Профспілкова організація

Первинна профспілкова організація Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького створена 27 листопада 2002 році. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом професійної спілки працівників державних установ України, Положенням про Об’єднану профспілкову організацію Державної прикордонної служби України, рішенням профспілкових органів.

Первинна профспілкова організація Національної академії Державної прикордонної служби України являється організаційною ланкою Об’єднаної профспілкової організації Державної прикордонної служби України, і на місцевому рівні Хмельницької обласної профспілкової організації працівників державних установ України.

На сьогоднішній день профспілкова організація нараховує 468 членів профспілки.

Вищими органами Профспілки є: профспілкові збори (конференція) членів профспілки (скликається не рідше, ніж один раз на 5 років).

Пріоритетними завданнями профспілкової організації є постійна взаємодія з командуванням академії на принципах соціального партнерства в дотриманні чинного законодавства України з питань оплати праці, зайнятості, побуту, культури, навчання, оздоровлення, вирішення трудових спорів, здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Профспілкова організація працівників всіляко сприяє соціальному розвитку колективу, поліпшенню трудових та житлових умов працівників. Особливою турботою профкому є оздоровлення співробітників та їх родин. Щорічно частина працівників отримує путівки для проходження санаторно-курортного лікування в відомчому клінічному санаторії «АРКАДІЯ» м. Одеса. При тісній співпраці профкому і відділу виховної роботи в академії налагоджена виховна робота. Особливу увагу приділяє профком і культурному та духовному розвитку своїх працівників, дитячі Новорічні ранки, конкурси художньої самодіяльності, організація екскурсійних відвідувань визначних місць України.

Особливу увагу профспілкова організація приділяє стану охорони праці в навчально-наукових лабораторіях і структурних підрозділах. З цією метою в профспілковій організації створена комісія з питань охорони праці, яка постійно контактує з інженером з охорони праці.

Головним у роботі профспілкового комітету було, є і буде захист прав та інтересів трудового колективу, кожного його члена профспілки.


 

 

Голова первинної профспілкової організації  
Інженер I категорії навчально-тренувального відділення Центру забезпечення навчального процесу

Цюзік Олег Дмитрович (oleg.prof@ukr.net)

Заступником голови профспілки є Довбеус Лариса Леонтіївна