Орган студентського самоврядування

Право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні академією забезпечують орган студентського самоврядування, які об’єднують всіх студентів вишу. Вони мають рівні права та можуть обиратися і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються в академії;
 • делегують своїх представників до робочих та дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання у гуртожитках та організації харчування;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках студентського самоврядування;
 • обговорюють питання та подають пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази академії, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • виконують інші функції, передбачені Законом України “Про вищу освіту” та Положенням про студентське самоврядування.