Спільний освітній проєкт для курсантів-психологів

Харківський національний університет внутрішніх справ та Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького розпочали спільний освітній онлайн проєкт, який спрямований на забезпечення здобувачів освіти знаннями та практичними методиками у сфері професійної діяльності психолога в умовах війни.
В рамках цього проєкту науково-педагогічні працівники кафедри психологічного спрямування обох закладів освіти проводять серію спільних інтерактивних навчальних занять для курсантів, які навчаються за спеціальністю «Психологія».
Перше спільне інтерактивне заняття на тему: «Особливості діяльності психолога для забезпечення виконання підрозділом службово-бойових завдань» з дисципліни «Основи психологічного консультування» провів кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії полковник Вадим Журавльов. Одночасно в проведенні заняття від ХНУВС взяла участь доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Наталя Мілорадова. Заняття проводилося з використанням тренінгових вправ та елементів групової роботи. Курсанти розширили уявлення про психологічний супровід військовослужбовців та набули навичок роботи з особовим складом військового підрозділу в період бойового злагодження. Майбутні офіцери-психологи також опанували надання першої психологічної допомоги під час службово-бойових завдань.
Друге інтерактивне лекційне заняття на тему: «Вплив війни на психіку людини» з навчальної дисципліни «Загальна психологія» провела кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету внутрішніх справ Вікторія Доценко за підтримки кандидата педагогічних наук, доцента, старшого викладача кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України Валентини Купчишиної. На занятті, впродовж якого використовувалися різноманітні активні методи навчання, було розкрито негативний вплив війни на психіку людини, визначено вплив війни та функції психіки, запропоновано низку рекомендацій щодо підтримки психіки особистості в умовах війни. Курсанти розширили уявлення про психіку людини, особливості її розвитку й прояву, ознайомилися з факторами, які на неї впливають.
Найближчим часом заплановано цикл подібних занять. Спільний освітній захід допоможе курсантам обох навчальних закладів поглибити знання про роботу психолога у військових підрозділах.