Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.014

Наказ від 26.10.21 № 1136 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Калашнік М. М. «Формування акмеологічної компетенції у майбутніх судноводіїв в процесі професійної підготовки»

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Калашніка М. М.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., професора Калаур С. М. 

Відгук офіційного опонента д. пед. н., доцента Даниленка О. Б. 

Аудіозапис

Контакти

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93