Схвалено Програму розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України до 2025 року

Посилення конкурентоспроможності прикордонного вишу на ринку освітніх послуг, його розвиток як провідного наукового центру досліджень та інноваційних розробок у галузі національної безпеки та платформи для комунікацій стейкхолдерів, розвиток потенціалу науково-педагогічного складу та здобувачів вищої освіти – про ці та інші питання говорили на черговому засіданні Наглядової ради Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Сьогодні відбулось друге засідання Наглядової ради прикордонного вишу, яке у зв’язку з карантинними обмеженнями проводилось у форматі відеоконференції. До заходу долучились Голова Наглядової ради, народний депутат України Павло Сушко, члени Наглядової ради, директори департаментів та управлінь Адміністрації Держприкордонслужби, керівництво області та міста та керівництво академії.

Засідання відкрив Голова Наглядової ради народний депутат України  Павло Сушко, який у своєму вступному слові акцентував увагу присутніх щодо головної мети утворення вищого органу управління Національною академією та позитивно оцінив проведений комплекс заходів щодо реалізації попередньо визначених завдань.

Ректор Національної академії генерал-майор Олександр Луцький доповів присутнім результати діяльності прикордонного вишу у 2020 році, зокрема щодо виконання державного замовлення, змін у системі підготовки фахівців, забезпечення освітнього процесу в умовах карантинних обмежень, проведення цьогорічного розподілу випускників за прозорим рейтингом, щодо наукової діяльності вишу, оптимізації організаційно-штатної структури та інші заходи. Активну участь в обговоренні завдань подальшого розвитку академії прийняли  Андрій Вітренко, заступник Міністра освіти і науки України, який пообіцяв всебічну свою підтримку розвитку вишу та Микола Скиба, ректор Хмельницького національного університету, який акцентував увагу на потребі максимального забезпечення питань акредитаційної діяльності в академії.

Як результат засідання, ухвалою Наглядової ради Національної академії було затверджено Програму розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України до 2025 року та схвалено стратегічний напрямок покращення системи професійної підготовки, що спрямований на підготовку висококваліфікованих кадрів у сфері прикордонної безпеки, здатних впроваджувати системні зміни в інтегрованому управлінні кордонами на основі кращих європейських та світових практик. Також визначено подальші завдання щодо активізації проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері забезпечення діяльності Держприкордонслужби України, поглиблення  наукового та науково-технічного співробітництва з  провідними закладами вищої освіти України та зарубіжних країн, продовження роботи щодо інформатизації освітньої діяльності, запровадження в освітній процес системи багатофункціональних тренажерів і симуляторів та систем імітаційного моделювання, доукомплектування кафедр необхідним навчально-матеріальним забезпеченням та інші завдання.

Підсумовуючи результати засідання, Павло Сушко виразив сподівання щодо подальшого сприяння Наглядової Ради успішному розв’язанню перспективних завдань розвитку Національної академії, залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності з основних напрямів її розвитку, а також ефективної взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та суб’єктами господарювання в інтересах підвищення якості освітньої діяльності вищого військового навчального закладу.