Факультет безпеки державного кордону

Факультет Безпеки державного кордону є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом, що здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну діяльність.

КЕРІВНИЦТВО

Начальник факультету безпеки державного кордону

кандидат психологічних наук

полковник АДАМЧУК Олександр Валерійович

 

Заступник начальника факультету

по навчально-методичнійроботі

кандидат педагогічних наук

полковник

МІРОШНІЧЕНКО Анатолій Анатолійович

Головне завдання факультету – формування особистості висококваліфікованого офіцера-прикордонника тактичного рівня, здатного вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу та нести відповідальність за свої рішення та дії.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за першим(бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Безпека державного кордону».

Науковий потенціал факультету складають: 1 доктор наук,  51 кандидат наук з них 10 доцентів та 1 старший науковий співробітник.

До складу факультету 6 кафедр та 4 навчальні курси.


КАФЕДРА ВОГНЕВОЇ ТА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кафедра вогневої та тактико-спеціальної підготовки створено в листопаді 2016 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

кандидат психологічних наук, доцент

полковник ТРОБЮК Віктор Іванович

Завдання кафедри полягають в підготовці висококваліфікованих фахівців Державної прикордонної служби України, які твердо знатимуть способи і тактику застосування озброєння та матимуть тверді навички застосування озброєння, необхідні для безпечного і надійного виконання своїх обов’язків в межах компетенції охорони державного кордону, не порушуючи при цьому права людини.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: організація вогневої підготовки, вогнева підготовка,тактико-вогнева підготовка,засоби посилення прикордонних підрозділів,тактико-спеціальна підготовка.

Науковий потенціал кафедри складає 11 кандидатів наук, з яких 4 доцента, 1 старший науковий співробітник.

Наукові досягнення кафедри: участь у розробці та впровадженні «Курсу стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів Морської охорони в Державній прикордонній службі України»;участь у розробці «Порадника з порядку застосування бойових колісних машин «Тритон-0103» в службі прикордонних нарядів поза пунктами пропуску»;захист дисертаційних робіт: «Формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін»; «Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки»;розробка науково-дослідних робіт: «Методика формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників»; «Формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів прикордонників»; «Зміст та особливості вогневої та тактико-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів прикордонників»;участь у проведені відомчих визначальних випробувань пістолета-кулемета «SMG-15» калібру 9×19-мм; 5,45/7,62-мм штурмової гвинтівки (автомату) «Малюк» (Вулкан);7,62-мм снайперської гвинтівки ВМ2 МП-УОС; приладів безшумної стрільби до стрілецької зброї виробництва підприємства «HarpoonTactical».

 Кафедра підтримує тісні зв’язки з наступними навчальними закладами: Національною академією Національної гвардії України (м. Харків), Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Військовою академією (м. Одеса), Академією Державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів), Вінницьким національним медичним університетом імені М. І. Пирогова (м. Вінниця).


КАФЕДРА ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Кафедра прикордонної служби є однією з провідних кафедр Національної академії державної прикордонної служби України створена в травні 1996 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

кандидат військових наук

полковник ЛЕМЕШКО Володимир Васильович

Завдання кафедри полягають в реалізації нормативних положень Концепції розвитку ДПСУ та Програми розвитку  системи комплектування, підготовці та роботі з персоналом Державної прикордонної служби України; оптимізації структури фахової підготовки відповідно до державного замовлення; якісному проведенні занять з курсантами та слухачами з дисциплін, що викладаються на кафедрі;організації практичної підготовки курсантів на засадах проблемного підходу з використанням досвіду оперативно-службової діяльності органів та підрозділів з охорони державного кордону;підвищенні професійної  та методичної підготовки науково-педагогічного складу, його наукового рівня;розробці науково-дослідних  робіт з питань охорони державного кордону України в сучасних умовах; проведенні наукових досліджень, що реалізують розвиток теорій професійного навчання, розробці дисертаційних робіт, підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;розробці документів, що регламентують оперативно-службову діяльність ДПСУ у процесі їх  реформування та подальших шляхів підвищення ефективності охорони державного кордону;розробці та підготовці до видання навчальних посібників, курсів лекцій та наукових статей;виконанні науково-дослідницьких робіт.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: прикордонна служба, основи управління персоналом, основи діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби, управління підрозділом дільничних інспекторів прикордонної служби.

Науковий потенціал кафедри складає 10 кандидатів наук.

Наукові досягнення кафедри: «Розвиток (удосконалення) оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України» (засновник та науковий керівник – доктор військових наук, професор Олексієнко Борис Миколайович); «Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової та оперативно-бойової діяльності органів охорони державного кордону» (засновник та науковий керівник – доктор військових наук, професор Кириленко Володимир Анатолійович);«Підтримка прийняття рішень на моделювання оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони кордону» (засновник та науковий керівник – доктор технічних наук, професор Катеринчук Іван Степанович); також кафедра бере активну участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах з актуальних наукових питань, організовує та контролює роботу наукового товариства слухачів, курсантів, студентів та молодих вчених академії; результатом роботи є подання робіт членів наукового товариства на різноманітні конкурси наукових праць як в академії, так і в інших навчальних закладах та наукових установах України, на яких конкурсанти доволі часто здобувають перемогу; надає матеріали в електронні та друковані фахові наукові видання.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: кафедра активно співпрацює з Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів),Військовою академією (м. Одеса), Військовим інститутом Київського національного університету імені  Тараса Шевченка.


КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедру загальновійськових дисциплінстворено14 грудня 1992 року

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

кандидат педагогічних наук, доцент

полковник БІЛОРУС Андрій Миколайович

Завдання кафедри полягають в підготовці здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за всіма ліцензійними спеціальностями та на курсах підвищення кваліфікації. Використовуючи наявний ресурс, кафедра загальновійськових дисциплін готує кандидатів для проходження служби у реформованих органах і підрозділах Державної прикордонної служби України, бере участь у підготовці вузькопрофільних спеціалістів в інтересах Збройних Сил України та патріотичному вихованні молоді шкіл міста.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: загальна тактика,військова топографія,основи бойового забезпечення (для здобувачів вищої освіти), військово-інженерна підготовка, загальновійськова підготовка, топографія, тактична підготовка(на курсах підвищення кваліфікації).

Науковий потенціал кафедри складає 10 кандидатів наук, з яких 3 доценти.

Наукові досягнення кафедри: науково – педагогічним складом кафедри було підготовлено до видання та видано 11 навчальних посібників для дисциплін, які викладаються на кафедрі («Тактика», «Основи бойового забезпечення (радіаційний, хімічний, біологічний захист)», «Воєнно-інженерна підготовка», «Підрозділи у розвідці» та ін.) та 2 підручники («Історія війн та збройних конфліктів», «Загальна тактика (бойове забезпечення)»). Також на замовлення Адміністрації ДПС України було виконано 4 науково-дослідні роботи. Постійно персонал кафедри приймає участь у конференціях та опубліковує свої дослідження у фахових виданнях України та за кордоном.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: науково-педагогічний склад кафедри постійно проходить стажування в навчальних центрах країн Європейського Союзуз метою підвищення професійної кваліфікації та обміну досвідом, а також беруть участь у міжнародних навчаннях.


КАФЕДРА КІНОЛОГІЇ

Кафедра кінології створена 12 травня 1997 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

кандидат психологічних наук, доцент

полковник АФАНАСЬЄВ Анатолій Олександрович

Кафедра кінології – це єдиний підрозділ у системі навчальних закладів вищої освіти правоохоронних органів та військових формувань України, який формує та впроваджує до освітнього процесу концептуальні підходи з питань теорії та практики кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони державного кордону, а також здійснює освітню, методичну та наукову-дослідну діяльність за професійним спрямуванням «організація кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності».

Завдання кафедри полягають в прийнятті участі у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників в контексті організації кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності за спеціальностями 252 «Безпека державного кордону», 035 «Філологія», 053 «Психологія», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність»,274 «Автомобільний транспорт», прийняття участі у розробці внутрішньо-академічних документів з організації освітнього процесу, а також розробленні пропозицій з організації та вдосконалення освітнього процесу, організації підготовки та проведенні усіх видів навчальних занять, здійснення їх методичного забезпечення та контролю якості і успішності осіб, що навчаються, здійсненні забезпечення самостійної та індивідуальної роботи осіб, що навчаються, комплексом навчально-методичних засобів і проведення методичного керівництва самостійною підготовкою;організації та здійснення методичної роботи з викладачами, організації наукової роботи осіб, що навчаються, і керівництва нею, прийнятті участі у науково-дослідній роботі академії; проведенні наукових досліджень з проблем кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів і органів охорони державного кордону, навчанні та вихованні персоналу, підвищенні ефективності та якості освітнього процесу; обговоренні науково-дослідних робіт, навчальних посібників, рефератів та узагальненні висновків про їх актуальність і практичне значення, дачі рекомендацій щодо їх видання та використання у освітньому процесі; підготовці та проведенні науково-теоретичних, методичних, практичних конференцій та семінарів; організації та проведенні професійної підготовки, підвищенні кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри та офіцерів-кінологів інших правоохоронних органів нашої держави; розвитку та вдосконаленні своєї навчально-матеріальної бази;прийнятті участі у винахідницькій та раціоналізаторській роботі; прийняття участі у роботі щодо розширення та зміцнення зв’язків з кінологічною службою органів охорони державного кордону та циклом кінологічних дисциплін Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби; вивченні досвіду роботи випускників академії в органах (підрозділах) охорони державного кордону, інших правоохоронних органах, навчальних закладах, аналіз та узагальненні відзиви на них і внесенні коректив до навчально-методичних матеріалів; вивченні та узагальненні досвідукінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів (підрозділів) охорони державного кордону і використанні його під час навчання та виховання курсантів.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: основи кінології, а також 9 навчальних дисциплін за додатковим професійним спрямуванням.

Науковий потенціал кафедри складає 3 кандидата наук, з них 1 доцент.

Наукові досягнення кафедри: за підтримки керівництва академії та факультету, кафедрою організовано та проведено 6 міжвузівських науково-практичних конференцій, 11 наукових семінарів, 7 змагань серед курсантів-кінологів, міжвідомчі обласні змагання серед кінологів правоохоронних органів і силових структур сектору безпеки і оборони України – 1;  колективом кафедри підготовлено понад 50 наукових статей, науково-дослідних робіт, тез науково-практичних конференцій, навчальних та навчально-методичних посібників,рецензовано низку навчальних посібників інших правоохоронних органів України, розроблено понад 20 раціоналізаторських пропозицій.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: персоналом кафедри спільно з відділом кінологічного забезпечення Департаменту охорони державного кордону підтримується співпраця з міжнародними організаціями з питань кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, а також тісні зв’язки з службами кінологічного забезпеченняорганів охорони державного кордону Держприкордонслужби та інших правоохоронних органів;з метою популяризації службової кінології та патріотичного виховання молоді, кафедра разом з громадськими кінологічними організаціями України проводить показові виступи інспекторів-кінологів зі службовими собаками, а також тісно співпрацює з питань організації та проведення виставок, змагань, семінарів, конференцій.


КАФЕДРА ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Кафедра прикордонного контролю створена у травні 1996 року

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

кандидат наук з державного управління

полковник ЛИСАК Павло Петрович

Завдання кафедри полягають в підготовці офіцерських кадрів за відповідними рівнями освіти для органів (підрозділів) охорони державного кордону, підготовці (перепідготовка) та підвищенні кваліфікації персоналу Держприкордонслужби з питань прикордонного контролю, впровадженні в освітній процес інноваційних технологій навчання, створенні та вдосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: служба прикордонних нарядів в пункті пропуску, перевірка документів, здійснення прикордонного контролю, організація прикордонного контролю.

Науковий потенціал кафедри складає 2 кандидата військових наук, 5 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат наук з державного управління, з них 2 доцента.

Наукові досягнення кафедри: на кафедрі створено чотири спеціалізованих навчальних класи, які обладнані сучасними технічними засобами навчання та технічними засобами прикордонного контролю, облаштовані комплекс навчальних пунктів пропуску «Поділля» та навчальний контрольний пункт в’їзду -виїзду «Проскурів»на Польовому центрі забезпечення навчального процесу НАДПСУ; практично всі викладачі кафедри відвідували, навчалися, проходили перепідготовку, підвищували кваліфікацію у навчальних закладах та центрах Німеччини, Словенії, Угорщини, Польщі, Румунії, Мальти, КНР тощо. Залучалися до виконання задач з посилення Українсько-Російського кордону на сході країниу складі мотоманеврених груп, а також Українсько – Румунського (Словацького, Угорського) кордону на Заході країни у складі місць тривалого несення служби; викладачі кафедри на запрошення експертів ЄС постійно беруть участь у симпозіумах експертів-криміналістів ЄС у Республіці Польща, крім цього вони є модераторами системи мультиплікації «Захисні елементи паспортних документів та можливі способи їх фальсифікації» у загальній системі підготовки персоналу Держприкордонслужби; на постійній основі проводяться тренінги в органах охорони державного кордону та на базі кафедри прикордонного контролю з інспекторським складом підрозділів охорони кордону,курси дистанційного навчання, заняттяз учасниками пілотного проекту «Нове обличчя кордону», змагання на визначення кращого фахівця серед інспекторів Державної прикордонної служби України з прикордонного контролю.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: кафедрою спільно з Управлінням прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону ведеться системна та цілеспрямована робота щодо вдосконалення підготовки персоналу з питань прикордонного контролю. Крім того, колектив кафедри активно співпрацює з Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України, Хмельницькою залізничною пасажирською станцією, аеропортом танауково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС Хмельницької області, на базі яких проводяться спільні практичні заняття.


КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ

Кафедра фізичної підготовки та особистої безпеки створена у листопаді 2016 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

доктор педагогічних наук, доцент

полковник МЕЛЬНІКОВ Андрій Вікторович

Завдання кафедри полягають в формуванні у курсантів та слухачів, а також у військовослужбовців постійного складу академії фізичної та психічної готовності, спеціальних якостей і службово-прикладних навичок, необхідних для майбутньої успішної оперативно-службової діяльності в підрозділах та органах охорони державного кордону, забезпеченні якісної підготовки висококваліфікованих кадрів, удосконаленні організації та забезпечення навчально-виховного процесу, запровадженні наукової організації праці науково-педагогічного складу кафедри, забезпеченні та проведенні всіх видів занять з дисциплін кафедри на високому методичному рівні, удосконаленні методики викладання, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять, впровадженні передових педагогічних технологій, форм і методів навчання і виховання, активізації пізнавальної та наукової діяльності слухачів, курсантів і студентів, створенні умов для творчих пошуків і формування передового педагогічного досвіду, підвищенні педагогічної майстерності науково-педагогічного складу кафедри, науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, виконанні наукових досліджень, спрямованих на розвиток теорії навчання та виховання, підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вдосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри, запровадженні у навчальний процес нових технічних засобів навчання, вихованні у слухачів свідомого творчого ставлення до навчання, високої культури поведінки, вихованні у слухачів якостей, необхідних офіцеру для грамотного навчання та виховання підлеглих, формуванні у колективі кафедри атмосфери творчої роботи, високої моралі та відповідальності, розвитку і постійному вдосконаленні у персоналу академії фізичних якостей, оволодінні персоналом службово-прикладними фізичними навичками, сприянні поліпшенню фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і підвищення стійкості організму до дії несприятливих факторів професійної діяльності особового складу, навчанні способам, методам і тактики особистої безпеки, необхідних для безпечного та надійного виконання своїх професійних обов’язків, передбачених Конституцією України, законодавчими актами України та відомчими інструкціями Державної прикордонної служби України, без порушень прав людини;

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: фізичне виховання, особиста безпека та застосування сили, теорія і методики фізичного виховання, спеціальна фізична підготовка, управління процесом фізичної підготовки, технічні засоби навчання.

Науковий потенціал кафедри складає 1доктор наук, 6 кандидатів наук.

Наукові досягнення кафедри: опрацювання монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників: «Легка атлетика» Навчально-методичний посібник // Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2016. 150 с. Мельніков А.В.; «Прикладне плавання» Навчально-методичний посібник. Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2019. Шинкарук В.О.; «Спортивні ігри в системі фізичної підготовки фахівців (персоналу) ДПСУ» Навчально-методичний посібник. Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2019. Рефель В.І.; «Особиста безпека та застосування сили» Навчально-методичний посібник Чудик А.В., Неділько А.С., Пантєлєєв К.В.; «Гімнастика» Навчально-методичний посібник. Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2019. Пантєлєєв К.В. Слівінський О.Я.; опрацьовано науково-дослідну роботу підполковник Пантєлєєв К.В.: Науково-дослідна робота за темою: «Дослідження теоретичних і науково-методичних засад формування культури здоровʼязбереження майбутніх офіцерів прикордонників», шифр «217-0093 І», головний виконавець, акт приймання науково-дослідної роботи від 24.11.2017 року; раціоналізаторські пропозиції: Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію від 18.05.2016 р. № 416 «Стартова хлопавка»; Шинкарук В. О., Мельніков А. В.; Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію від 19 липня 2017 р. № 445 «Тренажер для сухого плавання» Шинкарук В. О., Мельніков А. В.

Взаємодія кафедри з іншими навчальними закладами, установами, організаціями: кафедра активно співпрацює з: Кам’янець – Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Національним Хмельницьким університетом, обласними федераціями: універсального бою, рукопашного бою, легкої атлетики, волейболу, футболу, спортивної боротьби, боротьби самбо, дзюдо, гирьового спорту, плавання, баскетболу, управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради, управлінням молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницькою обласною організацією ФСТ «Динамо» України.