Факультет підготовки керівних кадрів

Виконувач обов’язків начальника факультету

полковник КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович

моб. тел. (067) 311-25-50

електронна адреса: dkupriienko@dpsu.gov.ua

Історична довідка

25 липня 1994 року в Інституті Прикордонних військ України було створено магістратуру для підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня. Начальником магістратури став підполковник ЗОЛОТАР Володимир Михайлович.

1 серпня 1994 року на магістратурі розпочалися заняття і вже 15 липня 1995 року відбувся перший випуск офіцерів за денною формою навчання у кількості 21 чоловік.

12 квітня 1995 року на базі магістратури був створений 1 факультет.

З серпня 1997 року факультет розпочав підготовку офіцерів за заочною формою навчання.

У серпні 2011 року факультет перейменовано на факультет підготовки керівних кадрів.

За роки діяльності на факультеті здійснювалася підготовка офіцерів оперативно-тактичної ланки не тільки для Державної прикордонної служби України (Держприкордонслужби), але й для Міністерства внутрішніх справ України, Прикордонних військ Грузії та Республік Вірменія, Молдова, Таджикистан, Туркменістан.

Факультет підготовки керівних кадрів – це один із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Національної академії, який створено для реалізації навчальних, виховних, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань.

Головна місія факультету – підготовка висококваліфікованих керівних кадрів нової генерації оперативно-тактичної та оперативно-стратегічної ланок управління Держприкордонслужби.

КЕРІВНИЙ СКЛАД

управління (деканату) магістратури та факультету підготовки керівних кадрів

Начальники магістратури та факультету

1994-1995 підполковник ЗОЛОТАР Володимир Михайлович

1995-2001 – полковник ЛЕВЧЕНКО Володимир Федорович

2001-2004 – полковник КОТОВ Олександр Олексійович, к. військ. н., доцент

2004-2011 – полковник ОРЛОВ Євген Валентинович

2011-2013 – генерал-майор ТОМКІВ Ігор Орестович, к. пед. н., професор

2013-2014 – полковник ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович, к. пед. н.

2014-2017 – полковник МАЗУР Валентин Юрійович, к. військ. н., доцент

2017-2019 – полковник СЦІБОРОВСЬКИЙ Олександр Антонович, к. псих. н., доцент

2019-01.2020 – полковник БІЛЯВЕЦЬ Сергій Якович, доктор пед. н., доцент

01.2020- по т.ч. – полковник КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович, доктор військ. н., доцент (виконувач обов’язків начальника факультету)

 Заступники начальника з навчально-методичної роботи

полковник ПАВЛОВСЬКИЙ Павло Мар’янович; полковник САЗОНОВ Олександр Юрійович; полковник ГОЛДОВАНСЬКИЙ Микола Іванович; полковник ЖДАНЕНКО Олександр Анатолійович; полковник КОВАЛЬЧУК Сергій Андрійович; полковник ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович, к. пед. н.; полковник ХІМІЧ Валерій Васильович, к. психол. н.; полковник БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Олександр Іванович, к. військ. н., доцент; полковник КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович, доктор військ. н., доцент.

 Заступники начальника по роботі з персоналом

полковник ДИЛЬКОВ Володимир Олександрович; полковник ЛІТВІНЮК Віктор Анатолійович; полковник МАЦИШИН Микола Олексійович; полковник ВЕРЕТІЛЬНИК Віталій Вікторович; полковник АНДРУШКО Олександр Васильович; полковник ПАРХОМОВ Олександр Миколайович.

 Начальники навчальних курсів

підполковник ЗОЛОТАР Володимир Олександрович; полковник АГАФОНОВ Євген Володимирович; полковник ІВКО Володимир Васильович; полковник ЛІТВІНЮК Віктор Анатолійович; полковник ВЛАДИКО Віктор Сергійович; полковник ФЛІНТА Микола Костянтинович; полковник МОСІЙЧУК Ігор Миколайович; підполковник БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Олександр Іванович; підполковник БОЛЬШАКОВ Олександр Георгійович; підполковник СОМ Олександр Борисович; підполковник РЕБЕЗНЮК Олександр Володимирович; полковник КАТЮК Ігор Васильович; полковник ПОЧЕКАЛІН Ігор Миколайович; полковник КВАША Денис Володимирович; підполковник ПІВЕНЬ Андрій Васильович; підполковник АНДРУШКО Олександр Васильович; підполковник ПОЛОНЧУК ВасильАнатолійович; підполковник БАРТЮК Ігор Олександрович; підполковник МАЦИК Сергій Олександрович; підполковник КОВАЛЬ Андрій Ярославович; підполковник КОВАЛЬЧУК Андрій Олександрович.

Потреба сьогодення Держприкордонслужби в керівних кадрах нової генерації

Сучасні вимоги Адміністрації Держприкордонслужби до компетентностей керівних кадрів прикордонного відомства набули суттєвих відмінностей у порівнянні із тими, що були до 2014 року. Це безпосередньо пов’язано із тим, що змінилися визначальні чинники діяльності Держприкордонслужби, зокрема:

поряд із «звичайними» для прикордонного простору України загрозами (міграція, контрабанда, незаконне видобування мінеральних та біоресурсів тощо) набули реальності загрози воєнного, терористичного, інформаційно-психологічного та кібернетичного характеру;

неможливість швидкого подолання кадрових проблем в підрозділах та органах охорони державного кордону, що пов’язані зі значною недоукомплектованістю особовим складом та його недостатньою компетентністю для діяльності у нових умовах;

євроатлантичний та євроінтеграційний стратегічний курс України передбачає формування у здобувачів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів нових практичних навичок і психології управління підпорядкованими підрозділами та особовим складом, а також організації взаємодії (координації, співробітництва тощо) відповідно до стандартів НАТО та моделі інтегрованого управління кордонами;

виникла необхідність приведення рівня вищої військової освіти керівного складу оперативно-стратегічної ланки до вимог військово-облікових спеціальностей. Удосконалення професійної підготовки офіцерського корпусу є запорукою ефективності оперативно-службової (бойової) діяльності та важливою складовою підняття іміджу Держприкордонслужби.

Зазначене зумовлює необхідність формування офіцерського корпусу прикордонного відомства нової генерації. Визначальною рисою сучасних офіцерів-прикордонників має бути професійна компетентність і принциповість у питаннях забезпечення недоторканності  державного кордону та охорони суверенних   прав   України  в  її  прилеглій  зоні  та  виключній (морській) економічній зоні, а також готовність до своєчасного та вмілого реагування на загрози воєнно-терористичного характеру та стійкість в умовах інформаційно-психологічних впливів противника.

 Реалізація місії факультету покладається на його структурні підрозділи, якими є:

управління (деканат);

кафедра оперативного мистецтва;

кафедра прикордонної безпеки;

кафедра національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління;

2 курси очного навчання;

курс заочного навчання.

Якісна підготовка слухачів неможлива без досвідченого науково-педагогічного складу.

Характеристика науково-педагогічного складу факультету:

Науково-педагогічний склад Посада Науковий ступінь Вчене звання Почесне звання, премії
Деканат
1 полковник КУПРІЄНКО Д.А. заступник начальника (заступник декана) факультету з навчально-методичної роботи доктор військових наук доцент лауреат обласного конкурсу НДР Хмельницької обласної ради (2016);

лауреат Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки (2017)

Разом за управління 1 1
Кафедра оперативного мистецтва
1 полковник СТАВИЦЬКИЙ О.М. начальник кафедри доктор педагогічних наук доцент
2 полковник МАЛЬЦЕВ А.Ю. професор кафедри кандидат педагогічних наук доцент
3 працівник ТОМКІВ І.О.

(генерал-майор запасу)

доцент кафедри кандидат педагогічних наук професор Заслужений працівник освіти
4 полковник МИХАЙЛИШИН О.О. доцент кафедри кандидат педагогічних наук доцент
5 підполковник ДАЦКОВ А.В. старший викладач кафедри кандидат психологічних наук
6 полковник ДУПЛЯК С.В. старший викладач кафедри
7 працівник ОРЛОВ Є.В.

(полковник запасу)

старший викладач кафедри
Разом за кафедру 5 4 1
Кафедра прикордонної безпеки
1 працівник МАГАСЬ Г.А.

(полковник запасу)

професор кафедри доктор наук з державного управління
2 працівник РАЙКО В.В.

(генерал-лейтенант запасу)

професор кафедри доктор педагогічних наук професор
3 працівник БІНЬКОВСЬКИЙ О.А. (генерал-майор запасу) доцент кафедри кандидат військових наук
4 працівник ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ О.Г.

(полковник запасу)

доцент кафедри кандидат педагогічних наук доцент
5 підполковник САЛЮК С.В. старший викладач кафедри
6 підполковник КОВАЛЬ А.Я. викладач кафедри
Разом за кафедру 4 2
Кафедра національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління
1 полковник ІВАШКОВ Ю.Б. начальник кафедри доктор військових наук доцент
2 працівник МИСИК А.Б.

(полковник у відставці)

професор кафедри доктор військових наук доцент Заслужений працівник освіти
3 працівник МОРОЗОВ І.В.

(полковник у відставці)

доцент кафедри кандидат військових наук доцент Заслужений працівник освіти
4 працівник ЗАЛОЖ В.В.

(полковник у відставці)

доцент кафедри кандидат військових наук доцент
5 підполковник ГЛУЗДАНЬ О.П. доцент кафедри кандидат військових наук
6 полковник КАЧУРОВСЬКИЙ І.А. старший викладач кафедри
7 підполковник НІКУЛІН М.О. старший викладач кафедри
Разом за кафедру 5 4 2
Разом за факультет 15 11 3

Основними завданнями факультету є:

 1. Підготовка військових фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів з одночасним здобуттям вищої освіти на другому (магістерському) рівні за ліцензованими спеціальностями:
Спеціальність вищої освіти Ліцензований обсяг Набір у 2020 році за рівнями вищої військової освіти Форми навчання
252 Безпека державного кордону 100 Оперативно-тактичний рівень Денна

Заочна

253 Військове управління (за видами збройних сил) 20 Денна

Заочна

256 Національна безпека (сфера прикордонної діяльності) 25 Денна

Заочна

081 Право 25
262 Правоохоронна діяльність 25 Оперативно-тактичний рівень Денна

Заочна

274 Автомобільний транспорт 20 Оперативно-тактичний рівень Заочна
035 Філологія 25
281 Публічне управління та адміністрування 50
 1. Організація і провадження навчальної, методичної, наукової роботи, роботи з персоналом і культурно-просвітницької діяльності, направленої на забезпечення освітньої діяльності з підготовки офіцерів.
 2. Організація і забезпечення заходів, пов’язаних з набуттям слухачами систематизованих знань, практичних умінь та навиків діяльності за фахом, а також організації самостійної роботи персоналу факультету та проведення контрольних заходів усіх форм.
 3. Забезпечення умов для формування соціально зрілої, творчої особистості.
 4. Виховання морально свідомих громадян Української держави. формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до виконання завдань з охорони та захисту державного кордону на основі розвинутих професійно-важливих якостей, відповідальності за свою долю, долю суспільства і держави, поваги до Конституції України.
 5. Забезпечення дотримання етичних норм у стосунках між військовослужбовцями, викладачами, слухачами атмосфери доброзичливості і взаємної поваги.
 6. Проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців.
 7. Забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів, підвищення їх педагогічної майстерності (у т. ч., формування професійних компетентностей на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти).
 8. Організація і забезпечення заходів щодо підвищення кваліфікації інших категорій персоналу.

В основу ідеології навчання слухачів покладено двовекторну підготовку, а саме:

1 вектор – підготовка фахівців за спеціальностями відповідно до стандартів вищої освіти на другому (магістерському) та третьому (науковому) освітніх рівнях;

2 вектор – підготовка військових фахівців відповідно до професійних стандартів офіцерів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів Держприкордонслужби.

Так, наприклад, відповідно до моделі підготовки офіцера оперативно-тактичного рівня за спеціальністю «Безпека державного кордону», фахові компетентності формуються на 4-х етапах, а саме:

І етап – у 1 семестрі – Готовність до виконання обов’язків на керівних посадах як ВПС, так і механізованого батальйону;

ІІ етап – у 2 семестрі – Готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (у повсякденних умовах), а також механізованої бригади (в обороні і наступі);

ІІІ етап – у 3 семестрі – Готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (при ускладненні обстановки та в особливий період), а також механізованої бригади (під час стабілізаційних, специфічних дій та у спеціальній операції);

ІV етап – у 4 семестрі – Готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (з урахуванням діяльності регіональних управлінь Держприкордонслужби), а також механізованої бригади (щодо керівництва та організації роботи посадових осіб тактичної ланки).

З метою одержання слухачами практичних навичок та діагностування результатів навчання структурно-логічною схемою та навчальним планом передбачено проведення корегувально-відновлювального польового виходу, стажування на посадах за призначенням, 5 комплексних тактичних задач та 5 ділових ігор (з них на 1 курсі – 4 задачі та 2 гри, на 2 курсі – 1 задача та 3 гри).

Стратегічними пріоритетами розвитку освітньої діяльності факультету є:

 1. Формування у слухачів компетентностей, необхідних для забезпечення інтероперабельності у контексті взаємодії складових сектору безпеки і оборони України.
 2. Посилення підготовки слухачів з питань управління формуваннями Держприкордонслужби під час виконання завдань при виникненні ситуацій воєнного характеру.
 3. Впровадження в освітню діяльність факультету передового досвіду підготовки керівних кадрів збройних сил НАТО та правоохоронних органів ЄС і США.
 4. Підвищення ефективності викладання навчальних дисциплін за рахунок більш широкого впровадження інтерактивних методів навчання, а також нарощування навчально-матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням новітніх підходів та можливостей сучасних технологій.

Слухачі факультету навчаються у спеціалізованих аудиторіях, що мають необхідне комп’ютерне, теле- і аудіозабезпечення, різноманітні технічні засоби навчання, макети, схеми, користуються обладнаним польовим навчальним центром Національної академії та військовим стрільбищем.

Заінтересованим учасникам освітнього процесу Національної академії відкривається авторизований доступ до всіх складових навчально-методичного забезпечення освітнього процесу факультету у модульному середовищі навчання в корпоративній мережі та на порталі  автоматизованої системи керування навчальним процесом (за посиланням https://asu.nadpsu.edu.ua/).

Базовими структурними підрозділами факультету, що проваджують освітню та наукову діяльність за певними спеціальностями, є кафедри.

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

Начальник кафедри – доктор педагогічних наук, доцент полковник СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович.

Науковий потенціал кафедри: Заслужений працівник освіти України, доктор наук, 4 кандидати наук, професор, 3 доценти.

 На кафедрі викладається 4 навчальних дисципліни:

На другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-тактичному рівні підготовки

«Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил України»;

«Бойове забезпечення і тактика родів військ»;

«Історія війн і збройних конфліктів»;

«Тактика загальновійськових частин і з’єднань»;

«Бойове забезпечення та застосування підрозділів родів військ»;

«Оперативне мистецтво»;

«Діяльність штабів ДПСУ та ЗСУ».

На другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-стратегічному рівні підготовки

«Основи оборони України».

 Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри викладено для авторизованих користувачів у модульному середовищі навчання Національної академії в корпоративній мережі та на порталі  автоматизованої системи керування навчальним процесом (за посиланням https://asu.nadpsu.edu.ua/).

У зв’язку з загостренням воєнно-політичної ситуації в державі, участю Держприкордонслужби в операції Об’єднаних сил на Сході держави внесено зміни в робочі програми навчальних дисциплін з метою формування у слухачів необхідних компетентностей щодо організації оперативно-службової та бойової діяльності прикордонних органів(підрозділів) в умовах воєнних конфліктів.

В інтересах успішного досягнення цільових настанов навчальних дисциплін на кафедрі активно впроваджуються інноваційні підходи: інтерактивні методи навчання, які сприяють взаємодії усіх учасників навчальної ситуації; інтелект-карти на основі використання можливостей сучасного програмного забезпечення, які формують системні знання щодо сутності та змісту певних понять та категорій; тестові програми для контролю знань; електронні журнали обліку результатів навчання; електронні таблиці аналізу результатів тестового контролю слухачів.

На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем військового управління у Збройних Силах України (керівник – Олег СТАВИЦЬКИЙ), у роботі якої бере участь весь науково-педагогічний склад кафедри.

 Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є:

тактика та оперативне мистецтво загальновійськових частин та з’єднань, розвиток на сучасному етапі;

оперативно-службова та бойова діяльність Державної прикордонної служби України;

теоретичні підходи щодо нових способів та методів організації оперативно-бойової діяльності у відповідності до сучасних загроз воєнно-терористичного характеру.

Навчально-матеріальну базу кафедри складають: лекторії, навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять. Усі аудиторії оснащені комп’ютерною технікою та сучасними технічними засобами навчання.

КАФЕДРА ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

Виконувач обов’язків начальника кафедри – підполковник САЛЮК Сергій Васильович.

Науковий потенціал кафедри: 2 доктори наук, 2 кандидати наук, професор та доцент.

На кафедрі викладається 6 навчальних дисциплін:

На другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-тактичному рівні підготовки

«Оперативно-службова діяльність Державної прикордонної служби України»;

«Оперативно-службова діяльність регіонального управління»;

«Оперативно-службова діяльність органів охорони державного кордону»;

«Оперативно-службова діяльність підрозділів охорони державного кордону»;

«Оперативно-службова діяльність підрозділів та органів охорони державного кордону».

На другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-стратегічному рівні підготовки

«Діяльність Державної прикордонної служби України».

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри викладено для авторизованих користувачів у модульному середовищі навчання Національної академії в корпоративнії мережі та на порталі  автоматизованої системи керування навчальним процесом (за посиланням https://asu.nadpsu.edu.ua/).

На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем безпеки державного кордону (керівник – Геннадій МАГАСЬ), у роботі якої бере участь весь науково-педагогічний склад кафедри.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є:

тактика та оперативне мистецтво Державної прикордонної служби України, її розвиток на сучасному етапі;

оперативно-службова діяльність органів та підрозділів в різних умовах обстановки на державному кордоні;

удосконалення діяльності керівників оперативно-тактичного рівня в умовах виникнення військового конфлікту на державному кордоні; організація взаємодії, всебічного забезпечення та управління підпорядкованими силами та засобами під час локалізації кризових ситуацій на державному кордоні.

 Навчально-матеріальну базу кафедри складають: лекторії, навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять. Усі аудиторії оснащені комп’ютерною технікою та сучасними технічними засобами навчання.

КАФЕДРА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (сфера прикордонної діяльності) та управління

Начальник кафедри – доктор військових наук, доцент полковник ІВАШКОВ Юрій Борисович.

Науковий потенціал кафедри: 2 Заслужених працівника освіти України, 2 доктори наук, 3 кандидати наук, 4 доценти.

 На кафедрі викладається 19 навчальних дисциплін:

На другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-тактичному рівні підготовки

«Теорія та практика наукових досліджень»;

«Наукові основи управління»;

«Наукові основи управління та кадровий менеджмент»;

«Міжнародна діяльність та прикордонно-представницька робота»;

«Управління повсякденною діяльністю»;

«Управління повсякденною діяльністю органів охорони державного кордону»;

«Діяльність штабів ДПСУ та ЗСУ»;

«Служба штабів»;

«Інформаційно-аналітичне забезпечення ОСД»;

«Прикордонна безпека України»;

«Інтегроване управління кордонами».

На другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-стратегічному рівні підготовки

«Національна безпека України»;

«Державне управління у сфері національної безпеки»;

«Стратегія та основи стратегічного планування»;

«Інформаційно-аналітична діяльність ДПСУ»;

«Управління змінами та впровадження інновацій»;

«Інформаційна політики та інформаційна безпека».

На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

«Оперативно-службові (оперативно-бойові) проблеми безпеки державного кордону»;

«Науково-прикладні проблеми безпеки державного кордону».

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри викладено для авторизованих користувачів у модульному середовищі навчання Національної академії в корпоративній мережі та на порталі  автоматизованої системи керування навчальним процесом (за посиланням https://asu.nadpsu.edu.ua/).

На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем прикордонної діяльності у сфері національної безпеки (керівник – Юрій ІВАШКОВ), у роботі якої бере участь весь науково-педагогічний склад кафедри.

Кафедра забезпечує формування та рецензування Збірника наукових праць слухачів підготовки керівних кадрів (головний редактор – Ігор МОРОЗОВ).

 Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є:

дослідження механізмів функціонування системи управління на всіх рівнях;

запровадження у навчальний процес сучасних геоінформаційних та телекомунікаційних технологій (автоматизованих робочих місць, інформаційних систем, інтерактивних дошок, електронних карт тощо).

запровадження у навчальний процес сучасних педагогічних технологій (елементів дистанційного навчання, створення електронних навчальних програм, електронних посібників, власної електронної бібліотеки тощо);

дослідження проблем управління службою прикордонного відомства;

структурно-функціональний аналіз та синтез систем управління Держприкордонслужби;

дослідження інших проблем управлінської діяльності складових сектору безпеки і оборони України.

 Навчально-матеріальну базу кафедри складають: лекторії, навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять, спеціалізований клас інформаційно-аналітичної діяльності. Усі аудиторії оснащені комп’ютерною технікою та сучасними технічними засобами навчання.