Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.016

Наказ МОН України від 10.11.21 № 1214 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Царук А. В.  «Адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності державної прикордонної служби України в контексті євроінтеграції»

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Царука А. В.

Відгук опонента д. юрид. н., професора Користіна О. Є.

Відгук опонента к. юрид. н., доцента Ісмайлова К. Ю.

Відеозапис Аудіозапис

Контакти

Дата захисту 16.12.2021

Прийнято до розгляду 17.11.2021

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93