Структура

Основними завданнями академії є:

 • – постійне вдосконалення освітньо-виховного процесу відповідно до сучасного і перспективного стану теорії та практики охорони кордону, новітніх підходів до управлінських процесів у галузі прикордонної безпеки;
 • – забезпечення високого рівня практичної підготовки випускників академії;
 • – реалізація вимог Голови та колегії Держприкордонслужби щодо підготовки фахівців;
 • – подальше удосконалення ефективності та практичної спрямованості роботи з персоналом;
 • – впровадження в освітній процес сучасних форм та методів проведення занять, підвищення практичної спрямованості в підготовці персоналу;
 • – проведення інформаційних заходів з персоналом спрямованих на дотримання та виконання посадовими особами служби норм Закону України «Про правила етичної поведінки»

Навчальний заклад надає базову і повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», зокрема:

 • – за напрямами підготовки «Охорона та захист державного кордону», «Правознавство», «Філологія», «Автомобільний транспорт»;
 • – за спеціальностями «Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)», «Правоохоронна діяльність», «Переклад», «Автомобілі та автомобільне господарство».

З 2010 року в межах ліцензійного обсягу із урахуванням державного замовлення академія розпочала підготовку цивільної молоді за денною і заочною формами навчання за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями.

До складу академії входить:

 • – управління
 • – 5 факультетів
 • – центр підвищення кваліфікації персоналу
 • – докторантура
 • – ад’юнктура
 • – центр забезпечення навчального процесу
 • – підрозділи забезпечення.

Факультет підготовки керівних кадрів здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями «Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)».

Факультет охорони та захисту державного кордону готує фахівців із базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Охорона та захист державного кордону» для органів і підрозділів охорони державного кордону України.

Факультет правоохоронної діяльності здійснює підготовку слухачів і курсантів академії освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» та «спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

На факультеті іноземних мов та гуманітарних дисциплін здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Філологія» та «спеціаліст» за спеціальністю «Переклад». На факультеті успішно функціонують курси інтенсивного вивчення англійської мови.

На інженерно-технічному факультеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт», «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

В академії успішно працюють дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та захисту докторських дисертацій та дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. В академії щорічно захищають 1-2 докторських та 25-30 кандидатських дисертацій.

На кафедрах академії створені гуртки наукового товариства слухачів, курсантів та студентів, кожного навчального року розробляється близько 120-140 наукових праць.

Якісне проведення занять з курсантами, слухачами, студентами забезпечує новітня навчально-матеріальна база.