Факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом щодо реалізації її навчально-виховних, науково-дослідних та культурно-просвітницьких завдань.

Начальник факультету (декан )
кандидат педагогічних наук
полковник
ПОЧЕКАЛІН Ігор Миколайович
Заступник начальника факультету (заступник декана) з навчально-методичної роботи
кандидат педагогічних наук, доцент
полковник
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Олексій Леонідович
Заступник начальника факультету (заступник декана) по роботі з персоналом
кандидат технічних наук
полковник
ЄВДОХОВИЧ Богдан Володимирович

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за двома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським) – спеціальності “Філологія” і “Психологія”, та другим (магістерським) за спеціальністю “Філологія”. Крім того, факультет забезпечує професійну іншомовну підготовку слухачів, курсантів та студентів інших факультетів академії.
Науковий потенціал факультету складають: 8 докторів наук та 42 кандидата наук з них 5 професорів і 23 доцента. Провідними фахівцями факультету є доктора педагогічних наук, професора Блощинський І. Г., Торічний О. В., доктор психологічних наук, професор Матеюк О. А.,доктор історичних наук, професор Кабачинський М. І., доктор педагогічних наук, доцент Мірошніченко В. І., доктор психологічних наук, доцент Олександренко К. В. та доктор філософських наук Ганаба С. О.
До складу факультету входить 5 кафедр та 2 навчальні курси. Факультет активно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України, Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини.


КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Кафедру англійської мови створено в серпні 2011 року.

Виконуюча обов’язки начальник кафедри
кандидат педагогічних наук,
підполковник
ЛЕМЕШКО Ольга Василівна

Кафедра забезпечує підготовку курсантів та студентів, які навчаються для здобуття бакалаврського рівня освіти за спеціальностями:

  • безпека державного кордону, право, правоохоронна діяльність, психологія, телекомунікації та радіотехніка, автомобільний транспорт, та слухачів, які здобувають другий (магістерський) рівень освіти за спеціальностями:
  • національна безпека (сфера прикордонної діяльності), безпека державного кордону, військове управління (за видами управління), право, правоохоронна діяльність.

На базі кафедри проходять навчання на курсах: підготовки офіцерів і прапорщиків (мічманів) для проходження військової служби за кордоном, інтенсивного вивчення англійської мови, які функціонують на постійній основі.

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова наукового спілкування», «Англійська мова для професійних потреб», «Англійська мова для повсякденного вжитку».

Структура кафедри: Штат кафедри налічує 13 викладачів, серед яких є і досвідчені педагоги з великим стажем викладацької діяльності. 12 викладачів кафедри мають науковий ступінь кандидата наук, серед яких 7 доцентів.

Наукові досягнення викладачів кафедри  опубліковані в найпрестижніших збірниках наукових праць та наукових виданнях, які мають високий рейтинг цитування.

Курсанти та студенти приймають активну участь в сучасних наукових дослідженнях і є повноцінними авторами наукових публікацій.

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжям. Персонал кафедри залучається до роботи модераторами на міжнародних семінарах з питань викладання англійської мови для представників прикордонних відомств у рамках проекту агенції FRONTEX та місії EUBAM.


КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ

Кафедру перекладу створено в серпні 2011 року.

Начальник кафедри
доктор педагогічних наук, професор
полковник
БЛОЩИНСЬКИЙ Ігор Григорович

Головною метою кафедри є підготовка високоосвіченого фахівця, який володіє іншомовною комунікативною та перекладацькою компетенціями на рівні, достатньому для виконання завдань професійної діяльності: у спілкуванні з іноземними громадянами під час перевірки документів, під час переговорів та робочих зустрічей з представниками зарубіжних прикордонних відомств, при здійсненні письмового перекладу доповідей, статей та інших матеріалів з питань захисту та управління кордонами. На кафедрі викладаються 29 практичних та теоретичних дисциплін.

Структура кафедри: На кафедрі працює 13 викладачів, з яких 2 доктора наук, 9 кандидатів наук, 2 професора та 3 доцента. За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри було підготовлено до друку та видано 1 монографію, 3 підручники (з них – 2 з грифом МОН), 31 навчальних посібників (8 з грифом МОН), 3 словники та понад 500 наукових статей.

У рамках співробітництва у галузі підготовки персоналу для правоохоронних відомств науково-педагогічний склад кафедри беруть участь в міжнародних проектах, навчаннях, тренінгах, симпозіумах, семінарах та конференціях у Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщини, Литві, Болгарії, Грузії, Молдові, які організовуються NATO, посольствами США та Великобританії, Міжнародною організацією з питань міграції, агенцією FRONTEX, місією EUBAM, організацією TESOL та ін.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з іншими установами та науково-педагогічним складом вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, таких як: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський Державний лінгвістичний університет, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Національна академія Національної гвардії України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Коледж університету Йорка та Ріппона (Великобританія), Федеральний правоохоронний навчальний центр США, Військовий інститут іноземних мов Міністерства Оборони США та ін.

Плідний обмін досвідом, обговорення різноманітних наукових та методичних проблем, ознайомлення з результатами сучасних досліджень сприяє розвитку взаємовигідної, творчої співпраці викладачів кафедри перекладу з провідними фахівцями українських та закордонних правоохоронних навчальних закладів.


КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ТА ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кафедру німецької та другої іноземної мови створено 1 липня 1997 року.

Виконуюча обов’язки начальника кафедри
кандидат філологічних наук, доцент
полковник
ЦВЯК Лариса Вікторівна

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців (курсантів і студентів) за спеціальністю «Філологія», також кафедра здійснює іншомовну підготовку слухачів факультету підготовки керівних кадрів, слухачів на курсах охорони закордонних дипломатичних установ та курсантів за іншими спеціальностями навчання.

Освітній процес на кафедрі забезпечують виcококвaліфіковaні науково-педагогічні працівники з багаторічним педагогічним досвідом, серед яких доктор філологічних наук, 5 кандидатів наук, з них 4 мають наукове звання доцента. Серед працівників кафедри є також і кавалер ордена Академічних пальм (відзнака уряду Французької республіки за вклад у популяризацію мови за кордонами Франції). На кафедрі викладається  28 навчальних дисциплін.

Кафедра підтримує тісні міжнародні зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, серед них такі: Школа прикордонної варти Республіки Польща, Академія Міністерства внутрішніх справ та Академія поліцейського корпусу Словацької Республіки, Національний центр міжнародної підготовки м. Рошфор та Школа національної поліції Франції, Школа підготовки агентів Прикордонної поліції Аврама Янку (м. Орадія, Румунія), Центр підготовки унтер офіцерського складу Прикордонної охорони Угорщини імені Святого Ласло, Європейський центр вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршала (Німеччина), Академія Федеральної поліції Німеччини.  Налагоджена і триває активна співпраця  із посольствами  Німеччини та Франції, що дозволяє проводити щорічні мовні стажування курсантів та студентів за кордоном.


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кафедру психології та морально-психологічного забезпечення створено відповідно до Директиви Голови Адміністрації ДПСУ № 127 від 07.07.2015 року.

Виконує обов’язки начальника кафедри
кандидат психологічних наук, доцент
підполковник
ДЕМСЬКИЙ Валентин Володимирович

У створенні якої брали активну участь доктор педагогічних наук, професор Іщенко Д. В., доктор психологічних наук, професор Сафін О. Д., доктор психологічних наук, професор Потапчук Є. М., кандидат педагогічних наук, доцент Сердюк Ю. І.

Науковий потенціал кафедри становить 2 доктори наук, 6 кандидатів наук, серед яких 2 професори та 3 доценти.

Колектив кафедри докладає максимум зусиль для розвитку наукового потенціалу академії та України. Науково-педагогічні працівники брали участь в розробці докторських та кандидатських дисертацій, апробації дисертацій та інших наукових робіт здобувачів та ад’юнктів суміжних кафедр академії та інших вузів України. Неодноразово представники кафедри брали участь у міжнародних проектах щодо набуття знань та досвіду з питань психологічних засад управління персоналом, проводили тренінги з зазначеного напрямку діяльності.


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедру педагогіки та соціально-економічних дисциплін створено 7 липня 2015 року.

Начальник кафедри
доктор педагогічних наук, доцент
полковник
МІРОШНІЧЕНКО Валентина Іванівна

Кафедра є базовою щодо викладання блоку педагогічних, соціально-економічних і мовознавчих дисциплін та здійснює підготовку офіцерів-прикордонників тактичної й оперативно-тактичної ланок для Державної прикордонної служби України, а також фахівців із числа цивільної молоді, які здобувають вищу освіту (бакалавр, магістр, ад’юнкт) за спеціальностями «Охорона та захист державного кордону», «Правоохоронна діяльність», «Право», «Філологія», «Психологія», «Автомобільний транспорт», «Телекомунікації».

У навчальній роботі кафедри основні зусилля зосереджено на формуванні у майбутніх офіцерів-прикордонників національної свідомості, наукового світогляду, патріотизму та соціальної відповідальності, логічного та абстрактного мислення, умінь аналізувати соціально-політичну й економічну ситуацію на кордоні та в державі загалом.

Для цього на кафедрі здійснюється викладання таких навчальних дисциплін, як «Професійна педагогіка», «Педагогіка вищої освіти», «Педагогіка та психологія», «Педагогіка», «Філософія», «Логіка», «Етика, естетика, соціологія та релігієзнавство», «Політологія», «Соціологія», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Культурологія», «Економічні основи менеджменту і маркетингу», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська мова і література», «Професійно-правова культура чергового коменданта закордонної дипломатичної установи», «Наукові основи управління», «Основи наукової комунікації», «Культура наукового мовлення».

Освітній процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з багаторічним педагогічним досвідом, серед яких 4 доктори наук, 5 кандидатів наук, 1 професор та 7 доцентів.

Науково-педагогічний склад кафедри активно працює над своїм зростанням, підтвердженням чого є:

  • участь у науково-практичному семінарі-тренінгу «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, 24-26 листопада 2016 р.).
  • участь у тренінгу «Хмарні технології» Вінницького інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Вінниця, лютий 2016 р.).
  • участь у семінарі з виховання доброчесності НАТО «Доброчесність і належне врядування у секторі безпеки та оборони» (19 жовтня 2017 р.).
  • підготовка курсантів-призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» (2018 р.)
  • підвищення кваліфікації викладачів кафедри у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя, 2018 р.).
  • стажування начальника кафедри полковника Мірошніченко В. І. та викладачів кафедри Ганаби С. О., Гончаренко О. А., Дияка В. В., Тушко К. Ю. у Вищій школі міжнародних відносин та суспільних комунікацій у м. Хелм (Республіка Польща, квітень, липень 2019 р.).
  • перемога викладачів кафедри Макогончук Н. В. та Шумовецької С. П. в XIV обласному конкурсі науково-дослідних робіт у номінації «Підручники і навчальні посібники» (за навчальний посібник «Риторична культура та фахове спілкування офіцерів-прикордонників», 18 травня 2019 р.).
  • участь начальника кафедри п-ка Мірошніченко В. І., професора кафедри Ганаби С. О. і доцента кафедри Гончаренко О. А. у тренінгу з впровадження державної політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у структурах сектору безпеки і оборони, організованому місією «ООН – жінки» (м. Київ, 27–28 серпня 2019 року).

 

У березні 2019 року доцент кафедри Гончаренко О. А. успішно захистила докторську дисертацію з філософії на тему «Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: рецепції та практики».

Кожного року колектив кафедри модерує проведення Диктанту національної єдності, організовує різноманітні заходи, присвячені Міжнародному дню рідної мови (21 лютого) та Дню української писемності.

Щорічно курсанти беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, неодноразово здобуваючи призові місця.