Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.002

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради

Павлюк Т. Г. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом

Анотація

Прийнято до розгляду 15.06.2020

Дата захисту 22.07.2020

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Павлюк Т. Г. 

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Плачинди Т. С.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., доц. Зорія Я. Б. 

Відеозапис

Аудіозапис

Контакти

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93