Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.002

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради

Павлюк Т. Г. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом

Анотація

Прийнято до розгляду 15.06.2020

Контакти

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93