Курсантська та студентська ради

З вересня 2011 року В Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького були створені органи курсантського та студентського самоврядування, які на теперішній час діють та здійснюють свою роботу відповідно до положень про курсантську та студентську ради.

Робота курсантської та студентської рад національної академії планується  ї здійснюється на основі законодавства України, наказів та розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України, ректора академії з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу академії. До складу рад входять студенти та курсанти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті.
Засідання рад відбуваються щоквартально, раз на рік шляхом голосування обираються голови рад.

Голова курсантської ради

Старший сержант
КОНДРАТЬЄВ Олександр Олегович
234 НГ

Голова студентської ради

КОЗИЦЬКА Вікторія Володимирівна
361 НГ

Метою діяльності курсантської та студентської Рад є забезпечення виконання курсантами та студентами своїх обов’язків, захист їх прав і свобод, забезпечення умов їх професійного росту, гармонійного розвитку, формування навичок майбутніх фахівців, виховання в дусі патріотизму, відданості українському народові та Конституції,  духовності і культури, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
Актив та члени курсантської та студентської рад активно залучаються до проведення урочистих святкових заходів, вечорів відпочинку, конкурсів, КВН,
«Брейн – рингу», посвяти у студенти, художньої самодіяльності,тощо.
Головним інноваційним напрямом у роботі курсантської та студентської рад є поширення досвіду, отриманого у результаті активної участі  лідерів рад у міжнародних студентських конференціях із студентського  самоврядування.

Як результат участі у конференціях активно запроваджується співпраця с місцевими студентськими органами самоврядування, зокрема, з університетом «Україна», Хмельницької гуманітарно – педагогічної академії та Хмельницьким Національним університетом «Поділля», співпраця з якими до цього часу була не дуже ефективною.
Командуванням академії, факультетів, за безпосередньою участю членів рад, налагоджені тісні стосунки із міськими молодіжними організаціями, органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів. Враховуючи специфіку Академії, в якій студенти навчаються разом із курсантами, налагоджена співпраця з активом курсантських підрозділів, які із задоволенням організовують і проводять сумісні заходи.

В цілому, результати роботи Ради студентського самоврядування вважаються задовільними та сприяють підвищенню якості навчально-виховного процесу в Академії, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, захисту прав і свобод студентів.