Силабуси навчальних дисциплін ОП “Телекомунікації та радіотехніка”

ОК 01    Історія України та української культури
ОК 02    Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 03    Соціологія, етика, естетика та релігієзнавство
ОК 04    Фізика
ОК 05    Вища математика
ОК 06    Філософія
ОК 07    Безпека життєдіяльності і екологічна безпека
ОК 08    Правознавство
ОК 09    Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 10    Інформатика
ОК 11    Інженерна графіка
ОК 12    Електро-радіовимірювання
ОК 13    Теорія електричних кіл
ОК 14    Системи автоматизованого проектування
ОК 15    Основи схемотехніки
ОК 16    Цифрова техніка та мікропроцесори
ОК 17    Теорія електричного зв’язку
ОК 18    Пристрої надвисоких частот та антени
ОК 19    Моделювання систем
ОК 20    Прийомо-передавачі та напрямні системи зв’язку
ОК 21    Комутація та системи абонентського доступу
ОК 22    Системи мобільного зв’язку
ОК 23    Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах
ОК 24    Метрологія, стандартизація та сертифікація
ОК 25    Експлуатація і технічне забезпечення
ОК 26    Кваліфікаційна робота
ВБ 01     Тактика прикордонної служби
ВБ 02     Прикордонний контроль
ВБ 03     Загальна тактика
ВБ 04     Фізичне виховання, особиста безпека та застосування сили
ВБ 06     Інженерне забезпечення охорони кордону
ВБ 07     Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів
ВБ 08     Системи та комплекси зв’язку ООДК
ВБ 9.1   Основи програмування
ВБ 9.2   Комп’ютерна графіка
ВБ 9.3   Політичні та економічні системи
ВБ 9.4   Кіберкультура
ВБ 10.1 Інформаційні системи
ВБ 10.2 Радіотехнічні системи
ВБ 11.1 Електроживлення систем зв’язку
ВБ 11.2 Електродинаміка і поширення радіохвиль
ВБ 11.3 Спеціальні розділи математики
ВБ 11.4 Теорія ймовірності
ВБ 11.5 Дискретна математика
ВБ 12.1 Автомобільна підготовка та бойові машини
ВБ 12.2 Волоконно-оптичні системи зв’язку
ВБ 12.3 Бази даних
ВБ 13.1 Тилове забезпечення охорони кордону
ВБ 13.2 Основи логістики
ВБ 13.3 Стартап-технології
ВБ 14.1 Комп’ютерні мережі
ВБ 14.2 ВЕБ-програмування
ВБ 14.3 Структури даних та об’єктно-орієнтоване програмування
ВБ 14.4 Розподіленні системи передачі даних
ВБ 15.1 Інтелектуальні системи обробки даних
ВБ 15.2 Системи телебачення та радіомовлення
ВБ 16.1 Операційні середовища інформаційних систем
ВБ 16.2 Моделювання та керування ТК мережами
ВБ 17.1 Педагогіка та психологія
ВБ 17.2 Управління проектами
ВБ 18.1 Морально-психологічне забезпечення
ВБ 18.2 Економіка підприємства
ВБ 19.Практична підготовка (перший курс)
ВБ 19.Практична підготовка (третій курс)
ВБ 19.Практична підготовка (четвертий курс)