Факультет безпеки державного кордону

Факультет Безпеки державного кордону є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом, що здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну діяльність.

КЕРІВНИЦТВО

Начальник факультету безпеки державного кордону кандидат психологічних наук
полковник
АДАМЧУК Олександр Валерійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника факультету по навчально-методичній роботі кандидат педагогічних наук
полковник
АНДРУШКО Олександр Васильович
Заступник начальника факультету по роботі з персоналом
полковник
ПАЛАМАРЧУК Сергій Миколайович

Головне завдання факультету – формування особистості висококваліфікованого офіцера-прикордонника тактичного рівня, здатного вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу та нести відповідальність за свої рішення та дії.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за першим(бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Безпека державного кордону».

Науковий потенціал факультету складають: 1 доктор наук,  51 кандидат наук з них 10 доцентів та 1 старший науковий співробітник.

До складу факультету 6 кафедр та 4 навчальні курси.


КАФЕДРА ВОГНЕВОЇ ТА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кафедра вогневої та тактико-спеціальної підготовки створено в листопаді 2016 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник кафедри (завідувач кафедри), кандидат військових наук, доцент
полковник
КУРАШКЕВИЧ Андрій Петрович

Завдання кафедри полягають в підготовці висококваліфікованих фахівців Державної прикордонної служби України, які твердо знатимуть способи і тактику застосування озброєння та матимуть тверді навички застосування озброєння, необхідні для безпечного і надійного виконання своїх обов’язків в межах компетенції охорони державного кордону, не порушуючи при цьому права людини.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: організація вогневої підготовки, вогнева підготовка,тактико-вогнева підготовка,засоби посилення прикордонних підрозділів,тактико-спеціальна підготовка.

Науковий потенціал кафедри складає 11 кандидатів наук, з яких 4 доцента, 1 старший науковий співробітник.

Наукові досягнення кафедри: участь у розробці та впровадженні «Курсу стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів Морської охорони в Державній прикордонній службі України»;участь у розробці «Порадника з порядку застосування бойових колісних машин «Тритон-0103» в службі прикордонних нарядів поза пунктами пропуску»;захист дисертаційних робіт: «Формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін»; «Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки»;розробка науково-дослідних робіт: «Методика формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників»; «Формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів прикордонників»; «Зміст та особливості вогневої та тактико-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів прикордонників»;участь у проведені відомчих визначальних випробувань пістолета-кулемета «SMG-15» калібру 9×19-мм; 5,45/7,62-мм штурмової гвинтівки (автомату) «Малюк» (Вулкан);7,62-мм снайперської гвинтівки ВМ2 МП-УОС; приладів безшумної стрільби до стрілецької зброї виробництва підприємства «HarpoonTactical».

 Кафедра підтримує тісні зв’язки з наступними навчальними закладами: Національною академією Національної гвардії України (м. Харків), Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Військовою академією (м. Одеса), Академією Державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів), Вінницьким національним медичним університетом імені М. І. Пирогова (м. Вінниця).


КАФЕДРА ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Кафедра прикордонної служби є провідною кафедрою Національної академії Державної прикордонної служби України та здійснює підготовку курсантів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу Державної прикордонної служби України на усіх формах навчання. Кафедра створена в 1993 році.

 

 

 

 

 

В.о. начальника кафедри (завідувач кафедри), кандидат військових наук
полковник
ЛАЗОРЕНКО Олександр Васильович

Основними завданнями кафедри є:

організація та проведення освітнього процесу на усіх формах навчання за видами навчальних занять з дисциплін кафедри на основі відповідального ставлення до забезпечення національної безпеки на державному кордоні, прикордонних традицій, свідомого виконання вимог військової присяги;

забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

формування у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей щодо організації та керівництва оперативно-службовою діяльністю підрозділу охорони державного кордону в різних умовах обстановки та професійно-важливих якостей офіцера-прикордонника;

впровадження в освітній процес досягнень оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону та новітніх форм та методів її здійснення;

розробка наукових досліджень з питань оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону в сучасних умовах а також розвитку теорії професійного навчання майбутніх офіцерів-прикордонників;

підготовка науково-педагогічного складу та підвищення їхньої кваліфікації.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: прикордонна служба, основи управління персоналом, основи діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби, управління підрозділом дільничних інспекторів прикордонної служби ‑ для здобувачів вищої освіти; управління людським потенціалом, тактика прикордонної служби – на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Науковий потенціал кафедри складає 12 кандидатів наук, з яких 4 доцента.

Наукові досягнення кафедри. Науково-педагогічним складом кафедри розроблено підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, альбоми схем, які забезпечують викладання навчальних дисциплін кафедри. Основні з них: «Управління прикордонним підрозділом», «Графічні оперативно-службові документи підрозділу охорони державного кордону», «Основні положення підготовки інспектора прикордонної служби», «Алгоритм дій посадових осіб підрозділу охорони державного кордону», «Служба прикордонних нарядів», «Охорона та захист державного кордону в умовах загострення воєнно-політичної обстановки»; розроблено низку науково-дослідних робіт на замовлення Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної академії; приймається участь у розробці керівних документів з питань оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону; розроблено ряд раціоналізаторських пропозицій.

Кафедра активно приймає участь у наукових та практичних конференціях, семінарах, круглих столах за напрямком діяльності та публікує результати наукових досліджень у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях; організовує роботу гуртків наукового товариства слухачів, курсантів і студентів за профілем кафедри. За результатами конкурсів наукових праць курсанти неодноразово здобувати призові місця як в Національній академії, так і в інших закладах вищої освіти.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: кафедра активно співпрацює з Управлінням прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону та регіональними управліннями Адміністрації Державної прикордонної служби України, Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів); Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ); Військовою академією (м. Одеса); Національною академією Національної гвардії України (м. Харків); Державним ліцеєм-інтернатом з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка (м. Суми), Хмельницькою організацією ветеранів-прикордонників; приймає участь у стажуваннях в навчальних центрах країн Європейського Союзу та міжнародних навчаннях.


КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедру загальновійськових дисциплінстворено14 грудня 1992 року

 

 

 

 

 

 

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

Завдання кафедри полягають в підготовці здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за всіма ліцензійними спеціальностями та на курсах підвищення кваліфікації. Використовуючи наявний ресурс, кафедра загальновійськових дисциплін готує кандидатів для проходження служби у реформованих органах і підрозділах Державної прикордонної служби України, бере участь у підготовці вузькопрофільних спеціалістів в інтересах Збройних Сил України та патріотичному вихованні молоді шкіл міста.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: загальна тактика,військова топографія,основи бойового забезпечення (для здобувачів вищої освіти), військово-інженерна підготовка, загальновійськова підготовка, топографія, тактична підготовка(на курсах підвищення кваліфікації).

Науковий потенціал кафедри складає 10 кандидатів наук, з яких 3 доценти.

Наукові досягнення кафедри: науково – педагогічним складом кафедри було підготовлено до видання та видано 11 навчальних посібників для дисциплін, які викладаються на кафедрі («Тактика», «Основи бойового забезпечення (радіаційний, хімічний, біологічний захист)», «Воєнно-інженерна підготовка», «Підрозділи у розвідці» та ін.) та 2 підручники («Історія війн та збройних конфліктів», «Загальна тактика (бойове забезпечення)»). Також на замовлення Адміністрації ДПС України було виконано 4 науково-дослідні роботи. Постійно персонал кафедри приймає участь у конференціях та опубліковує свої дослідження у фахових виданнях України та за кордоном.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: науково-педагогічний склад кафедри постійно проходить стажування в навчальних центрах країн Європейського Союзу метою підвищення професійної кваліфікації та обміну досвідом, а також беруть участь у міжнародних навчаннях.


КАФЕДРА КІНОЛОГІЇ

Кафедра кінології створена 12 травня 1997 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри)кандидат психологічних наук, доцент
полковник
АФАНАСЬЄВ Анатолій Олександрович

Кафедра кінології – це єдиний підрозділ у системі закладів вищої освіти правоохоронних органів та військових формувань України, який формує та впроваджує до освітнього процесу концептуальні підходи з питань теорії та практики кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони державного кордону.

Основними завданнями кафедри є формування у майбутніх офіцерів-прикордонників фахових компетентностей та результатів навчання щодо організації кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону з метою протидії злочинам та адміністративним правопорушенням віднесеним до компетенції Державної прикордонної служби України.

З цією метою для проведення занять на кафедрі використовується сучасна польова навчальна матеріально-технічна база. Основу підготовки (близько 70%) складають практичні заняття, які проводяться на фоні конкретної навчальної обстановки з використанням адаптованих ситуаційних завдань з практики оперативно-службової діяльності кінологічних підрозділів (приклади позитивних дій інспекторів-кінологів зі службовими собаками).

Кафедрою кінології системно впроваджуються до освітнього процесу стандарти в кінології, розроблені агентством FRONTEX спільно з країнами Європейського Союзу.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Основи кінології» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 252 «Безпека державного кордону», 035 «Філологія», 053 «Психологія», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», а також 9 навчальних дисциплін для реалізації освітньо-професійної програми «Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України» за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону».

Науковий потенціал кафедри складає 3 кандидата наук, з них 2 доцента.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: персоналом кафедри спільно з відділом кінологічного забезпечення Департаменту охорони державного кордону підтримується співпраця з міжнародними організаціями з питань кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, а також тісні зв’язки з службами кінологічного забезпечення органів охорони державного кордону Держприкордонслужби та інших правоохоронних органів.

З метою популяризації службової кінології та патріотичного виховання молоді, кафедра разом з громадськими кінологічними організаціями України проводить показові виступи інспекторів-кінологів зі службовими собаками, а також тісно співпрацює з питань організації та проведення виставок, змагань, семінарів, конференцій.


КАФЕДРА ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Кафедра прикордонного контролю створена у травні 1996 року

Начальника кафедри (завідувач кафедри), кандидат психологічних наук
полковник
САМОЙЛЕНКО Олександр Олександрович

Завдання кафедри полягають в підготовці офіцерських кадрів за відповідними рівнями освіти для органів (підрозділів) охорони державного кордону, підготовці (перепідготовці) та підвищенні кваліфікації персоналу Держприкордонслужби з питань прикордонного контролю, впровадженні в освітній процес інноваційних технологій навчання, створенні та вдосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри.

На кафедрі викладаються  дисципліни, які за своїм змістом повністю забезпечують надання комплексу  знань, вмінь і навичок щодо порядку несення служби в складі прикордонних нарядів, здійснення оглядової роботи усіх видів транспортних засобів, підтримання режиму в пунктах пропуску, оформлення осіб, які перетинають державний кордон, перевірки паспортних документів та виявлення їх фальсифікацій, а також щодо особливостей організації прикордонного контролю на ділянці відділу прикордонної служби на посаді начальника відділу прикордонної служби (ІІІ, ІV категорії).

Науковий потенціал кафедри складає 3 кандидати військових наук, 3 кандидати педагогічних наук, 1 кандидат психологічних наук, 1 кандидат наук з державного управління, з них 2 доцента.

Наукові досягнення кафедри: на кафедрі створено чотири спеціалізованих навчальних класи, які обладнані сучасними технічними засобами навчання та технічними засобами прикордонного контролю, облаштовано комплекс навчальних пунктів пропуску «Поділля» та навчальний контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Проскурів» на Польовому центрі забезпечення навчального процесу НАДПСУ. Представники кафедри підвищують свою кваліфікацію в навчальних центрах США та країн ЄС, запрошуються для участі в симпозіумах експертів-криміналістів ЄС у Республіці Польща та є модераторами курсів мультиплікації «Захисні елементи паспортних документів та можливі способи їх фальсифікації» в системі професійної підготовки персоналу Держприкордонслужби України; на постійній основі в якості експертів залучаються до підготовки учасників загальнонаціонального проекту «Нове обличчя кордону», інших тренінгів з питань здійснення прикордонного контролю з інспекторським складом, як в органах охорони державного кордону, так і на базі НАДПСУ; організовують курси дистанційного навчання, а також змагання на визначення кращого фахівця серед інспекторів Державної прикордонної служби України з прикордонного контролю.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: кафедрою спільно з Управлінням організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону ведеться системна та цілеспрямована робота щодо вдосконалення підготовки персоналу з питань прикордонного контролю. Крім того, колектив кафедри активно співпрацює з Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної митної служби України, Хмельницькою залізничною пасажирською станцією, аеропортом та науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС Хмельницької області, на базі яких проводяться спільні практичні заняття.


КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ

Кафедра фізичної підготовки та особистої безпеки створена у листопаді 2016 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри)доктор педагогічних наук, доцент
полковник
МЕЛЬНІКОВ Андрій Вікторович

Завдання кафедри полягають в формуванні у курсантів та слухачів, а також у військовослужбовців постійного складу академії фізичної та психічної готовності, спеціальних якостей і службово-прикладних навичок, необхідних для майбутньої успішної оперативно-службової діяльності в підрозділах та органах охорони державного кордону, забезпеченні якісної підготовки висококваліфікованих кадрів, удосконаленні організації та забезпечення навчально-виховного процесу, запровадженні наукової організації праці науково-педагогічного складу кафедри, забезпеченні та проведенні всіх видів занять з дисциплін кафедри на високому методичному рівні, удосконаленні методики викладання, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять, впровадженні передових педагогічних технологій, форм і методів навчання і виховання, активізації пізнавальної та наукової діяльності слухачів, курсантів і студентів, створенні умов для творчих пошуків і формування передового педагогічного досвіду, підвищенні педагогічної майстерності науково-педагогічного складу кафедри, науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, виконанні наукових досліджень, спрямованих на розвиток теорії навчання та виховання, підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вдосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри, запровадженні у навчальний процес нових технічних засобів навчання, вихованні у слухачів свідомого творчого ставлення до навчання, високої культури поведінки, вихованні у слухачів якостей, необхідних офіцеру для грамотного навчання та виховання підлеглих, формуванні у колективі кафедри атмосфери творчої роботи, високої моралі та відповідальності, розвитку і постійному вдосконаленні у персоналу академії фізичних якостей, оволодінні персоналом службово-прикладними фізичними навичками, сприянні поліпшенню фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і підвищення стійкості організму до дії несприятливих факторів професійної діяльності особового складу, навчанні способам, методам і тактики особистої безпеки, необхідних для безпечного та надійного виконання своїх професійних обов’язків, передбачених Конституцією України, законодавчими актами України та відомчими інструкціями Державної прикордонної служби України, без порушень прав людини;

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: фізичне виховання, особиста безпека та застосування сили, теорія і методики фізичного виховання, спеціальна фізична підготовка, управління процесом фізичної підготовки, технічні засоби навчання.

Науковий потенціал кафедри складає 1доктор наук, 6 кандидатів наук.

Наукові досягнення кафедри: опрацювання монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників: «Легка атлетика» Навчально-методичний посібник // Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2016. 150 с. Мельніков А.В.; «Прикладне плавання» Навчально-методичний посібник. Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2019. Шинкарук В.О.; «Спортивні ігри в системі фізичної підготовки фахівців (персоналу) ДПСУ» Навчально-методичний посібник. Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2019. Рефель В.І.; «Особиста безпека та застосування сили» Навчально-методичний посібник Чудик А.В., Неділько А.С., Пантєлєєв К.В.; «Гімнастика» Навчально-методичний посібник. Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2019. Пантєлєєв К.В. Слівінський О.Я.; опрацьовано науково-дослідну роботу підполковник Пантєлєєв К.В.: Науково-дослідна робота за темою: «Дослідження теоретичних і науково-методичних засад формування культури здоровʼязбереження майбутніх офіцерів прикордонників», шифр «217-0093 І», головний виконавець, акт приймання науково-дослідної роботи від 24.11.2017 року; раціоналізаторські пропозиції: Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію від 18.05.2016 р. № 416 «Стартова хлопавка»; Шинкарук В. О., Мельніков А. В.; Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію від 19 липня 2017 р. № 445 «Тренажер для сухого плавання» Шинкарук В. О., Мельніков А. В.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: кафедра активно співпрацює з: Кам’янець – Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Національним Хмельницьким університетом, обласними федераціями: універсального бою, рукопашного бою, легкої атлетики, волейболу, футболу, спортивної боротьби, боротьби самбо, дзюдо, гирьового спорту, плавання, баскетболу, управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради, управлінням молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницькою обласною організацією ФСТ «Динамо» України.