (фахівці відділу морально-психологічного забезпечення)» Анкета «Анкета оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти» Анкета «Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня» Анкета «Оцінка якості організації і провадження освітньої діяльності в НАДПСУ (для здобувачів вищої освіти)» Анкета «Оцінка ефективності діяльності відділів з питань забезпечення освітнього процесу» (для науково-педагогічного складу) Анкета «Оцінка ефективності діяльності кафедр НАДПСУ» (для навчального відділу) Анкета «Оцінка якості організації практичної підготовки факультетом, кафедрою, керівництвом за місцем стажування (для курсантів)» Анкета «Оцінка якості організації практичної підготовки факультетом, кафедрою, керівництвом проходження стажування (для здобувачів вищої освіти)» Анкета «Оцінювання якості проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (для осіб, які залучалися до здійснення відповідних заходів (керівництво і захист практичної підготовки)» Анкета «Оцінювання академічної доброчесності науково-педагогічним складом НАДПСУ» Анкета «Оцінювання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти» Результати анкетування курсантів 4-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт» «Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки» Результати анкетування курсантів 4-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Безпека державного кордону» «Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки» Результати анкетування курсантів 4-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Право» «Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки» Результати анкетування курсантів 4-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» «Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки» Результати анкетування курсантів 4-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Психологія» «Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки» Результати анкетування курсантів 4-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» «Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки» Результати анкетування курсантів 4-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Філологія» «Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки» Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Автомобільний транспорт») бакалавр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Безпека державного кордону») бакалавр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Безпека державного кордону») магістр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності») магістр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Право») бакалавр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Правоохоронна діяльність») бакалавр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Правоохоронна діяльність») магістр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Психологія») бакалавр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка») бакалавр Оцінювання академічної доброчесності (спеціальність «Філологія») бакалавр Оцінювання освітньо-професійної програми – АТ- жінки Оцінювання освітньо-професійної програми – АТ магістр Оцінювання освітньо-професійної програми – АТ- чоловіки Оцінювання освітньо-професійної програми – БДК – чоловіки Оцінювання освітньо-професійної програми – БДК магістр Оцінювання освітньо-професійної програми – здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальність БДК Оцінювання освітньо-професійної програми – національна безпека (сфера прикордонної діяльності) (оперативно-тактичний рівень) Оцінювання освітньо-професійної програми – правоохоронна діяльність- жінки Оцінювання освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня – спеціальність Освітні, педагогічні науки Оцінювання освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня – спеціальність Право Оцінювання освітньо-професійної програми – ТР- чоловіки Оцінювання освітньо-професійної програми – філологія – жінки Оцінювання освітньо-професійної програми – філологія – чоловіки Оцінювання освітньо-професійної програми- право- жінки Оцінювання освітньо-професійної програми» – БДК – жінки Оцінювання освітньо-професійної програми» – право – чоловіки Оцінювання освітньо-професійної програми» – психологія – чоловіки Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки курсантів 3-го курсу НАДПСУ, які навчаються за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки курсантів 3-го курсу, які навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт» Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки курсантів 3-го курсу, які навчаються за спеціальністю «Право» Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки курсантів 3-го курсу, які навчаються за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки курсантів 3-го курсу, які навчаються за спеціальністю «Психологія» Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки курсантів 3-го курсу, які навчаються за спеціальністю «Філологія» Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки курсантів 3-го курсу, які навчаються за спеціальністю Безпека державного кордону Оцінювання освітньо-професійної програми – правоохоронна діяльність- магістр Оцінювання освітньо-професійної програми – правоохоронна діяльність- чоловіки Оцінювання освітньо-професійної програми – психологія – жінки Графік проведення анкетувань з питань якості освітньої діяльності у НАДПСУ в 2021-2022 навчальному році Результати анкетування НПС факультету підготовки керівних кадрів на тему «Оцінювання академічної доброчесності» Результати анкетування НПС факультету безпеки державного кордону  на тему «Оцінювання академічної доброчесності» Результати анкетування НПС факультету правоохоронної діяльності  на тему «Оцінювання академічної доброчесності» Результати анкетування НПС факультету забезпечення опертино-службової діяльності на тему «Оцінювання академічної доброчесності» Результати анкетувань  на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації» _БДК_магістр Результати анкетувань  на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації» _Національна безпека_магістр Результати анкетувань  на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації» _Правоохоронна діяльність_магістр Результати анкетувань  на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації» _Філологія_бакалавр_студенти Результати анкетувань  на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_ТР_бакалавр Результати анкетувань на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_АТ_бакалавр Результати анкетувань на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_БДК_бакалавр Результати анкетувань на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_Право_бакалавр Результати анкетувань на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_Право_бакалавр_студенти Результати анкетувань на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_Правоохоронна діяльність_бакалавр Результати анкетувань на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_Психологія_бакалавр Результати анкетувань на тему «Опитування щодо оцінювання ефективності проведення підсумкової атестації»_Філологія_бакалавр

Результати опитування на тему “Раціональність процедур вступу до НАціональної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького” здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Безпека державного кордону”

Результати опитування на тему “Раціональність процедур вступу до Національної академії Державної прикордонної служби служби України імені Богдана Хмельницького” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Правоохоронна діяльність”

Результати опитування на тему “Раціональність процедур вступу до Національної академії Державної прикордонної служби служби України імені Богдана Хмельницького” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Психологія”

Результати опитування на тему “Раціональність процедур вступу до Національної академії Державної прикордонної служби служби України імені Богдана Хмельницького” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”

Результати опитування на тему “Раціональність процедур вступу до Національної академії Державної прикордонної служби служби України імені Богдана Хмельницького” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів державної прикордонної служби України”

Результати опитування на тему “Раціональність процедур вступу до Національної академії Державної прикордонної служби служби України імені Богдана Хмельницького” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Філологія”

Підсумки, висновки та рішення за результатами моніторингу задоволеності випускників факультету підготовки керівних кадрів освітніми послугами за період навчання 2018-2020 рр.

Моніторинг задоволеності випускників факультету підготовки керівних кадрів НАДПСУ освітніми послугами за період навчання 2018-2020 рр

Аналітична довідка за результатами анкетування керівників випускників 2020 року факультету підготовки керівних кадрів НАДПСУ. Назва анкети: “Оцінювання освітньої програми керівником”;

Аналітична довідка за результатами анкетування випускників 2020 року факультету підготовки керівних кадрів НАДПСУ. Назва анкети: “Оцінювання освітньої програми випускником”.

 

Рейтинг наукової роботи 2015 рік2016 рік2017 рік
Рейтинг науково – педагогічного складу 2019/2020 рік 2020/2021 рік
Рейтинг здобувачів вищої освіти

2019/2020 рік

2020/2021 рік

Положення про відділи, кафедри і факультети Факультет підготовки керівних кадрів Факультет правоохоронної діяльності Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін Інженерно-технічний факультет Кафедра військової підготовки Відділ підготовки персоналу Організаційно-плановий відділ Центр підвищення кваліфікації персоналу Фінансово-економічний відділ Група міжнародного та міжвузівського співробітництва Первинна профспілкова організація Навчальний відділ
Колективний договір Зміст договору
Розпорядок дня Наказ, додаток
Програми виїзду експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми Телекомунікація та радіотехніка Програма проведення акредитаційної експертизи освітньої програми Безпека державного кордону Програма проведення акредитаційної експертизи освітньої програми Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Програма проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Національна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2021р. Програма проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Безпека державного кордону» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 2021р.
Оголошення Відкрита зустріч запланована як окрема зустріч зі спеціальним лінком. Запрошуємо всіх бажаючих завітати на зустріч з експертною групою за відповідним лінком.Відкрита зустріч з експертною групою: ЄДЕБО 4073 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, ОП «Безпека державного кордону» Час: 25.02.2021 16:10 – 16.40 Підключитись до конференції: Веб-посилання https://us04web.zoom.us/j/76034446403?pwd=ZUw0ZEUreGVQMEFrcWI5a3o2aXVVdz09Ідентифікатор конференції: 760 3444 6403Пароль: 2021


Запрошуємо всіх бажаючих завітати на зустріч з експертною групою за відповідним лінком. Відкрита зустріч з експертами: **ID 5018 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, ОП «Психологія» Час: 02 березня 2021 14:00 Підключитись до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89046360636?pwd=U2pQQ09YNkV0Z2tNdzNmeGl1VUE4Zz09 Ідентифікатор конференції: 890 4636 0636 Пароль: 2021


В рамках проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Національна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі – ОП) та відповідно до Програми проведення акредитаційної експертизи ОП 18 березня 2021 року о 14:40-15:10 год. на платформі Zoom заплановано проведення відкритої онлайн-зустрічі з експертами експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Запрошуємо всіх бажаючих завітати на зустріч з експертною групою за лінком: https://us04web.zoom.us/j/75121499784?pwd=YmVLWVM4MEdsQjVPVEliWUdjd0VtZz09 Ідентифікатор конференції: 751 2149 9784 Код доступу: 2021


В рамках проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Безпека державного кордону» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (далі – ОП) та відповідно до Програми проведення акредитаційної експертизи ОП 23 квітня 2021 року о 16:00-16:30 год. на платформі Zoom заплановано проведення відкритої онлайн-зустрічі з експертами експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Запрошуємо всіх бажаючих завітати на зустріч з експертною групою за лінком: https://us04web.zoom.us/j/76078713919?pwd=akhDNGRKazZFWHJCMWlmYzVOZzd0dz09 Ідентифікатор конференції: 760 7871 3919 Пароль: 2021

Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в НАДПСУ імені Б. Хмельницького Витяг з наказу від 20 січня 2020 року № 11 «Про внесення змін до деяких положень та інструкцій щодо освітньої діяльності» Витяг з наказу від 22 квітня 2020 року № 90 «Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького»
Обґрунтування закупівель Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі

Види інформації, якими володіє розпорядник

За змістом:

 • інформація з освітньої діяльності академії;
 • науково-технічна інформація;
 • інформація про фізичну особу;
 • інформація довідково-енциклопедичного характеру;
 • правова інформація;
 • статистична інформація;
 • соціологічна інформація;
 • інші види інформації.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Загальні положення

Закон України «Про доступ до публічної інформації”

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та набудь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Розпорядники інформації – органи Держприкордонслужби (Адміністрація Державної прикордонної служби України, регіональні управління, органи охорони державного кордону, загони морської охорони, навчальні заклади, науково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення та органи забезпечення Державної прикордонної служби України).

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит (поштовим зв’язком, факсом та особисто) подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити: 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

Зазначені форми містять стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Усний запит заповнюється співробітником органу Держприкордонслужби, який його отримав.

Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

Органи Держприкордонслужби не є розпорядниками публічної інформації: стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Повідомлення, скарга або прохання надати роз’яснення, тлумачення, юридичну консультацію, допомогу чи дозвіл не може вважатися запитом на інформацію.

Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Порядок оскарження

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Судова практика

Відповідно до статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби можуть бути оскаржені до Голови Державної прикордонної служби України, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання органами Держприкордонслужби обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Держприкордонслужби до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до статті 24 Закону України “Про доступ до публічної інформації” відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 • ненадання відповіді на запит;
 • ненадання інформації на запит;
 • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
 • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • нездійснення реєстрації документів;
 • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені органами Держприкордонслужби, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Доступ до публічної інформації Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати: 1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону; 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит); 3) підпис і дату.

Відомості про обладнані місця для отримання запитів на інформацію Для оформлення запиту на інформацію: письмово: 29000 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 (на конверті вказувати “Публічна інформація”); факс: (0382) 72-08-02 електронна пошта: nadpsu@dpsu.gov.ua усно: телефон (0382) 72-08-02;

Нормативно-правова база

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній прикордонній службі України