Рішення про акредитацію освітніх програм

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти