Факультет охорони та захисту державного кордону

Історія факультету розпочинається з 12 квітня 1995 року. У різні роки факультет очолювали полковники: Дергачов В. А.; кандидат технічних наук, доцент Бабенко Б. І.; Луцький О. Л.; кандидат педагогічних наук, доцент Коцеруба Д. М.; заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор генерал-майор Балашов В. О.; кандидат технічних наук, доцент Матусяк Є. В., кандидат педагогічних наук Білявець С. Я. На даний час факультет очолює кандидат психологічних наук полковник Адамчук О. В.

Факультет готує фахівців з базовою вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціаль¬ністю “Безпека державного кордону” для органів і підрозділів охорони державного кордону України. До складу факультету входять шість кафедр: тактики прикордонної служби, прикордонного контролю, загальновійськових дисциплін, кінології, фізичної підготовки та особистої безпеки, вогневої та тактико-спеціальної підготовки і чотири навчальних курси.
Фахову підготовку майбутніх офіцерів здійснює висококваліфікований науково-педагогічний склад, до якого входять 42 кандидати наук, серед яких 1 професор, 1 старший науковий співробітник і 20 доцентів.
За роки існування на факультеті здійснено підготовку приблизно 4 тисяч офіцерів, які впевнено продов¬жують славетні традиції факультету не тільки в Державній прикордонній службі, а й у Службі безпеки України та Управлінні державної охорони. За цей час закінчили академію із занесенням прізвищ на Дошку пошани 59 чоловік, з дипломом з відзнакою – 740 чоловік.

Значний внесок у розбудову та становлення факультету, підготовку майбутніх офіцерів зробили такі офіцери, як Мазур Б. Ф., Коновалов О. А., Сердюк С. І., Поліщук В. І., Башнянін О. В., Савін О. Б., Бучковський В. П., Котляров Р. В., Степанов С. П., Мартинюк І. А., Катюк І. В., Діденко О. В., Сніца В. А., Мосійчук І. М., Почекалін І. М., Катеринчук С. В., Мірошніченко А. А., Савицький О. В., Кульба В. В., Гащук В. А., Бурлака О. В., Білик Б. О., Шенько О. Ф. та інші.

За двадцять два роки діяльності незмінними у роботі керівного складу факультету та підпорядкованих під¬розділів залишались концептуальна орієнтація на високі наукові стандарти викладання, використання найновітніших наукових розробок і здобутків у галузі прикордонної науки. Навчальні дисципліни на кафедрах факультету викладаються з урахуванням вимог сучасної моделі охорони державного кордону, удосконалення оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби та опрацьованої на факультеті моделі підготовки випускника.

На факультеті розпочато підготовку за спеціалізацією “Офіцер мобільного підрозділу”. Курсанти повинні досконало знати та вміло застосовувати на практиці прийоми рукопашного бою, вогневої і тактико-спеціальної підготовки. Велика увага приділяється заходам спортивно-масової роботи. Постійний і перемінний склад факультету завжди активно й успішно бере участь у змаганнях з різних видів спорту на різних міжнародних спортивних форумах на першість ДПСУ, міста Хмельницького та області, у “Динаміаді”.


КАФЕДРА ТАКТИКИ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Кафедра тактики прикордонної служби є однією із провідних кафедр академії, на яку покладено завдання щодо підготовки висококваліфікованих кадрів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти для підрозділів охорони державного кордону відповідно до положень Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України, вимог Голови Державної прикордонної служби України та рішень Колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо удосконалення підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.
Кафедру було створено у травні 1996 року. Першим очолив кафедру кандидат військових наук, доцент полковник Серватюк В. М. (сьогодні перший заступник Голови Державної прикордонної служби України, доктор військових наук, професор генерал-лейтенант).
Надалі кафедрою ке¬рували кандидати військових наук, доценти: полковники Лазаренко Ю. П., Баратюк В. І., Сторожук В. Ф., Магась Г. А. Сьогодні керує кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент полковник Трембовецький О. Г.

На кафедрі з метою засвоєння майбутніми прикордонниками програмного матеріалу передбачено різні форми навчання. Основний акцент робиться на практичній діяльності курсантів під час комплексних польових виходів, де на фоні єдиної тактичної обстановки на ділянці навчального підрозділу охорони державного кордону в умовах, наближених до реальних, із застосуванням різноманітних імітаційних засобів та фігурантів-правопорушників, у взаємодії з іншими кафедрами закладається вся необхідна майбутньому офіцеру-управлінцю базова складова прикордонного менеджменту.

Значні зусилля в освітній діяльності кафедри зосереджено на освоєнні курсантами військово-прикордонної компоненти діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України в умовах ускладнення криміногенної, соціально-політичної та військово-політичної обстановки, застосуванні наявних і приданих сил і засобів та управління їх діями в різноманітних нестандартних та кризових ситуаціях, з урахуванням реальних і потенційних загроз національній безпеці держави.

Велику увагу на кафедрі приділено підготовці наукових кадрів. Сьогодні тут працюють 13 кандидатів наук, серед яких 5 доцентів.
Для підвищення рівня професійної майстерності викладачі кафедри систематично проходять стажування в органах та підрозділах охорони державного кордону, а також беруть активну участь у підготовці курсантів до дій у складі резервів.
Упродовж 2014 року викладачі полковник Білорус А. М., підполковники Михайленко О. В., Савенко К. О., Нікулін М. О., Чорпіта М. Г., Якубовський В. І. виконували бойові завдання під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, персонал кафедри виконував завдання щодо забезпечен¬ня оборони адміністративного кордону з АР Крим.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно проходить стажування в навчальних центрах прикордонних відомств Європи та Америки з метою підвищення професійної кваліфікації та обміну досвідом.


КАФЕДРА ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Кафедру прикордонного контролю створено у 1996 році. У різні роки кафедру очолювали кандидати військових наук, доценти полковники Єрошин Б. Ф., Денисов В. І., кандидати технічних наук, доценти полковники Матусяк Е. В., Балицький І. І., кандидат психологічних наук полковник Адамчук О. В. Сьогодні начальником кафедри є кандидат наук з державного управління полковник Лисак П. П. На кафедрі викладається 7 навчальних дисциплін, які гармонізовано з Уніфіко¬ваною програмою підготовки співробітників прикордонних відомств країн ЄС.
Науковий потенціал колективу складають 4 кандидати військових наук, 4 кандидати педагогічних наук, 1 кандидат наук з державного управління, з них 3 доценти. Також на кафедрі проводяться наукові дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук та кандидатів наук.

На кафедрі створено 4 спеціалізованих навчальних класи, обладнаних сучасними технічними засобами навчання та технічними засобами прикордонного контролю, облаштовані комплекс навчальних пунктів пропуску “Поділля” та навчальний контрольний пункт в’їзду-виїзду “Проскурів” у Польовому центрі забезпечення навчального процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

Кафедрою спільно з Управлінням прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону ведеться системна та цілеспрямована робота щодо вдосконалення підготовки персоналу з питань прикордонного контролю. Крім того, колектив кафедри активно співпрацює з Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України, Хмельницькою залізничною пасажирською станцією, аеропортом та науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС Хмельницької області, на базі яких проводяться спільні практичні заняття.

Більшість викладачів кафедри навчалися, проходили перепідготовку або підвищували кваліфікацію у навчальних закладах та центрах Німеччини, Словенії, Угорщини, Польщі, Румунії, Мальти, КНР тощо. Залучалися до виконання завдань з посилення українсько-російського кордону на Сході країни та Азово-Чорноморського напрямку у складі мотоманеврених груп.
У підготовку офіцерських кадрів вагомий внесок зробили: Єрошин Б. Ф., Денисов В. І., Ісаєв С. М., Матусяк Е. В., Балицький І. І., Адамчук О. В., Войцехівський О. Л., Сичевський Ю. О., Заболотна О. Р., Сойко О. В., Дмитренко О. М., Дзяворук А. Д., Гетманюк С. П., Кузь Ю. М., Бахтігозін М. Р.
Викладачі кафедри на запрошення експертів ЄС беруть участь у симпозіумах експертів-криміналістів ЄС у Республіці Польща, крім цього, вони є модераторами системи мультиплікації у загальній системі підготовки персоналу Держприкордонслужби України. На постійній основі проводяться тренінги в органах охорони державного кордону та на базі кафедри прикордонного контролю з інспекторським складом підрозділів охорони кордону, курси дистанційного навчання, заняття з учасниками пілотного проекту “Нове обличчя кордону”, змагання на визначення кращого фахівця серед інспекторів ДПСУ з прикордонного контролю.


КАФЕДРА КІНОЛОГІЇ

Кафедру кінології створено у травні 1997 року. Першим начальником кафедри був кан-дидат педагогічних наук полковник Руденко В. П., який чимало доклав зусиль для її створення та становлення. Сьогодні очолює колектив кандидат психологічних наук, доцент Афанасьєв А. О.
Кафедра кінології – це єдиний підрозділ у системі вищих навчальних закладів правоохоронних органів України, що здійснює освітню, методичну та наукову-дослідну діяльність за спеціалізацією “Офіцер-кінолог”, формує та впроваджує до освітнього процесу концептуальні підходи з питань теорії та практики кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони державного кордону.

За рахунок упровадження передових педагогічних технологій, удосконалення класної та польової навчально-матеріальної бази кафедра забезпечує якісну підготовку майбутніх офіцерів-кінологів для потреб органів та підрозділів охорони державного кордону, а також формування у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних компетентностей з прикордонної кінології з урахуванням сучасних загроз і ризиків у сфері прикордонної безпеки.
За свою двадцятирічну історію кафедрою організовано та проведено 6 міжвузівських науково-практичних конференцій, 9 наукових семінарів, 5 змагань серед курсантів-кінологів, підготовлено та видано 9 навчальних та навчально-методичних посібників, альбом схем, методичні рекомендації, словник-довідник, рецензовано низку навчальних посібників інших правоохоронних органів України.

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники кафедри проходили стажування у Сполучених Штатах Америки та країнах Європейського Союзу, а також брали участь у міжнародних та всеукраїнських змаганнях серед інспекторів-кінологів, конференціях, семінарах.
Вагомий внесок у підготовку майбутніх офіцерів-кінологів зробили такі викладачі: Руденко В. П., Афанасьєв А. О., Козачонок Д. М., Троцький А. А., кандидат ветеринарних наук Дикий О. А., кандидати педагогічних наук: Виноград О. В., Богданюк О. Д. Сьогодні продовжують розбудову кафедри й удосконалення змісту і форм навчання курсантів Софіян Д. В., Серховець С. В., Матвійчук В. П., Клєвцов В. В. Серед фахівців, яких підготувала кафедра, значна кількість офіцерів обіймають керівні посади у правоохоронних органах України та іноземних держав (Грузія, Молдова).

Персоналом кафедри спільно з кінологічним відділом Департаменту охорони державного кордону підтримується співпраця з міжнародними організаціями з питань кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, а також тісні зв’язки з кінологічними службами прикордонних загонів та регіональних управлінь Держприкордонслужби та інших правоохоронних органів. З метою популяризації службової кінології та патріотичного виховання молоді кафедра разом з громадськими кінологічними організаціями України проводить показові виступи інспекторів-кінологів зі службовими собаками, а також тісно співпрацює з питань організації та проведення виставок, змагань, семінарів, конференцій.


КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Історія кафедри загальновійськових дисциплін розпочинається з 14 грудня 1992 року. Першим начальником кафедри був кандидат військових наук, доцент полковник Кушніренко О. І. Пізніше кафедрою керували кандидат військових наук, доцент полковник Котов О. О., кандидат педагогічних наук, доцент полковник Видиш М. М. і кандидат психологічних наук, доцент полковник Сціборовський О. А. Сьогодні кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент полковник Білорус А. М.
Значний внесок у розбудову кафедри зробили Статуєв І. І., Цибулько В. О., Бігус В. Л., Денисов В. М., Мазур П. І. та багато інших.

Кафедра здійснює підготовку фа¬хівців для Державної прикордонної служби України за всіма спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями. Окремо кафедра готує військовослужбовців-саперів та здійснює підготовку фахівців з охорони дипломатичних установ. Використовуючи наявний ресурс, кафедра загальновійськових дисциплін готує кандидатів для проходження служби у реформованих органах і підрозді¬лах Державної прикордонної служби України в межах пілотного проекту “Нове обличчя кордону”, бере участь у підготовці вузькопрофільних спеціалістів в інтересах Збройних Сил України та патріотичному вихованні молоді шкіл міста.

Сьогодні на кафедрі працюють 7 кандидатів наук, серед яких 3 доценти.
2017 року проведено перший відбір кандидатів з курсантів другого курсу факультету охорони та захисту державного кордону на навчання за спеціалізацією “Офіцер мобільного підрозділу” для виконання вимог Голови служби щодо вдосконалення і розвитку мобільних підрозділів відповідно до стратегії розвитку Державної прикордонної служби України до 2020 року.
На кафедрі загальновійськових дисциплін для підготовки курсантів викладаються навчальні дисципліни: “Тактика загальновійськових підрозділів”, “Основи бойового забезпечення”, “Тактико-спеціальна підготовка”, “Воєнне мистецтво у війнах та збройних конфліктах”, а для підготовки офіцерів, прапорщиків (мічманів) для охорони закордонних дипломатичних установ – “Тактична підготовка”.
В освітньому процесі із застосуванням новітніх технічних засобів навчання використовується сучасна навчально-матеріальна база, а саме: лекційний і спеціалізований класи, навчальні класи у центрі забезпечення навчального процесу, тактичне поле; містечко топографії; містечко радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів; містечко військово-інженерної підготовки.

На сучасному етапі розвитку кафедри, як і у попередні роки, основну увагу науково-педагогічних працівників зосереджено на практичній складовій загальновійськової підготовки всіх категорій військовослужбовців, а індивідуальна підготовка та управління діями підрозділів є основою підготовки сьогодення.
Професійну діяльність науково-педагогічних працівників спрямовано й на підтримання тісної співпраці з вищими військовими навчальними закладами України та розвиток міжнародного співробітництва, про що свідчить участь викладачів у міжнародних тренінгах і семінарах.


КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ

Спортивне життя Національної академії організовує та проводить персонал кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки, яка є спадкоємицею кафедри фізичної підготовки та спорту Хмельницького вищого артилерійського командного училища. Свого сучасного вигляду вона набула після останньої реорганізації з кафедри особистої безпеки восени 2016 року. У різні роки кафедру очолювали підполковник Желтяков А. І., підполковник Антонець В. Ф., полковник Торопов О. Ф., полковник Мозолев О. М., полковник Мартинюк І. А., полковник Фігура О. В. Сьогодні кафедрою керує кандидат педагогічних наук, доцент підполковник Мельніков А. В. Завданням кафедри є підготовка офіцерів, що володіють необхідним обсягом прикладних рухових навичок, фізичних і психологічних якостей, здатних долати великі фізичні навантаження без зниження професійної працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони державного кордону України, а за необхідності й ведення сучасного бою.

Кафедра здійснює підготовку офіцерів-прикордонників тактичної та оперативно-тактичної ланки для Державної прикордонної служби України, а також фахівців із цивільної молоді за всіма спеціальностями, зокрема молодших спеціалістів; фахівців для охорони закордонних дипломатичних установ. На кафедрі проводяться заняття з офіцерами та іншими категоріями військовослужбовців на курсах підвищення кваліфікації в системі професійної підготовки.

На сьогодні науково-педагогічний склад кафедри – це 12 фахівців, серед яких 4 кандидати наук, 3 доценти, 1 заслужений майстер спорту, 2 майстри спорту міжнародного класу, 5 майстрів спорту України.
Наприкінці 2015 року було реконструйовано та введено в експлуатацію спортивний комплекс № 2 з ігровим залом з паркетним покриттям, що дало можливість більш якісно та на сучасному рівні виконувати поставлені завдання.
Під керівництвом фахівців кафедри проводяться навчально-тренувальні заняття збірних команд академії з різних видів спорту.


У межах основних спортивно-масових заходів академії щорічно персонал кафедри організовує та проводить змагання серед змінного та постійного складу: з футболу, баскетболу, волейболу; масовий забіг на 3 (1) кілометри, маршкидок на 5 кілометрів; змагання з рукопашного бою, гирьового спорту, боротьби самбо, підтягування на перекладині, комплексно-силових вправ, настільного тенісу, стрільби з табельної зброї, триборства фізичних вправ, легкої атлетики, службового двоборства, шахів, спортивного орієнтування. Важливе значення мають також змагання на кубок ректора академії з міні-футболу, змагання “Тато, мама, я – спортивна сім’я”.

Неодноразово спортсмени академії виборювали найвищі сходинки п’єдесталу пошани на різноманітних спортивних аренах України та за кордоном. Окрім цього, під керівництвом кафедри, збірні команди академії постійно беруть участь у спортивних подіях обласного рівня, змаганнях серед вишів та ФСТ “Динамо” України.


 КАФЕДРА ВОГНЕВОЇ ТА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Історія кафедри розпочинається з моменту створення у 1993 році кафедри озброєння та стрільби. У вересні 2016 року з метою підвищення якості й ефективності підготовки на базі кафедри особистої безпеки було створено кафедру вогневої та тактико-спеціальної підготовки, яку очолив кандидат психологічних наук, доцент полковник Тробюк В. І.
Основним завданням кафедри є здійснення висококваліфікованої підготовки фахівців Державної прикордонної служби України до дій зі зброєю у різних ситуаціях оперативно-службової діяльності і правомірного припинення протиправних дій. На кафедрі вивчається дисципліна “Вогнева та тактико-спеціальна підготовка”, яка є обов’язковою для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Окрім того, персонал кафедри бере активну участь у підготовці спеціалістів для охорони закордонних дипломатичних установ. Також на базі кафедри постійно проходить підготовку персонал органів охорони кордону перед направленням в органи та підрозділи Східного регіонального управління. Ураховуючи потребу у вузькопрофільних спеціалістах, кафедра готує фахівців засобів посилення прикордонних підрозділів, проводить підготовку модераторів, мультиплікаторів з тактико-вогневої підготовки в органах та підрозділах охорони кордону.
Навчально-матеріальна база кафедри створена відповідно до завдань, що виконуються, та дозволяє проводити навчальні заняття на високому науково-методичному рівні. За своїм призначенням та місцем розташування навчальна база розподіляється на класну, прикафедральну та польову.

Кафедра активно співпрацює з різними вишами України. Зокрема, має місце тісне і активне науково-технічне співробітництво з Національною академією оборони України, Військовим інститутом Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Національною академією національної гвардії України та багатьма іншими, підтримує співпрацю з прикордонними відомствами сусідніх держав, Німеччини та США.

Значний внесок в розбудову кафедри в різні роки зробили Агафонов Є. В., Гриньков В. В., Мартинюк І. А., Фігура О. В., Марюха В. В. та інші.
На даний час колектив кафедри складається з викладачів, що мають значний досвід викладання та постійно оновлюється фахівцями, значна частина яких має досвід дій в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.
На підставі здобутого досвіду на кафедрі впроваджуються новітні технології дій персоналу зі зброєю та бойовою технікою. З урахуванням тенденцій розвитку сучасного озброєння та тактики дій на полі бою на кафедрі було розроблено і постійно вдосконалюється методичне забезпечення занять, яке передбачає початкову, базову та службово-прикладну підготовку фахівців, що набуло відображення в керівних документах Державної прикордонної служби України, зокрема в затвердженому наказом МВС України від 10 травня 2016 року № 367 Курсі стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорони в Державній прикордонній службі України.


ПЕРШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

Перший навчальний курс як один з навчальних підрозділів факультету охорони та захисту державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького був створений у серпні 2001 року.
У різні роки навчальний курс очолювали полковник Сніца В. А., полковник Мосійчук І. М., полковник Варук К. В., полковник Мірошніченко А. А., підполковник Гащук В. А. На даний час навчальний курс очолює майор Барановський А. М.
Курсанти навчального курсу навчаються за спеціальністю “Безпека державного кордону” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також за спеціалізаціями “Офіцер-кінолог”, “Офіцер тилу”. Ураховуючи вимоги сьогодення, щодо охорони державних рубежів у перспективі на навчальному курсі також буде здійснюватись відбір на нові спеціалізації, такі як “Офіцер мобільного підрозділу” та “Офіцер підрозділу дільничних інспекторів прикордонної служби”.

За період свого існування на навчальному курсі підготовлено та направлено для подальшого проходження служби в органи та підрозділи охорони кордону 560 випускників, з яких 96 отримали диплом з відзнакою, а прізвища 10 лейтенантів занесені на Дошку пошани академії. Вагомий внесок у розбудову та розвиток навчального курсу здійснили полковник Савін О. Б., майор Швець Р. М., підполковник Білик Б. О., підполковник Бойко В. В., майор Коваль О. О., старший прапорщик Бабаєв М. Б.

Персонал курсу активно застосовує свої знання та навички під час виконання завдань на ділянці Західного регіонального управління в складі резерву Голови служби та у процесі стажувань в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України. Кращі представники підрозділу 8 разів крокували в строю парадних батальйонів з нагоди Дня Незалежності України.
Курсанти навчального курсу беруть активну участь у роботі наукових товариств кафедр тактики прикордонної служби, прикордонного контролю, кінології, логістики та кафедри загальновійськових дисциплін і досягають вагомих результатів. У складі збірних команд академії курсанти навчального курсу постійно виборюють призові місця з волейболу, футболу, баскетболу, легкої та важкої атлетики, боротьби самбо, рукопашного бою та є лідерами з різних видів спорту серед курсантських підрозділів.

Незважаючи на невеликий термін перебування в академії, завдяки згуртованості колективу, навчальний курс показав високий результат в академічному кросі, посівши почесне перше місце.
Також курсанти беруть активну участь у військово-наукових товариствах.
Не залишає навчальний курс без уваги і волонтерську роботу, продовжуючи традиції факультету щодо відвідування дитячих будинків міста Хмельницького.
Усі досягнення навчального курсу є результатом свідомого ставлення всього колективу до виконання службових обов’язків та почуття відповідальності за спільну справу. І сьогодні персонал навчального курсу серед підрозділів академії продовжує реалізовувати гасло факультету: “Кордон вимагає кращих”.


ДРУГИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

Другий навчальний курс як один з навчальних підрозділів факультету охорони та захисту державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького був створений у серпні 2004 року.
У різні роки навчальний курс очолювали полковник Почекалін І.М., підполковник Кульба В.В., підполковник Білик Б.О. Сьогодні очолює навчальний курс підполковник Шенько О.Ф.
Курсанти підрозділу навчались за спеціальностями “Інженерна механіка”, “Філологія”, а в 2012 році було здійс¬нено перший випуск за спеціальністю “Охорона та захист державного кордону”. За період існування навчального курсу було випущено більше 350 курсантів, з яких 33 лейтенанти закінчили навчання з дипломом з відзнакою.

Персонал курсу, під час стажування в органах та підрозділах охорони кордону, брав участь у затриманні порушників законодавства України з прикордонних питань, нелегальних мігрантів та протидіяв переміщенню товарів через ділянки відповідальності. Улітку 2014 року офіцери та курсанти навчального курсу діяли в складі мотоманевренних груп та здійснювали посилення охорони адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим на ділянці Азово-Чорноморського регіонального управління.

Активну участь курсанти навчального курсу беруть у роботі наукових товариств, де неодноразово ставали переможцями конкурсів на кращі наукові роботи та олімпіад. Прикладом зразкового навчання серед персоналу підрозділу є випускник 2007 року лейтенант Шульга І.С., який за зразкову дисципліну та відмінне навчання був нагороджений медаллю “За віру і вірність”.
Випускник 2016 року лейтенант Судін М. В. отримав премію Кабінету Міністрів України, а його фото розміщувалось на Дошці пошани академії.
Не залишається без уваги й спортивно-масова робота. Як результат, у 2016 році курс посів серед навчаль¬них підрозділів академії 1-ше місце з волейболу (члени команди: Горо-бець В. П., Доценко В. С., Матвєєв О. В., Мединський С. В., Лучковський М. О., Собків В. В., Пахомов С. М.); 2-ге місце з баскетболу (члени команди: Чеботар В. В., Горобець В. П., Лучковський М. О., Доценко В. С., Кордяк В. І., Кондратьєв О. О., Назарько М. Г.); 3-тє місце з гирьового спорту серед перемінного складу (члени команди: Погорілець В. С., Бочкарь Д. М., Карпушин Ю. В., Куклюк Д. О.). У 2017 році курс посів 3-тє місце в чемпіонаті академії з бігу на 3 000 м.

Навчальний курс продовжує та примножує традиції 4-го дивізіону, посідаючи призові місця у всіх сферах життєдіяльності академії. Усі досягнення навчального курсу є результатом свідомого ставлення всього колективу до виконання службових обов’язків та почуття відповідальності за спільну справу. Прикладом для курсантів курсу є солдати Горо-бець В. П., Доценко В. С., Мороз Д. Д., Кондратьєв О. О., Кордяк В. І., Чеботар В. В., Муляр Я. О.
Сьогодні курс входить до резерву Голови Державної прикордонної служби України, завжди готовий до оперативного реагування на ускладнення обстановки на держаному кордоні та виконання будь-яких поставлених завдань.


ТРЕТІЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

Третій навчальний курс як один з навчальних підрозділів факультету охорони та захисту державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького був створений на базі 1-го дивізіону в серпні 1997 року.
У різні роки навчальний курс очолювали генерал-майор Сердюк С. І., полковник Котляров Р. В., підполковник Катеринчук С. В., підполковник Бурлака О. В., підполковник Токарчук М. М. На сьогодні підрозділ очолює майор Марченко Б. В.
Курсанти навчального курсу навчаються за спеціальністю “Безпека державного кордону” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також за спеціалізаціями “Офіцер-кінолог”, “Офіцер тилу”, “Офіцер оперативно-розшукових підрозділів”.
У жовтні 2017 року, ураховуючи специфіку покладених завдань на Державну прикордонну службу України, прийнято рішення про необхідність підготовки висококваліфікованих офіцерів-спецпризначенців. З цією метою на навчальному курсі проведено ретельний відбір кандидатів та розпочато навчання персоналу за новою спеціалізацією “Офіцер мобільного підрозділу”. Метою даного процесу є удосконалення і розвиток мобільних підрозділів, приведення їх можливостей до світових стандартів.

За роки існування підрозділу підготовлено понад 600 офіцерів-прикордонників, серед яких 20 закінчили академію з відзнакою.
Важливий внесок у виховання персоналу навчального курсу за час існування зробили: полковник Харкавий В. О., підполковник Кубов С. М., майор Штельмухов Д. В., майор Барановський А. М., капітан Катеринчук В. С., капітан Дацков Д. В., старший лейтенант Солтик В. Ю.

Гідне місце в житті підрозділу відведено спортивно-масовій роботі. Значних здобутків у спорті досягнув старший сержант Євгеній Хотінь – майстер спорту з рукопашного бою та бойового джіу-джитсу, бронзовий призер чемпіонату світу з рукопашного бою в Німеччині, чемпіон Європи з рукопашного бою в Угорщині.
Представники збірних команд академії із гирьового спорту, баскетболу, футболу, рукопашного бою, боротьби самбо показують високі результати на змаганнях різного рівня, серед котрих: старшина Токовенко О. Л., сержант Лисюк В. О., сержант Мальцев М. О., солдат Юрко А. О., солдат Половніков В. В., солдат Цуприк О. А.
Кубок чемпіонів академії з баскетболу не залишає розташування навчального курсу вже декілька років, адже збірна команда, на чолі з капітаном команди Мальцевим М. О. постійно посідає перше місце.

Не залишається без уваги і художня самодіяльність, персонал навчального курсу бере активну участь у виступах КВК команди академії “Погранци”, яка посідає призові місця на конкурсах різного рівня. Також на навчальному курсі навчається золотий голос академії – Чоботан Андрій, який здобуває перемогу на багатьох конкурсах.
Усі досягнення навчального курсу є результатом свідомого ставлення всього колективу до виконання службових обов’язків та почуття відповідальності за спільну справу.


ЧЕТВЕРТИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

Четвертий навчальний курс як один з навчальних підрозділів факультету охорони та захисту державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького був створений у 2003 році.
У різні роки навальний курс очолювали підполковник Степанов С. П., підполковник Савицький О. В., підполковник Кулагін О. С. Сьогодні керує навчальним курсом підполковник Заворотний Р. М.
За період існування навчального курсу було підготовлено більше 450 офіцерів, з яких 84 лейтенанти закінчили навчання з дипломом з відзнакою, а 3 випускники занесено на Дошку пошани академії.

Навесні та влітку 2014 року персонал навчального курсу брав активну участь у складі мотоманевренних груп у посиленні ділянок державного кордону Східного регіонального управління.
На сьогодні на навчальному курсі навчаються 11 учасників антитерористичної операції, котрі постійно впроваджують передовий досвід товаришам по службі. Старший сержант Баган Р. М. та сержант Квас І. І. побували в найпекельнішій точці проведення антитерористичної операції, а саме в “Іловайському котлі”. З їхніх спогадів, все почалося на початку квітня 2014 року. Два молодих сержанти строкової служби у складі 72-ї окремої механізованої бригади почали виконувати бойові завдання у зоні АТО і показали високі професійні якості захисту своєї Батьківщини – це і бої під Маріуполем, Волновахою, Амвросіївкою та інших місцях…

Курсанти навчального курсу брали активну участь у дев’яти військових парадах з нагоди Дня незалежності України, а у 2017 році кращі представники підрозділу стали основою формування “плац-параду” академії.

Персонал навчального курсу є активним учасником у спортивному житті факультету, академії та прикордонного відомства. Яскравим прикладом є досягнення курсантів навчального курсу:

  • майстра спорту України міжнародного класу з універсального бою та бойового джіу-джитсу, майстра спорту України з бойового самбо Кузьми А. С.;
  • майстра спорту України з універсального бою, майстра спорту України з хортингу, чемпіона Європи з універсального бою 2017 року Кордяка С. І.;
  • срібного чемпіона Європи з універсального бою, 2-кратного чемпіона України з універсального бою 2016– 2017 років, чемпіона ДПСУ з рукопашного бою та універсального бою 2017 року Прохніцького Є. І.;
  • майстра спорту з універсального бою, срібного чемпіона Європи з універсального бою 2017 року, чемпіона ДПСУ з універсального бою 2017 року Колеснікова Д. І.

Без уваги не лишаються і курсанти, які обрали для себе спеціалізацію “Офіцер-кінолог”.
Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських виставках як експерти. Їхнім завданням було визначення конституції, екстер’єру собак. На змаганнях влітку 2017 року серед курсантів академії персонал навчальної групи виборов всі призові місця, а першим став начальник секції кінологів навчальної групи сержант Чавалда В. О., показавши якості лідера у всьому.