Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.003

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради

Пшенична О. О. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльностів

Анотація

Прийнято до розгляду 15.06.2020

Дата захисту 23.07.2020

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Пшеничної О. О. 

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Тогочинського О. М. 

Відгук офіційного опонента д. пед. н., доц. Бондаренка В. В. 

Відеозапис

Аудіозапис

Контакти

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93