Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.001

«Створена відповідно до наказу МОН України № 484 від 08.04.2020р. із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рибчука Олега Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти».

Рибчук О. О. Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти.

Анотація

Прийнято до розгляду 28.04.2020

Дата захисту 11.06.2020

Дисертація 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Рибчука О. О.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., доц. Каленського А. А.

Відгук офіційного опонента к. пед. н., доц. Бондаренко Т. С.

Відеозапис

Аудіозапис

Контакти

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93