Кафедра психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Мірошніченко Валентина Іванівна
Посада Начальник (завідувач) кафедри психології, педагогіки та соціально-економічнихдисциплін
Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання професор
Перелік навчальних дисциплін «Педагогіка та психологія у професійній діяльності», «Професійна педагогіка та морально-психологічне забезпечення», «Педагогіка та психологія», «Методика викладання у вищій школі»
Сфера наукових інтересів Теорія і методика військового навчання та виховання, теорія та методика професійної освіти
Наукові праці 1. Miroshnichenko, V., Mashtaler, A., Stavytskyi, O., Bloshchynskyi, I., Pochekalin, I., &Shevchuk, V. (2019). Professional Vocation Development in the Future Border Guard Officers’ Activity. Revista Romaneasca pentru EducatieMultidimensionala, 11(4), 164-174. doi:10.18662/rrem/164

2. Miroshnichenko, V., Bloshchynskyi, I., Kuz, Yu., Stavytskyi, O., Prontenko, K.,Mysechko, O., Shcheholeva, T., Vakoliuk, T. (2019). Verification of the pedagogical conditions efficiency of future border guard officers’ military-patriotic education. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: 1, Artículo no.:17, Período: 1 de Septiembre al 31 de diciembre, 2019.https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/_files/200005693-c0106c0107/19.09.17%20Verificaci%C3%B3n%20de%20la%20eficiencia%20de%20las%20condiciones….pdf

3. Hanaba, S., Miroshnichenko, V., Shumovetska, S., Makohonchuk, N., Halimov, A., &Bloshchynskyi, I. (2019). Strategies for Treating the Other in the Methodological Focus of Intersubjectivity. Postmodern Openings, 10(4), 168-181. doi:10.18662/po/101

4. Natalia Sidash , Marina Roganova , Viktoriia Domina , Lesia Victorova , Maxim Roganov , Valentyna Miroshnichenko . “Pedagogical Consciousness Formation of Future University Educators in the Process of Teaching English.” Universal Journal of Educational Research 8.4 (2020) 1202 – 1211. doi: 10.13189/ujer.2020.080410.

5. Oleksandr Mozolev , Maryna Khmara , Inna Yashchuk , Ludmila Kravchuk , Viktoriia Matviichuk , Andrii Kalenskyi , Valentyna Miroshnichenko , Oleksandr Halus . “The Influence of Value-oriented Teaching upon Vital Competences Formation of 7-9 Years Old Pupils during Physical Education Lessons.” Universal Journal of Educational Research 8.6 (2020) 2352 – 2358. doi: 10.13189/ujer.2020.080619.

6. Kulalaieva, N., Gerliand, T., Kalenskyi, A., Romanova, H., & Miroshnichenko, V. (2020). Monitoring and Usage of Project Technologies in Vocational (VocationalTechnical) Education Institutions. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 230-242. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/86

1. Мірошніченко В. І. Ретроспективний аналіз поняття «патріотизм» у контексті історичної пам’яті Другої світової війни та подвигу сучасних прикордонників. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. – Вип. 6 (81). – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2017. – С. 140–152.

2. Мірошніченко В. І. Духовно-моральне виховання як умова забезпечення духовно-моральної безпеки особистості / В. І. Мірошніченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. – Вип. 4 (79). – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2017. – С. 207–216.

3. Мірошніченко В. І., Сич Р.В. Методика проведення занять з “ОБЗС” циклу професійної та спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. – 2017. – Вип. 6. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2017_6_11.pdf.

4. Мірошніченко В. І. Поняття відповідальності у професійній діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. Вип. 4 (79). – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2018. – С. 207–216.

5. Мірошніченко В. І., Сова С.М. Фізичне виховання майбутніх фахівців як необхідна умова формування їх здоров’язбережувальної культури. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. – 2018. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2018_2_4.pdf

6. Мірошніченко В. І., Сич Р.В. Методика формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання “Вогневої підготовки”. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. Діденко О. В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 1 (12). – С. 212–223.

7. Мірошніченко В. І.. Підготовка фахівців міжнародних економічних відносин з питань інформаційно-аналітичного забезпечення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. Діденко О. В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 2(13). – С. 271–282.

8. Мірошніченко В. І.,Тушко К.Ю.Теоретичний аналіз основних дефініцій у дослідженні проблеми підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. Діденко О. В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 4(15). – С. 273–283.

9. Мірошніченко В. І.,Роль сім’ї в патріотичному вихованні учнівської молоді. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. Діденко О. В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 4(15). – С. 260–273.

10. Мірошніченко В. І. Виховання майбутнього педагога на засадах здорового способу життя. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. Діденко О. В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 2(13). – С. 261–271.

11. Мірошніченко В. І. Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2018. Вип. 2. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2018_2_4.pdf

12. Мірошніченко В. І Методика проведення тренінгу активності та особистісного зростання майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин. Науковий вісн. Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 279. 2018. С. 350–358.

13. Мірошніченко В. І.Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2019. Вип. 3  Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2019_3_9.pdf

14. Мірошніченко В. І. Організаціїя самостійної пізнавальної діяльності майбутніх юристів в коледжах як складова їх підготовки до професійної діяльності. Вісник Камянець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 15. 2019. С. 71–76.

15. Мірошніченко В.І. Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх юристів. Освітній простір України. 2019. № 17. Том І. С. 85–91.

16. Мірошніченко В.І., Грузевич Т.Ю. Формування громадянської культури старшокласників на основі сімейних традицій. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. Вип. 61. 207 с. , С. 113–122.

17. Мірошніченко В. І.,Гафіяк А.Підготовка фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій засобами автоматизації освітніх процесів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. Діденко О. В. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. № 3(19). С. 85–98.

18. Мірошніченко В. І., Татарін О.В.Методичні рекомендації щодо формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності. Освітній простір України. № 16 (2019). С. 129–136.

19. Мірошніченко В. І. Обгрунтування використання stem-технологій у процесі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. Вип. 5 (92). – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2019. – С. 150–162.

20. Мірошніченко В. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх юристів засобами інтерактивних технологій в коледжах. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2019. Вип. 3  Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2019_5_19.pdf

21. Мірошніченко Валентина, Ставицький Олег. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до використання stem-технологій в освітньому процесі. Освітній простір України. № 17. Ч. 2. (2019).

22. Мірошніченко В.І. Тогочинський О.М. Сутність соціально-економічної підготовки в магістратурі вищого військового навчального закладу. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. Діденко О. В. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. № 4(19).  С. 406–415.

23. Мірошніченко В.І. Розвиток правової культури офіцерів-прикордонників на основі використання андрагогічного підходу. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. Вип. 3 (92). – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2020. – С. 150–162.

24. Мірошніченко В.І. Використання методу «групового обговорення» для проведення  занять з гуманітарних дисциплін. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип 32. 2020. С. 47–56.

1. Навчальний посібник

Філософія права : навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. 183 с. Мірошніченко В.І., Ганьба О.Б., Зборовська Л.А.

2. Колективна монографія.

Educational innovations in the modern world: philosophical and methodological aspects. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: Collective monograph edited by M.Bezpartochnyi. Riga (Latvija) : ISMA University. 2019. 350 p. P. 315–330. (У співавторстві з Ганабою С.О.).

3. Колективна монографія.

Estimation and Rethinking of Peculiarities of the Development of Anti-corruption Culture of Future Border Guards of Ukraine. International Security and State Borders. Adam Marszalek. Torun, 2019. 277 р. P. 211–222. (Klavdiia Tushko, Valentyna Miroshnichenko, Matsyshyn Mykola, Vadim Dyiak, Liudmyla Borovyk).

4. Колективна монографія.

Valentyna Miroshnichenko. Professional training methodology of specialists training at border unit. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Collective monograph. Ist ed. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. 492 р. P. 192–212.

E – mail mvi_2016@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Торічний Олександр Володимирович
Посада Професор кафедри
Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання Професор
Перелік навчальних дисциплін Основи андрагогіки (90 годин)

Інноваційні освітні технології (90 годин)

Історія освітніх систем (150 годин)

Педагогіка та психологія (90 години),

Педагогіка (90 годин)

Військова педагогіка та психологія (180 годин)

Сфера наукових інтересів Основний напрямок наукової діяльності та інтересів – впровадження сучасних педагогічних систем у військову освіту, формування різних видів військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України у процесі неперервної освіти, теоретичні та методичні засади навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
Наукові праці 1. Torichnyi, O., & Bhinder, N. (2019). Organizational Methods of Formation of Military and Special Competence in Future Border Guard Officers in the Continuing Education Process. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4 Suppl. 1), 278-301. doi:10.18662/rrem/190 (Web of Science)

2. Торічний О. В. Педагогічні підходи до формування діяльнісно-практичного критерію військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників // Теорія і методика виховання : науково-педагогічний вісник. Вип. 9. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, Т-33., 2018. – С. 57-61.

3. Торічний О. В. Формування лідерських компетентностей у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання загальновійськових й військово-спеціальних дисциплін / Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 2(13). С. 468-480.

4. Торічний О. В. Роль стажування у формуванні лідерської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. – 2018. – Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_3_16

5. Торічний, О. В. Деякі аспекти розвитку фахової компетентності викладачів ввнз у системі післядипломної освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 4(15). С. 423-435.

6. Торічний, О. В Упровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників / Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – №1(8). С. 296-309.

7. Торічний, О. В. Громадянськість у контексті професійних компетентностей майбутніх офіцерів / О. В. Торічний // Ukrainian professional education // Українська професійна освіта : наук. журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 2. – С. 97-102.

8. Торічний, О. В. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників / Олександр Володимирович Торічний // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. – 2016. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_2_9

9. Торічний О. В. Соціально-психолоічний аналіз професійної компетентності майбутніх юристів // Олександр Торічний, Михайло Томчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. –  2016. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_11

10. Торічний О. В. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників / Олександр Торічний. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / гол. ред. Діденко О. В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – №1(3). – С. 186-198.

11. Торічний О. В. До питання про психологічну сутність професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів / Олександр Торічний, Ганна Багрій // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. Волобуєва О. Ф. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – №1(3). – С. 42-52.

12. Торічний, О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності [Електронний ресурс] / Олександр Володимирович Торічний // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. – 2016. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_10.

E – mail torichn10@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Волинець Наталія Валентинівна
Посада професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь доктор психологічних наук
Вчене звання доцент
Перелік навчальних дисциплін Загальна психологія з практикумом, Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу
Сфера наукових інтересів Психологія впливу, психологія особистісного благополуччя
Наукові праці 3 монографії:

1.        Волинець Н. В. Психологічні особливості особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. 620 с.

2.        Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері : кол. моногр. / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, А. П. Фрадинська, І. В. Войціх, О. А. Новікова та ін.; за ред. Н. В. Волинець. Київ : ТАЛКОМ. 2018. 576 с. C. 10–128.

3.        Теорія та практика медико-психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників АТО : монографія за ред. М. Є, Чайковського / Л. С. Кравчук, Н. В. Волинець, К. І. Конєв, Н. О. Островська ; за ред. д.пед.н., професора М. Є. Чайковського. Хмельницький, ХІСТ : Університет «Україна», 2017. 278 с.

24 статті у фахових наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних:

1.        Волинець Н. В. Психологічний аналіз переживання психологічного благополуччя особистістю. Психологічні перспективи. Вип. 31. 2018. С. 22–44.

2.        Волинець Н. В. Теоретична модель психологічного благополуччя особистості: параметри, критерії, показники та функції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. Вип.1. Том 1. С. 50–62.

3.        Волинець Н. В. Вікові особливості особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. Вип.4. С. 26–41.

4.        Волинець Н. В. Чинники психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України в особливих умовах здійснення професійної діяльності. Український психологічний журнал. 2018. 2(8). С. 17–35.

5.        Волинець Н. В. Тренінгова програма покращення, підвищення та збереження особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України та результати її апробації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. Випуск 5. С. 15–26.

6.        Волинець Н. В. Особливості особистісного благополуччя психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів в залежності від наявності досвіду приватної професійної практики. Технології розвитку інтелекту. Том 3, № 1. 2019. URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/ article/view/413.

7.        Волинець Н. В. Порівняльний аналіз вікових особливостей особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України та фахівців інших професійних спільнот. Теоретичні і прикладні проблеми психології. № 2 (49). 2019. С. 41–64.

8.        Волинець Н. В., Басс Л. Ю. Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2014. № 1. С. 5–10. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2014_1_3.

9.        Волинець Н. В., Буряк В. С. Особливості психологічної готовності прикордонників Державної прикордонної служби України до виходу на пенсію. Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації». №1(38). 2015. URL : http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication =1416.

10.    Волинець Н. В., Смусь О. В. Особливості копінг-стратегій працівників юридичної компанії. Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації». №1(38). 2015. URL : http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=1418.

11.    Волинець Н. В., Щирань С. В. Психологічний вплив реклами на поведінку споживача. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2015. № 11. С. 106–109. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2015_11_27.

12.    Волинець Н. В., Барабаш Т. В. Аналіз психологічної готовності військовослужбовців ЗСУ до виконання поставлених завдань. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К.: Університет «Україна», 2016. № 12. 207 с. С. 119–124.

13.    Волинець Н. В., Маримонська А. П. Особливості діяльності психолога із посттравматичними стресами. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К. : Університет «Україна», 2016. № 12. 207 с. С. 145–147.

14.    Волинець Н. В., Птіцин О. О. Психологічна безпека особистості в умовах соціально-політичної нестабільності. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К. : Університет «Україна», 2016. № 12. 207 с. С. 160–162.

15.    Волинець Н. В., Панчук Л. І. Особливості психічних станів ВІЛ-інфікованих осіб. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К. : Університет «Україна», 2016. № 12. 207 с. С. 152–155.

16.    Волинець Н. В., Долбищук Т. В. Морально-психологічний клімат в медичному колективі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 13. С. 13–16. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_5

17.    Волинець Н. В., Пилипів В. Г. Корпоративна культура як психологічний чинник успішного розвитку закладів ресторанного бізнесу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 13. С. 63–66. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_17.

18.    Будкіна О.В., Волинець Н. В. Особливості психоемоційних станів онкологічних хворих. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 14. С. 184-188. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_45.

19.    Мажаєв К. Є., Волинець Н. В. Результати емпіричного дослідження віктимної поведінки дітей підліткового віку. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 14. С. 213-218. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_51.

20.    Макар Б. П., Волинець Н. В.  Особливості психологічної готовності старшокласників до шлюбно-сімейних стосунків. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 14. С. 219-222. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_52.

21.    Островський О. О., Волинець Н. В. Заходи психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 14. С. 236-241. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_56.

22.    Перебейнос Л. І., Волинець Н. В. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності та прояву професійного та емоційного вигорання медичного персоналу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 14. С. 242-246. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_57.

23.    Собко А. А., Волинець Н. В. Результати опитування соціально-психологічних особливостей жінок, які постраждали від насильства в сім’ї. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2017. № 14. С. 255-259. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_60.

24.    Волинець Н. В., Комарніцький Б. Л. Результати емпіричного дослідження емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України (друковане видання). 3(8). 2017. С. 43–56.

 

6 статей у періодичних виданнях інших держав, включених до міжнародних наукометричних баз даних (окрім Scopus або Web of Science Core Collection)

1.        Швалб Ю. М., Волинець Н. В. Проблеми методології дослідження психологічного благополуччя працюючої особистості (працівника). East European Science Journal. #5 (33). 2018. part 3. Р. 57–64.

2.        Волинець Н. В. Професійний фокус психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 28. Number 4. 2018. P. 149–163.

3.        Volynets N. V. Peculiarities of actualized values and their availability of the personnel of the State border guard service of Ukraine. Modern Science – Moderní věda (Praha, Česká republika). 2018. 4. 65–78.

4.        Волинець Н. В. Організаційні особливості психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. VI (71), Issue: 173, 2018 Sept. Р. 67–72.

5.        Волынец Н.В. Уровни и типы личностного благополучия персонала Государственной пограничной службы Украины. European Journal of Education and Applied Psychology. #4. 2018. С. 3–8. URL : https://ppublishing.org/upload/iblock/158/Psychology-4_2018.pdf.

6.        Волинець Н. В. Особливості психологічної діагностики та консультування персоналу Державної прикордонної служби України з проблем переживання особистісного благополуччя. East European Science Journal. 2018. #10 (38), part 5, 2018. С. 41–48

20 статей у фахових виданнях України:

1.        Волинець Н. В. Теоретичний аналіз категорії «психологічне благополуччя особистості» у сучасній психологічній науці. Теорія і практика сучасної психології. 2017. № 1. С. 4–17.

2.        Волинець Н. В. Структурні, рівневі та типологічні моделі психологічного благополуччя особистості. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / [гол. ред. О. Ф. Волобуєва]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. № 3(8). 294 с. С. 21–42.

3.        Волинець Н. В. Операціоналізація поняття «психологічне благополуччя працюючої особистості (працівника)». Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. 2018. Вип. 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_1_6. (електронне видання).

4.        Волинець Н. В. Теоретична фокусно-холістична модель психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2018. Том VІІ. Екологічна психологія. Випуск 45. С.74–99.

5.        Волинець Н. В. Структурні компоненти особистісного благополуччя в середовищі професійної діяльності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. № 1 (12). 372 с. С. 33–54.

6.        Волинець Н. В. Професійна діяльність персоналу Державної прикордонної служби України як визначальна характеристика його особистісного психологічного благополуччя. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. 2018. 2(10). С. 16–29.

7.        Волинець Н. В. Типологічні особливості особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 5. С. 209–217.

8.        Волинець Н. В. Рекомендації прикордонному відомству щодо психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ: Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. Том VІІ. Екологічна психологія. Випуск 46. С. 43–56.

9.        Волинець Н. В. Ґендерні особливості особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Вісник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. 2018. Вип. 3. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_3_3.

10.    Волинець Н., Лазарєва О. Робота психолога військової частини з подолання стресового стану бійців в умовах сучасної війни. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва.  Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. № 3(11). 324 с. С. 22-34.

11.    Волинець Н., Мокріюк Я. Результати апробації соціально-психологічного тренінгу формування конструктивного стилю індивідуальної поведінки подружжя в молодих сім’ях для подолання конфліктних ситуацій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва.  Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. № 3(11). 324 с. С. 35-53.

12.    Волинець Н. В. Концептуальні положення технології психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва.  Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. № 3(11). 324 с. С. 5–21.

13.    Волинець Н. В. Особливості особистісного благополуччя офіцерів і військовослужбовців старшинського та сержантського складу Державної прикордонної служби України. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Випуск 3. С. 54–75. DOI https://doi.org/10.30970/2522-1876-2018-3-7.

14.    Волинець Н. В. Гендерні особливості переживання особистісного благополуччя в середовищі професійної діяльності. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1. Т. 1. С. 29–38.

15.    Волинець Н. В. Порівняльний аналіз гендерних особливостей особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України та фахівців інших професійних спільнот. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. № 4. 2019. С. 9–25.

16.    Волинець Н. В. Рекомендації військовим капеланам прикордонного відомства щодо підвищення рівня та збереження особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Психологія: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: І. О. Корнієнко (гол. ред.) та ін. Мукачево : РВВ МДУ, 2019. Випуск 1 (3)’. 225 с., С. 44–54.

17.    Волинець Н. В. Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя прикордонників з різним службовим статусом та психологів, соціальних працівників і соціальних педагогів в залежності від наявності досвіду приватної практики. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том VII. Екологічна психологія. Випуск 47. 336 с., С. 103–119.

18.    Волинець Н. В. Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя прикордонників та фахівців інших професійних спільнот в залежності від стажу роботи. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12 / упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова, В. І. Безлюдна. Рівне : РДГУ, 2019. 261 с., С. 31–41.

19.    Волинець Н. В. Особливості особистісного благополуччя персоналу державної прикордонної служби України в залежності від участі в антитерористичній операції. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Психологія”, випуск 66, 2019. С. 8-22

20.    Кондратюк С., Волинець Н. Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професійної діяльності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. Том 15. № 4. 2019. С. 133-146. DOI: 10.32453/5.vi4.382

 

 

E – mail natasha_volynets@meta.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Ганаба Світлана Олександрівна
Посада професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь доктор філософських наук
Вчене звання професор
Перелік навчальних дисциплін філософія, філософія та методологія науки, соціологія, етика, естетика та релігієзнавство
Сфера наукових інтересів філософія освіти, соціальна філософія та філософія історії, теорія трансформативного навчання
Наукові праці
  1. Ганаба С.О. Етика та естетика: навч. посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2015. 56 с.
  2. Ганаба С.О. Релігієзнавство : навч. посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2015. 72 с.
  3. Ганаба С.О., Шинкарук О.М. Філософія та методологія науки: навч. посібник. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. 230 с.
  4. Ганаба С.О. Філософія та методологія науки: практикум. Хмельницький : Вид-во НА ДПСУ, 2020. 88с.
  5. Ганаба С.О. Філософія: практикум. Хмельницький : Вид-во НА ДПСУ, 2020. 100с.

Філософія : терміни і поняття: навчальний енциклопедичний словник / під ред. В.Л. Петрушенка. Львів: «Новий світ-2000», 2020. 506с. (статті: нігілізм, есхатологія, життєва орієнтація).

 

1.Ганаба С. Історична освіта у методологічному фокусі інтерсуб’єктивності: монографія. Кам’янець-Подільський: Вид-во Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. І. Огієнка, 2010.  152с.

2. Ганаба С. О. Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики: монографія. Суми : Університетська книга, 2014. 334с.

3. Ганаба С., Предборська І. Творчість як концептуальна складова якості освіти. Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти монографія / авт. кол. В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, І. Надольний та ін. Київ : Педагогічна думка, 2012. С. 76-91.

4. Ганаба С.О., Предборська І.М. Філософія історії. Суми : Університетська книга, 2012. 288 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-10273 від 04.11. 2011 р.).

5. Hanaba S.A. Dialogue with a History: Experience of Ukrainian Historical Education’s Reconsideration / S.A. Hanaba // Pedagogika filoficzna on-line – nr 1, 2015. – S. 28-35. 90.

6. Hanaba S., Bakhmat N. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria Pedagogika, tom IV, Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego/ contemporary perceptions of John Amos Comenius, część II: Europejskie recepcje Jana Amosa Komeńskiego. Barbara Sitarska (red.). European perceptions of John Amos Comenius, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017. Р. 58-74.

7. Hanaba S., Bakhmat N. “Innovations as an intersection of tradition”: Jan Amos Komensky pedagogy ideas and principles explication in the modern education. Proceedings of the XVII International Scientifis and Practical conference «Social and economic aspects of Education in modern society». Vol. 2. Septenber, 25, Warsaw, Poland, 2019. P. 3-8.

8. Hanaba S. Image of the Other in Teaching History: Humanistic Potential of the intersubjective Approach. History. Bulgarian journal of Historical Education. Vol.28. Number 3. Sofia: Аз-Буки, 2020. Р.85-110. (Web of Science).

9. Hanaba S., Voitiuk O., Hrishko-Dunaievska V., Bahrii H. Methodological Potential of Nomadism Concept in Describing Educational Strategies. Postmodern Openings, 11(1), 2020. P. 195-210. doi:10.18662/po/115. (Web of Science).

10. Hanaba S., Voltiuk O., Goliardyk N. Metodological Potential of the Coplexity Concept in Education Modernization (2020). Postmodern Openings. Vol.10, № 11 (2 Sup. 1). P. 238-254. (Web of Science).

11. Hanaba S., Miroshnichenko V., Shumovetska S., Makohonchuk N., Halimov A., Bloshchynskyi I. Strategies for Treating the Other in the Methodological focus of Intersubjectivity. Postmodern Openings. Vol.10, № 4. 2019. P. 168-181. doi:10.18662/po/101 (Web of Science).

12. Hanaba S., Bakhmat N. Methodological orientations and end educational strategies in the formation of the modern age thinking. Bulgarian journal of Filosofu Education. Number 3. Sofia: Аз-Буки, 2020. Р. 238-254. (Web of Science).

13. Hanaba S., Mysechko O., Bloshchnskyi I. (2020) Solidarity of Efforts as a Common Condition for the Wold in a Pandemic. Postmodern Openings, 11(1 Supl2). P. 29-38. (Web of Science).

14. Hanaba S., Miroshnichenko V., Nikolaenko T., Zharovska O., Bloshchynskyi I., Sinkevych S. Un modelo de red de educación para el autodesarrollo de la personalidad: riesgos y oportunidades. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores Año: VII Número: Edición Especial Artículo no: 132 Período: Decembre, 2019. (Web of Science).

E – mail sveta _ganaba@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Кабачинський Микола Ілліч
Посада Доцент кафедри
Науковий ступінь Доктор історичних наук
Вчене звання Професор
Перелік навчальних дисциплін Історія України та української культури, Історія формування та охорони Державного кордону України.
Сфера наукових інтересів Історія прикордонної варти України.
Наукові праці Загалом близько 220 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

Історія кордонів та прикордонних військ України. Монографія. Хмельницький: Вид-во Хмельницької міської друкарні, 2000. 216 с.

Воєнно-політичні та соціально-економічні проблеми державного і військового управління. Навчальний посібник. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2004. – 212 с. (В. Довбеус, С. Казьмірчук, Ю. Кудінов, Г. Фоміна).

Історія охорони кордонів України. Монографія. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2005. 355 с.

На варті рубежів Батьківщини: Прикордонні війська України в 1991-2003 роках. Монографія. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2006. 564 с.

Історія вчень про державу і право. Курс лекцій. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2008. 120 с. (В. І. Царенко, Л. А. Мідянець).

Iсторія кордонів України: навчальний посібник. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2008. 344 с.

Construction of the Fortified Areas of the Molotov Line in the Ukrainian Soviet Socialist Republic // Nauka I Studia. Series: Historia. № 5. Przemysl : “Nauka i studia”, 2014. Р. 74-81. (M. V. Koval).

Політичні аспекти формування та охорони державного кордону: навчальний посібник. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2015. 400 с. (співавтори: Т. В. Бунєєв, І. Г. Блощинський, С. В. Сінкевич).

Перші кроки гібридної війни: російсько-український інцидент 2003 р. в Керченській протоці: монографія. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2016. 120 с. (Співавтори: В. О. Назаренко, О. В. Бляшенко, В. А. Кириленко, В. В. Веретільник).

Російська військова потуга, як історичний фактор силового тиску на Україну. Рецензія на монографію А. Ю. Скрипника «Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792–1865 рр.)». Кам’янець-Подільський. 2016.  Збірник наукових статей “Соціум. Документ. Комунікація”. (Вип. 2). Переяслав-Хмельницький: Вид-во ДВНЗ «Пер-Хм. державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2016, С. 36-42.

Генерал-полковник Олексієнко Борис Миколайович “Я не бачив свого покликання в інших професіях”: монографія /  Хмельницький: Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2017. 124 с.

Трансформації у ДПСУ під час російської військової агресії  (2014 – 2018 років) // «Воєнно-історичний вісник»: Збірник наукових праць Національного університету оборони України. К.: ЦП «Компринт», 2018. Вип. 1(27). С. 48-58. (співавтори О. М. Філь, О. В. Ананьїн).

Перші начальники військових навчальних закладів м. Хмельницького // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г.Філінюк (відп. ред. та ін)]. Кам’янець-Подільський: КПНА ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11. С. 257-271.

Два портрети у дзеркалі часу. Спогади зіткані з любові.  Документальне видання. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 352 с. (Співавтори: С. І. Кабачинська, М. П. Олійник) та інші.

E – mail Illich999@meta.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Демський Валентин Володимирович
Посада доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь кандидат психологічних наук
Вчене звання доцент
Перелік навчальних дисциплін Основи психологічного дослідження та експериментальна психологія Психологічне забезпечення у Державній прикордонній службі України Педагогіка та психологія у професійній діяльності Професійна педагогіка та морально-психологічне забезпечення
Сфера наукових інтересів Морально-психологічне забезпечення, історична психологія
Наукові праці Вступ до спеціальності: курс лекцій. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. 130 с. Навчально-методичний посібник Демський В. В. Купчишина В. Ч., Голярдик Н. А.,Програма протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад органу охорони державного кордону. Зб. Наук. праць НАДПСУ. Серія «Психологічні науки», № 4. (Т. 15) 2019. С. 73-90. (Демський В.В., Кабачинський М.І., Юрчак Ю.)

Особливості впровадження методики протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Могилів-Подільського прикордонного загону. Зб. Наук праць НАДПСУ. Серія «Психологічні науки», № 3. (Т. 14) 2019. С. 91-106. (Демський В.В., Юрчак Ю.)

Проблема протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на персонал органу охорони державного кордону в контексті інформаційної війни. Зб. Наук праць НАДПСУ. Серія «Психологічні науки», № 1. (Т. 12) 2019. С. 83-94. (Демський В.В., Юрчак Ю.)

 

1.         216-0163 І Застосування та подолання босінгу серед прикордонників. / Чистяков С.А, Резнік О.Г., Демський В.В., Потапчук Є.М., 2016.

2.         216-0006 І «Підготовка» Підготовка керівників органів охорони державного кордону на організаційно-психологічних засадах до професійної діяльності. / Чистяков С.А., Журавльов В.В., Демський В.В., Голярдик Н.А., Матеюк О.А., 2017.

3.         216-0042 І Формування прикордонних структур періоду національно-визвольних змагань 1917-1922 років. / Демський В.В., Бондаренко В.В., Кабачинський М.І., Гевко О.І., 2017.

4.         219-0106 І Психологія професійної діяльності військовослужбовців-прикордонників. / Демський В.В. та авт.., 2019.

5.         220-0018 І Українська держава в контексті національної історії. / Демський В.В., Кабачинський М.І., 2020.

Практичний досвід
1997 – 1998 – заступник начальника застави з виховної роботи
1998 – 2002 – заступник коменданта прикордонної комендатури з виховної роботи
2004 – 2005 – начальник відділу виховної роботи прикордонного загону
E – mail demsky-valentin@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Журавльов Вадим Валентинович
Посада Доцент кафедри
Науковий ступінь Кандидат психологічних наук
Вчене звання Доцент
Перелік навчальних дисциплін Психологія здоров’я, Диференціальна психологія, Основи психологічного консультування та психотерапії
Сфера наукових інтересів Психологія в екстремальних умовах
Наукові праці 1. Особливості та перспективи підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності. // Історія, сучасність та перспективи розвитку Державної прикордонної служби України та охорони державного кордону : тези Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2015 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – С. 53-57.

2. Чинники психологічної готовності керівників органів охорони державного кордону до організаційних змін у професійно-управлінській діяльності : теоретико-методологічний аналіз // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28-30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський)  / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огіенка, 2015. – С. 20-21.

3. Забезпечення компетентності керівників органів охорони державного кордону в процесі підготовки до професійно-управлінської діяльності // Збірник тез доповідей VI науково-практичної конференції «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України». Секція 4 «Актуальні проблеми морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України» (9 квітня 2015 року м. Харків). Харків : Видавництво Національної академії Національної гвардії України, 2015. – С.36.

4. Особливості діяльності психологів у системі підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умов трансформації освіти», (27 травня 2015 року, м. Київ) / Національна академія педагогічних наук України. «Університет менеджменту освіти» (м. Київ). Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України – К., Видавництво Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», 2015. – С. 13.

5. Особливості проведення тренінгів для підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Досвід України та країн Європейського союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах», (11 грудня 2015 року Київ) / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України – К., 2015. – С. 24.

6. Результати тренінгової підготовки керівників органів охорон державного кодону // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 грудня 2015 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – С. 339.

7. Результати експериментального дослідження підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Психологія посттравматичного оновлення», (30 червня -1 липня 2016 року Київ) / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України – К., 2016. – С. 13.

8. Тренінговий підхід для реабілітації учасників АТО в Україні // Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні : досвід та перспективи : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. / Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини. – Хмельницький, 2016. – С. 46-47.

9. Загальний дизайн тренінгової підготовки керівників органів охорони державного кордону // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 8 грудня 2016 року). –Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – С. 386.

10. Психологічні особливості командної роботи керівників органів охорони державного кордону // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1-3 червня 2017 року, м. Харків) / за наук. ред. C. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Х. : видавництво «Гуманітарний Центр», 2017. – С. 30.

11. Тренінговий підхід для реабілітації учасників АТО в Україні // Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2017. – С 126-129.

12. Особливості організаційно-психологічної підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології (Київ, 12-13 квітня 2018 року). Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України – К. 2018. – С. 15.

13. Організаційно-психологічні особливості гендерної взаємодії персоналу прикордонних підрозділів //Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – С. 107-109.

14. Журавльов В.В., Палагнюк А.А. Особливості транінгової підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України ім.. Б.Хмельницького на основі суб’єктивної активності особистості/ Журавльов В.В., Палагнюк А.А. // «Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України»: матеріали Міжвідомчої науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 жовтня 2018 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 125-126.

15. Журавльов В.В., Палагнюк А.А. Особливості психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності курсантів-дівчат на основі тренінгової підготовки/ Журавльов В.В., Палагнюк А.А. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 листопада 2018 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 560-561.

16. Концептуальна сутність підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності //Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 22 листопада 2019  року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. 546-548 с.

17. Критерії ефективності підготовки керівного складу органів охорони державного кордону // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20-22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський). Київ, Кам’янець-Подільський 2019, 11 с.

18. Концептуальна сутність підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності //Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 22 листопада 2019  року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. c.546-548 с.

Практичний досвід 1992 – 1994 – начальник соціально-психологічної служби – заступник командира механізованого батальйону
27.06.1998 – 03.09.1998 – офіцер з культурно-виховної та просвітницької роботи і технічних засобів виховання групи пропаганди відділення виховної роботи
E – mail Zhuravliov067@uru.net

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Федик Андрій Олександрович
Посада Старший викладач кафедри
Науковий ступінь
Вчене звання
Освіта повна вища
Перелік навчальних дисциплін МПЗ, Клінічна та патопсихологія, Педагогіка та психологія, Психологія мас
Сфера наукових інтересів Професійне мислення
Наукові праці Монографії

1. Федик А. О. Генезис і сутність поняття «професійне мислення офіцера-прикордонника. Psychology of personality professional development: collective monograph / M. Smulson, O. Volobuieva, M. Tomchuk, L. Lytvynchuk, O. Makhlai, A. Fedyk, T. Scherban. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. С. 107–126.

Статті, надруковані у виданнях, що затверджені як фахові в галузі психології

2. Федик А. О. Результати компаративного аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо проблематики професійної підготовки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. № 3 (14). С. 299–316.

3. Федик А. О. Формування професійного мислення як наукова проблема. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ. 2019. № 2 (13). С. 304–325.

4. Федик А. О. Проблемне навчання в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. № 4 (15). С. 205–224.

5. Федик А. О. Психологічний аналіз професійної діяльності офіцерів прикордонників. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 2 (52). Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 5–22.

6. Федик А. О. Розв’язування прикордонниками професійних задач: психологічний аспект. Technologies of intellect development. Кiev. Vol 4, № 1(26) URL: http://psytir.org.ua/upload/journals/3.26/authors/2020/Fedyk_Andrii_Rozv iazuvannia_prykordonnykamy_profesiinykh_zadach_psykholohichnyi_aspekt.pdf

7. Волобуєва О. Ф., Федик А. О. Класифікація професійних задач в системі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Psychological Journal : Scientific Review / red. S. Maksymenko/ № 4. Vol. 6. Kyiv: H. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2020. С. 93–106.

8. Волобуєва О. Ф., Федик А. О. Методика, організація та результати експериментального дослідження розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників. Науковий вісник МДУ, збірник наукових праць/ гол. ред. Н. В. Пазюра. Мукачево: МДУ, 2020. Випуск 1 (11). С. 276–280.

9. Федик А. О. Програма розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників. Technologies of intellect development. Кiev. Vol 4, № 2(27) URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/507 

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

10.Федик А. О. Наукові підходи до розуміння сутності кадрового забезпечення особового складу оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. Eurasian Academic Research Journal. Multilanguage science journal. 2017. № 12 (18). Єреван – 2017. С. 203–210. URL: http://www.earj.org.

11. Федик А. О. Психолого-педагогічні умови розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах вищого військового навчального закладу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 17 (79). Т.1. 2019. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2019/17/

12. Федик А. О. (2020) Психологічні механізми довизначення учбових задач, що сприяє розвитку професійного мислення // International Journal of Education and Science (IJES), Kharkov, Vol. 3, № 1. 2020 http://ijes.culturehealth.org/index.php/uk/arhiv/previous-issues/36-volume-3-no-1-2020/84-ijes-2020-3-1-02

13. Федик А. О. Практичні рекомендації викладачам щодо використання програми розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 5 (85). Т.1. 2020. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2020/5/

E – mail fedykao@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Дияк Вадим Валерійович
Посада Доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання доцент
Перелік навчальних дисциплін Філософія, Соціологія, етика естетика та релігієзнавство, Антропологія.
Сфера наукових інтересів Філософія, професійна педагогіка.
Наукові праці 1.           Dyiak V., Tushko K., Levchuk N., Kurashkevych A. Implementation of World Experience of Using the Mind Map Method in the System of Higher Military Education of Ukraine: Comparative Analysis. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. № 12(1). Р. 150–161. Web of Science

2.           Дияк В. В. Реалізація компетентнісного підходу у системі соціально-економічної підготовки офіцерів прикордонного відомства. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Серія : Педагогіка : електрон. наук. фах. вид. 2016. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadped_2016_3.

3.           Дияк В. В. Теоретичні засади формування соціально-гуманітарної компетентності майбутніх фахівців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. № 5 (7). С. 76–84.

4.           Дияк В. В., Тушко К. Ю. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників дидактичними засобами у процесі викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 3(14). С. 145–154.

5.           Дияк В., Тушко К. Дидактичні особливості інтенсифікації процесу викладання гуманітарних та соціально-економічних наук у закладі вищої освіти прикордонного відомства. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка : електрон. наук. фах. вид. 2018. Вип. 3. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/ visnik_3_2018_pdn.pdf.

6.           Дияк В. В. Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки курсантів і слухачів у закладі вищої освіти Державної прикордонної служби. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 4(15). С. 95–106.

7.           Дияк В. В. Аналіз закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх прикордонників у контексті формування соціально-економічної компетентності у процесі безперервної освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. Вип. 6(87). С. 37–45. Index Copernicus

8.           Dyjak W., Tuszko K., Sowa S. Istota metodyki wzkladania filozofii (aspekty stosowany i teoretyczny). Молодь і ринок. 2019. № 2 (169). С. 96–101. Index Copernicus.

9.           Дияк В. В. Сучасні напрями наукових досліджень професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонної служби: вітчизняний досвід. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 11, т. 1. С. 122–125.

10.      Дияк В. В. Структура сформованості соціально-економічної компетентності майбутнього персоналу Державної прикордонної служби України. The unity of science : International scientific professional periodical journal. Prague, 2019. June. Р. 19–22.

11.      Дияк В. В. Понятійно-термінологічне поле дослідження формування соціально-економічної компетентності курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти у вищому навчальному закладі Державної прикордонної служби України. Балканско научно обозрение. 2019. Том 3. № 2 (4). С. 13–16.

12.      Дияк В. В. Організація дослідно-експериментальної роботи з соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. Вип. 4(91). С. 69–78. Index Copernicus

13.      Дияк В. В. Організаційно-педагогічні умови соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 16, т. 1. С. 56–59.

14.      Дияк В. В. Структурно-функціональна модель соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18, т. 1. С. 141–144.

15.      Дияк В. В. Аналіз результатів експериментального дослідження системи соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти у Національній академії Державної прикордонної служби України. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. Вип. 5(92). С. 68–76. Index Copernicus

16.      Дияк В. В. Концепція соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів  у процесі безперервної освіти в НАДПСУ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Вип. 15. С. 42–46. Index Copernicus

17.      Дияк В. В. Критерії, показники та рівні сформованості соціально-економічної компетентності курсантів і слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 19. С. 90–93.

18.      Dyiak V., Stavytskyi O., Miroshnichenko A., Snitsa T., Tushko K., Sinkevych S., Honcharenko O. Formation of the image of the profession in the minds of future border guard officers in the context of vocational education. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Diciembre, 2019. Año : VII. URL: https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/ edici♀n-2013/year-vi-special-edition-december-2019/.

19.      Dyiak V. Pedagogical conditions of socio-economic training cadets and students in the process of continuous education at NASBGSU. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. № 4(19). С. 161–170.

20.               Мірошніченко В. І., Дияк В.В. Виховання майбутнього педагога на засадах здорового способу життя. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / голов. ред. ДіденкоО.В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 2(13). – С. 248–260.

 

E – mail vadimd09@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Тушко Клавдія Юріївна
Посада Доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічнихдисциплін
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання доцент
Перелік навчальних дисциплін «Управління проектами», «Основи демографії», «Стартап-технології», «Економіка підприємства», «Політичні та економічні системи»
Сфера наукових інтересів теорія та методика професійної освіти, економічна освіта
Наукові праці 1.Tushko, K., Dyiak, V., Levchuk, N., & Kurashkevych, A. (2020). Implementation of World Experience of Using the Mind Map Method in the System of Higher Military Education of Ukraine: Comparative Analysis. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 150-161. doi:10.18662/rrem/205 (Web of Science Coverage)

2.    Тушко К. Ю. Формування професійних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання суспільних дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. Вип. 2. С. 211–218.

3.    Тушко К. Ю., Кабачинський М. І. Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання навчальної дисципліни «Логіка» майбутнім офіцерам-прикордонникам. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2017. Вип. 6. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/visnik_6_2017_pdn.pdf.

4.    Тушко К. Ю., Дияк В. В. Дидактичні особливості інтенсифікації процесу викладання гуманітарних та соціально-економічних наук у закладі вищої освіти прикордонного відомства. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2018. Вип. 3. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/visnik_3_2018_pdn.pdf.

5.    Тушко К. Ю., Дияк В. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників дидактичними засобами у процесі викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 3(14). С. 145–154.

6.    Тушко К. Ю. До проблеми аналізу соціально-філософських та психологічних основ теорії взаємодії. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. Вип. 5(86). С. 205–213.

7.    Тушко К. Ю., Мірошніченко В. І. Теоретичний аналіз основних дефініцій у дослідженні проблеми підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 4(15). С. 273–283.

8.    Тушко К. Ю. Психолого-педагогічні основи міжособистісної та професійної взаємодії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 62. Т. 2. С. 221–223.

9.    Тушко К. Ю. Характеристика структури й особливості змісту компонентів здатності особистості офіцера до професійної взаємодії. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 10. Т. 3. С. 112–115.

10.     Тушко К. Ю. Досвід підготовки військовослужбовців у збройних силах зарубіжних країн до професійної взаємодії. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 11. Т. 3. С. 126–128.

11.     Тушко К. Ю. Особливості професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників та їх взаємодії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 67.
С. 272–274.

12.     Тушко К. Ю. Сутність та зміст компетентностей у здійсненні професійної взаємодії майбутніми офіцерами-прикордонниками. Молодь і ринок. 2019. № 4 (171). С. 68–71.

13.     Тушко К. Ю. Концепція підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 12. Т. 2. С. 182–185.

14.     Тушко К. Ю. Діагностика сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. Вип. 1 (44). С. 213–216.

15.     Тушко К. Ю. Методологічні основи підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Педагогічні науки». Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. Вип. 45. С. 173–178.

16.     Тушко К. Ю. Оцінка впливу реалізації експериментальної технології на здатність майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. Вип. 4 (91). С. 223–230.

17.     Тушко К. Ю. Педагогічні умови формування здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 66. Т. 2. С. 151–153.

18.     Тушко К. Ю. Результати діагностування рівня сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 17. Т. 1. С. 163–166.

19.     Тушко К. Ю. Педагогічні резерви освітнього процесу ВВНЗ щодо формування здатності до професійної взаємодії в курсантів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. Т. 2. С. 176–178.

20.     Тушко К. Ю. Організація, етапи та методика експериментального дослідження ефективності системи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18. Т. 2. С. 114–116.

21.     Tushko K., Stavytskyi O., Miroshnichenko A., Snitsa T., Dyiak V., Sinkevych S., Honcharenko O. Formation of the image of the profession in the minds of future border guard officers in the context of vocational education. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Diciembre, 2019. Año : VII. URL: https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/ edici♀n-2013/year-vi-special-edition-december-2019/ (Web of Science Coverage).

22.     Тушко К. Ю. Методичні рекомендації представникам науково-педагогічного складу ВВНЗ щодо формування здатності до професійної взаємодії в курсантів-прикордонників. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 19. Т. 2. С. 99–101.

23.     Tushko K. Yu. System of preparation of future frontier guards for professional interaction. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. Вип. 5 (92).
С. 204–210.

24.     Tushko K. Yu. The concept of training of future border guard officers in professional interaction. News of Science and Education. 2019. № 5 (66). Р. 38–45.

E – mail kltushko@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Гончаренко Ольга Анатоліївна
Посада доцент
Науковий ступінь Доктор філософських наук
Вчене звання Доцент
Перелік навчальних дисциплін Філософія

Етика професійної діяльності прикордонника

Сфера наукових інтересів Філософія освіти, Львівсько-Варшавська філософська школа
Наукові праці Scopus або Web of Science Core Collection

Honcharenko, O.: Olexandr Kulczycki`s Philosophy and the Lviw-Warsaw School. Analiza i Ekzystencja. 2020 (51), 19-40 (Scopus)

 

Наукометричні бази

Honcharenko, O.: Philosophy of Education in Lviv-Warsaw School. Twardowski’s and his students’ philosophical conceptions of education.  Filozoficzne Problemy Edukacji. 2020 (3) (у друці)

Honcharenko, O.: The majesty of university of Kazimierz Twardowski in the context of modern university changes. Pedagogika Szkoły Wyższej. 2019 (1) (у друці)

Honcharenko, O.: Historical concept of philosophy of education. Filozoficzne Problemy Edukacji. 2019 (2), 93–109.

Гончаренко, О.: Ідея університету у Львівсько-Варшавській школі. Філософія стосовно наук. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Філософія. 2018 (50), 61–71

Гончаренко, О.: Про поняття світогляд у Львівсько-Варшавській школі (українська гілка). Філософія освіти. Philosophy of Education. 2018, 1 (22), 166–179

Goncharenko, O.: Filozofia edukacji Kazimierza Twardowskiego z perspektywy analitycznej. Hybris. Magazyn filozoficzny. 2017 (36), 41–59

Honcharenko, O.: Yakym Yarema’s philosophical and pedagogical ideas in discursive practices of education. Kultura–Społeczeństwo–Edukacja. 2017, 2 (12), 313–327

Гончаренко, О.: Моральний ідеал у рефлексіях Львівсько-Варшавської школи. Актуальні проблеми філософії і соціології. 2017 (20), 17–20

Гончаренко, О.: Соціальна етика у розумінні Казимира Твардовського. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Філософія. 2016, 46 (2), 223–230

Гончаренко, О.: Філософія та філософська освіта у розумінні Казимира Твардовського. Філософія освіти. Philosophy of Education. 2016, 1 (18), 221–237

 

Монографія

Гончаренко, О.: Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: монографія. ТОВ «Друкарня «Рута», Кам’янець-Подільський, 2018

 

Колективна монографія

Gonczarenko, O.: Tradycja i nowoczesność w edukacji. Na marginesie uwag o dydaktyce Kazimierza Twardowskiego i Ernsta von Glasersfelda. W: Edukacyjne konteksty konstruktywizmu. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2019

 

Переклади філософських творів

Твардовський, К.: Вибрані твори. пер. і післямова М. Бондарчука, О. Гончаренко, С. Іваника, І. Карівця. Фоліо, Харків, 2018

 

Антологія філософських текстів

«Teoria sądów w Lwowskiej szkole filozoficznej» (Теорія судження у Львівській філософській школі: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», Кам’янець-Подільський, 2018.

 

E – mail olgegoncharenko@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Шумовецька Світлана Павлівна
Посада доцент
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Вчене звання доцент
Перелік навчальних дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Основи наукової комунікації», «Сучасна комунікація»
Сфера наукових інтересів педагогіка
Наукові праці 1. Українська мова фахового спрямування для прикордонників: навч. посіб. / С. М. Морозов, В. В. Олійник, Ю. І. Сердюк, С. П. Шумовецька. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2013. 548 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4027 від 26.03.2012).

2. Шумовецька С. П., Діденко О. В. Макогончук Н. В. Риторична культура та фахове спілкування офіцерів-прикордонників : навч. посіб. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2016. 588 с.

3. Шумовецька С. П., Діденко О. В. Основи наукової комунікації : навч. посіб. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. 166 с.

4. Шумовецька С. П. Професійна комунікація офіцера-прикордонника: матеріали для самостійного опрацювання : навч. посіб. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2019. 306 с.

5. Шумовецька С. П. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому навчальному закладі : методичні рекомендації. Хмельницький : б. в, 2020. 112 с.

 

1. Голярдик Н. А., Макогончук Н. В.. Шумовецька С. П. Використання діалогічних методів під час викладання навчальних дисциплін «Історія України та української культури» й «Українська мова за професійним спрямуванням». Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогіка : електрон. фахов. наук. вид. / голов. ред. О. В. Діденко. 2020. № 6. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/251/252.

2. Голярдик Н. А., Макогончук Н. В., Шумовецька С. П. Використання мультимедійних презентацій як засобу підвищення якості знань курсантів під час вивчення навчальних дисциплін «Історія України та української культури», «Українська мова за професійним спрямуванням» та «Сучасна комунікація». Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогіка : електрон. фахов. наук. вид. / голов. ред. О. В. Діденко. 2020. № 7. URL: http:/ http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/333/333.

3. Шумовецька С. П. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання потенціалу проблемних методів. Молодь і ринок : щоміс. наук-пед. журн. Дрогобич, 2019. № 11 (178). С. 107–110.

4. Шумовецька С. П. Педагогічні умови формування професійної культури офіцерів-прикордонників: значення спецкурсу «Історія професійної культури офіцера-прикордонника». Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. 2019. № 36. рр. 146–149.

5. Шумовецька С. П. Вимоги нормативно-правових документів щодо рівня і змісту професійної культури офіцера-прикордонника. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки / голов. ред. О. В. Діденко. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. № 3 (18). С. 389–401.

E – mail sv_shumovetska@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Білецька Тетяна Вікторівна
Посада доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь кандидат соціологічних наук
Вчене звання доцент
Перелік навчальних дисциплін Історія психології; Психологія; Психологія організацій; Гендерна психологія; Політична психологія; Основи психокорекції з практикумом; Психогігієна та психопрофілактика; Історія України та української культури.
Сфера наукових інтересів Практична психологія, практична конфліктологія, політична психологія.
Наукові праці Монографія

Татьяна Билецкая Социально-политический конфликт в украинском обществе: Факторы возникновения и особенности проявления в условиях трансформационных преобразований. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 224 с.

Публікації у фахових виданнях:

1.        Білецька Т. Механізми формування політичної ідентифікації: соціально-психологічні аспекти // Збірник наукових праць Національної Академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки / гол. Ред. О.Ф. Волобуєва. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2019. №2(13).С.20-37.

2.        Білецька Т. Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації сучасної української молоді // Збірник наукових праць Національної Академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки / гол. Ред. О. Ф. Волобуєва. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2019. № 3(14).С. 32-47.

3.        Білецька Тетяна Використання тренінгових технологій під час викладання суспільних дисциплін у вищих військових навчальних закладах // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 11. С. 164-172.

Публікації в інших виданнях:

1.            Білецька Тетяна Індивідуалізація стратегій життя особистості в епоху постмодерну // Трансгресивні виміри соціокультури буття постмодерну: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І.Й. Козака. 26027 листопада 2019р. / За ред.. А. В. Найчука, В. Г. Чабанова.- Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019.- С.53-60.

2.            Т. В. Білецька Соціальний капітал в сучасному суспільстві: гендерні аспекти // Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019.- Вип.17.- Т.1.- С.9-10.

3.            Білецька Т. В. Політична соціалізація сучасної української молоді. Теоретичні та емпіричні аспекти аналізу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019. с. 295-298.

4.            Білецька Т. В. Ідентифікаційні кризи особистості в умовах трансформаційних перетворень // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року) / уклад. З. Р. Кісіль. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019.- С.25-30.

5.            Білецька Тетяна Фактори впливу та умови формування психологічної готовності курсантів в системі їх підготовки до професійної діяльності // Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Переяслав, 14-16 травня 2020 / за заг. ред. І. В. Волженцевої, Т В. Кириченко. Переяслав. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2020. С. 50-54.

6.            Білецька Тетяна Вікторівна Психологічні витоки сучасного тероризму// Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2020.- С.37-40.

7.            Білецька Т.В. Деякі аспекти дослідження девіантної поведінки дітей// Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Київ : Міленіум, 2020. С. 310-325.

8.            Білецька Т. В. Роль інтелекту та ціннісних орієнтацій особистості військовослужбовця у подоланні посттравматичного стресу // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 вересня 2020 року. м. Одеса. С.30-33.

9.            Білецька Т.В. Психологічний супровід обдарованої дитини // Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 27 жовтня 2020 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. С.70-73.

10.        Білецька Т. В. Євроатлантична інтеграція України в системі забезпечення національної безпеки // Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід, перспективи : І міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовт. 2020 р. : тези доповідей / Міністерство оборони України, НУОУ імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2020. – С. 36-38.

Методична робота Розробка методичних розробок з навчальних дисциплін, розробка матеріалів практики курсантів
Email bitavi_21@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Чистяков Сергій Аркадійович
Посада Доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь Кандидат психологічних наук
Вчене звання Доцент
Перелік навчальних дисциплін Морально-психологічне забезпечення
Сфера наукових інтересів Психологія, соціологія, конфліктологія
Наукові праці Науково-дослідні роботи:

1.      215-0034 І Професійно-етична культура майбутніх офіцерів-прикордонників / Чистяков С. А., Тушко К. Ю.,

Дияк В. В.,  2015

2. 216-0163 І Застосування та подолання босінгу серед прикордонників / Чистяков С. А., Резник О. Г. Демський В. В., Потапчук Є. М.  2016

3. 216-0006 І «Підготовка» Підготовка керівників органів охорони державного кордону на організаційно-психологічних засадах до професійної діяльності / Чистяков С. А., Журавльов В. В.. Демський В. В., Голярдик Н. А.. Матеюк О. А.  2017

 

Наукові статті:

1.Чистяков С. А. Напрямки психопрофілактики внутрішньоособистісних конфліктів курсантів-прикордонників. / Чистяков С. А. // Психологія. Збірник наукових праць. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, Випуск 14, 2001. – С. 348 – 353.

2. Чистяков С. А. Психолого-акмеологічний аспект розвитку пізнавальної сфери оперативних працівників державної прикордонної служби України / Чистяков С. А., Махлай О. М. //  Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, 2005. – № 11–12. – 236 с.

3. Чистяков С. А. Вплив вияву індивідуальної агресії на конфлікти у курсантських колективах. / Чистяков С. А. // Збірник наукових праць №37. Частина ІІ. – Хмельницький: Ви-давництво Національної академії ДПСУ, 2006. – 265 с.

4. Чистяков С. А. Організаційно-управлінські умови запобігання прояву конфліктності особистості майбутнього офіцера-прикордонника / Чистяков С. А. //  Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2013. – Вип.  №1 (66). С. 553-562.

5.Соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів-прикордонників [Електронний ресурс] / Чистяков С. А. //  Вісник Національної академії державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. / – 2013.   Вип.3.

6. Чистяков С. А. Проблема запобігання прояву конфліктності особистості майбутнього офіцера-прикордонника як предмет наукових досліджень / Чистяков С. А., Франчук Ю. В. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки.  – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015 . – № 1. – 216 с.

7. Чистяков С. А. Особливості міжособистісної взаємодії у колективах прикордонних підрозділів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки.  – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – № 3(5). – 244-257 с.

8. Чистяков С., Ковальчук З. «Психологічний аналіз впливу тренінгу на деякі особистісні характеристики майбутніх психологів через призму оптимізації педагогічної взаємодії». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / [гол.ред. О. Ф. Волобуєва]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – № 3(8). –96-109 с.

 

Конференції

1. Чистяков С. А. Шляхи попередження та вирішення внутрішньоособистісних конфліктів у слухачів вищого навчального закладу / Чистяков С. А. // Збірник наукових праць за результатами міжнародної науково-практичної конференції “Психолого-педагогічні проблеми на рубежі тисячоліть: саморозвиток особистості . – Хмельницький: – Видавництво “Вісник Національного Технологічного університету Поділля”. 2001. – С 87-90.

2.  Чистяков С. А. Формування сприятливого морально-психологічного клімату в курсантських колективах / Чистяков С. А. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні тенденції та перспективи розвитку овсіти і науки у вищих навчальних закладах України”.  – Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України. 2006 . – С. 162-163.

3. Чистяков С. А. Психологічні аспекти самостійної підготовки фахівця у вищому військовому навчальному закладі / Чистяков С. А. // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми та перспективи”. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України, 2006. – С. 256-261.

4. Чистяков С. А. Моделі спілкування педагога з навчальною групою / Чистяков С. А. // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції “Сучасні психолого-педегогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України”. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України, 2007. – С 144-145.

5. Чистяков С. А. Вплив вияву індивідуальної агресії на конфлікти у курсантських колективах / Чистяков С. А., Царьов Ю. О. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України”. Серія: Психолого-педегогічні й філологічні науки, – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. – С 231-232.

6. Чистяков С. А. Рівень сформованності мотиваційного компонента психологічної готовності керівників різного управлінського рівня до управління змінами  / Чистяков С. А., Король А. С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України”. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2011. – С. 364-365.

7. Чистяков С. А. Управлінські умови запобігання прояву конфліктності особистості майбутнього офіцера-прикордонника / Чистяков С. А. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Історія, сучасність та перспективи розвитку ДПСУ та охорони державного кордону Хмельницький : Видавництво  НАДПСУ, 2015 . – 548с.

10. Чистяков С. А Адаптація молодих офіцерів-прикордонників як психологічна проблема. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України”. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – С. 425.

12. Чистяков С. А «Особливості вирішення внутрішньоособистісних конфліктів курсантів в системі виховної роботи у вищих військових навчальних закладах» ст 158-161 до участі у конференції в академії Служби безпеки України, м. Київ, квітень. 2016.

13. Чистяков С. А. Актуальні питання організації та забезпечення військово-патріотичного і професійного виховання фахівців сектору безпеки України : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 29 квітня 2016 року). – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 200 с.

14. Чистяков С. А Особливості формування психологічної культури офіцера-управлінця. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України”. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – С. 372.

15. Чистяков С. А Конфлікти у військових колективах прикордонного відомства. Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України”.Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017. – С. 450.

16. Чистяков С. А , Купчишина В. Ч. Правові аспекти гендерної рівності в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи”. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. – С. 152-154.

17.Чистяков С. А. Професійна мотивація як показник придатності до навчання у ВВНЗ  «Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України» міжвідомча науково-практична конференція (Хмельницький, 19 жовтня 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С 247-249.

18. Чистяков С. А. Емоційний інтелект як професійна складова особистості керівника «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України»  ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 листопада 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С 595-596.

19. Чистяков С.А «Вплив емоційного інтелекту керівника на перебіг внутрішньоособистісного конфлікту підлеглого».ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології 20-22 червня 2019 року м. Кам’янець –Подільський.

20. Чистяков С. А «Емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу». Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України”. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2019. – С.

21. Чистяков С. А Теорія гендерної системи та гендерних контрактів І. Хірдман, можливості її використання при вивченні сучасних гендерних взаємодій // Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору оборони і безпеки України: стан, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції. (Хмельницький

20 березня 2020 р.). – Хм.: Вид-во НАДПСУ, 2020.

22. Чистяков С. А. «Мотивація особистості як показник професійної придатності». Матеріали ІV Всеукраїнський науково-практичній конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка жовтня 2020 року.

23. Чистяков С. А. Тушко К. Ю. Совва С. М. «. Щодо проблеми реалізації системи підготовки майбутніх офіцерів державоно прикордонної служби України до професійної взаємодії. Людина і соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. (Львів.25-26 вересня 2020 року).- ГО «Львівська педагогічна спільнота». С 83-86.

24. Чистяков С. А. «Емоційний інтелект особистості курсанта як чинник формування відносин у малій групі». Психічне здоров’я нації: актуальні проблеми та виклики суспільства. І Всеукраїнська науково-практична конференція (10 жовтня 2020 року). Кам’янець-Подільський , 2020. (сертифікат і програма в наявності).

Email chystiakov65@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Купчишина Валентина Чеславівна
Посада Старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання
Перелік навчальних дисциплін Педагогіка та психологія; Етнопсихологія; Вступ до спеціальності; Психологія управління; Психологія спілкування; Історія України та української культури; Вікова психологія; Історія психології; Військова педагогіки та психологія; Психологія
Сфера наукових інтересів Педагогіки та психологія, практична психологія
Наукові праці 1. Купчишина В. Ч. Виховні ідеали епохи Античності та епохи Відродження: порівняльний аспект / В. Ч. Купчишина // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України / голов. ред. Райко В. В. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – № 1 (70). – С. 60 – 70.

2. Купчишина В. Ч. Полікультурне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / В. Ч. Купчишина // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія – педагогічні науки [голов. ред. О. В. Діденко]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – № 2. – С. 133–143.

3. Купчишина В.Ч. Процес формування майбутнього психолога-прикордонника як представника соціономічної сфери / В. Ч. Купчишина // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія психологічні науки [голов. ред. О. Ф. Волобуєва]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – № 1(3). – С. 133-145.

4. Купчишина В. Ч. Етнопсихологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх психологів-прикордонників / В. Ч. Купчишина // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія психологічні науки [голов. ред. О. Ф. Волобуєва]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – № 1(9). – С. 127-138.

5. Купчишина В. Ч. Психологічні особливості розвитку «Я-концепції» майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки [Електронне видання ] / В. Ч. Купчишина // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України України_1_2018_11.

6. Купчишина В. Ч. Психологічні особливості розвитку «Я-концепції» прикордонників раннього дорослого віку / В. Ч. Купчишина // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія психологічні науки [голов. ред. О. Ф. Волобуєва]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – № 3(11). – С. 136-149.

7. Купчишина В. Ч., Макогончук Н.В. Психологічні підходи визначення змісту поняття «національний характер» та використання його іншими науками // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія психологічні науки [голов. ред. О. Ф. Волобуєва]. №1(12). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ. 2019. С. 176-193.

8. Купчишина В.Ч., Кабачинський М.І. Голярдик Н.А. «Громадська організація Хмельниччини» один з активних учасників волонтерського руху / Хмельницькі краєзнавчі студії : науково-краєзнавчий збірник / редкол. Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відпов.секретар) та ін. – Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2019. – Вип. 21. С. 108-121.

9. Купчишина В. Ч. Політична культура та її формування у майбутніх офіцерів-прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія педагогічні науки [голов. ред. О. В. Діденко]. Вип. № 4(19). Електронне видання.

13. Купчишина В.Ч. Місце та значення політичної психології у підготовці майбутніх офіцерів-психологів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія психологічні науки [голов. ред. О. Ф. Волобуєва]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. №3(14). С. 145-158.

 

УЧАСТЬ У МОНОГРАФІЇ

1. Купчишина В. Ч. Психологічні особливості розвитку «Я-концепції» офіцерів-прикордонників зрілого дорослого віку. Theoretical foundations of scientific thought in psychology / Теоретичні основи наукової думки в психології [колективна монографія]. Міжнародний ISBN – 978-1-63649-923-9.

2. Купчишина В. Ч. Особливості формування національної ідентичності та її вплив на розвиток майбутніх офіцерів-психологів : монографія. [колективна монографія:  Теорія і практика формування особистості як суб’єкта само творення та самозбереження]. Хмельницький : ХНУ, 2020.

КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Купчишина В. Ч. Посттравматичне відновлення та його особливості застсування військовим психологом. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи. Міжнародна науково-практична конференція (10-11 вересня, м. Одеса), Одеса , 2020. С. 361.

2. Купчишина В. Ч. Особливості дотримання гендерної рівності в Державній прикордонній службі України. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя. Всеукраїнська науково-практична конференція Секція: Стан та проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні. 2020. С. 103-108.

3. Купчишина В. Ч. Емоційний інтелект як невід’ємна частина підготовки фахівців з кризових комунікацій. Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід, перспективи : І міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовт. 2020 р. : тези доповідей / Міністерство оборони України, НУОУ імені Івана Черняховського. К. : НУОУ, 2020. С. 141-143.

4. Купчишина В. Ч. Обдарованість як рівень розвитку здібностей особистості. Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітному просторі. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція. Секція: Обдарованість як проблема вищої освіти (27 жовтня, 2020 року). Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київ. 2020. С. 193-196.

5. Купчишина В. Ч. Особливості психологічного супроводу у процесі формування особистості дошкільнят. Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії. IV Всеукраїнська науково-практична конференція (28-29 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський) : Напрям роботи конференції : Психологічний супровід становлення особистості дитини. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Київ : Міленіум, 2020. 2020.

6. Купчишина В. Ч. Особливості збереження психічного здоров’я представників ДПС України. Психічне здоров’я нації: актуальні проблеми та виклики суспільства. І Всеукраїнська науково-практична конференція (10 жовтня 2020 року). Кам’янець-Подільський , 2020. (сертифікат і програма в наявності).

7. Купчишина В. Ч. Місце організаторських умінь у підготовці управлінських кадрів. Службово-бойова діяльність сил сектору безпеки держави: учасний стан, проблеми та перспективи. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Секція 3. Підготовка кадрів для потреб сил сектору безпеки держави (27 жовтня 2020 року, м. Харків). Харків, 2020. С. 46-48.

8. Купчишина В. Ч. Психологічна готовність як складова загальної психологічної підготовки працівників правоохоронних органів. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. Міжнародна науково-практична конференція (30 жовтня 2020 року, Державний науково-дослідний інститут МВС України). Напрям роботи конференції : № 5. Поліпшення форм і методів психологічної підготовки працівників правоохоронних органів. Київ , 2020. С. 231-234.

9. Купчишина В. Ч. Психологічні аспекти здійснення фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та іних спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України. IV Міжнарожна науково-практична on-line конференція (19 листопада, 2020 року). Секція ІІІ. Медико-біологічні та психологічні аспекти фізичної підготовки. Київ, 2020. С. 288-290.

10. Купчишина В. Ч. Вплив сучасної педагогічної освіти на розвиток особистості. Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторах. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Секція: Педагогічна освіта та розвиток особистості. (06 листопада, 2020 року, м. Мукачево). Мукачево, 2020. С. 134-138.

11. Купчишина В. Ч. Гендерні відносини та їх вплив на розвиток держави. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. ІХ Міжнародна науково-практична конференція. Секція: Гуманітарні аспекти соціального розвитку держави (27 листопада, 2020, м. Харків). Харків, 2020. С. 280-290.

12. Купчишина В. Ч. Вплив особистісної амбівалентності на свідомість майбутніх офіцерів-прикордонників. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 листопада 2020 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020.

13. Купчишина В. Ч. Місце жінки у збройному конфлікті. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 листопада 2020 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020.

Email kupchyshyna.valentina@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Голярдик Наталія Анатоліївна
Посада Старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь Кандидат психологічних наук
Вчене звання
Перелік навчальних дисциплін «Історія України та української культури», «Основи анатомії та фізіології нервової системи людини», «Психодіагностика», «Психологія конфлікту».
Сфера наукових інтересів Психологія, історія української культури.
Наукові праці 1.      Голярдик Н. А. Сучасна українська література: навчальний посібник / О. І. Гевко, Н. А. Голярдик, С. П. Шумовецька. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. – 192 с.

2.         Голярдик Н. А. Культура наукового мовлення: Навчально-методичний посібник / В.В. Дияк, О.В. Діденко, Н. А. Голярдик, В. Ч. Купчишина, Н.В. Макогончук, С.П. Шумовецька – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2019. 172 с.

3.         Купчишина В. Ч., Голярдик Н. А., Демський В. В. Вступ до спеціальності : курс лекцій : навчально-методичний посібник. – Хмельницький :Видавництво НАДПСУ, 2019. 130 с. Електронне видання.

4.         Купчишина В.Ч., Голярдик Н.А., Шумовецька С.П. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для самостійної роботи курсантів : навчально-методичний посібник. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. 90 с. Електронне видання.

5.         Кабачинський М. І., Купчишина В. Ч., Голярдик Н. А., Казимір В. А. Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів з навчальної дисципліни «Історія України та української культури» : навчально-методичний посібник. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. (у видавництві).

Голярдик Н.А., Купчишина В.Ч., Гомонюк О.М., Шумовецька С.П. Основи біології та генетики, анатомія та еволюція нервової системи: навчально-методичний посібник / за ред. Голярдик Н.А. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2020. 126 с.

 

Статті:

1.   Голярдик Н. А. Соціально-психологічні умови подолання та корекція агресивної поведінки у студентської молоді (курсантів)/Збірник наукових праць «Молодий вчений» – Херсон, 2016. – № 12. – С. 232-235.

2.   Голярдик Н.А. Психолого-педагогічні основи формування лідерських якостей у курсантів (студентів) / Н. А Голярдик, Л. Л. Дика// Збірник наукових праць № 1. Серія : Психологічні науки / гол. ред. Волобуєва О. Ф. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – c. 86-99.

3.    Голярдик Н.А. Психологічні особливості конкурентної поведінки у стосунках та навчанні студентів вищого навчального закладу/ Н. А Голярдик // Збірник наукових праць № 2. Серія : Психологічні науки / гол. ред. Волобуєва О. Ф. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – c. 55-69.

4.   Голярдик Н.А. Теоретичні аспекти дослідження стресорів у юнацькому віці / Н. А Голярдик, Стецюк Л.В. // Збірник наукових праць № 2. Серія : Психологічні науки / гол. ред. Волобуєва О. Ф. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. – С. 67-82.

5.   Голярдик Н.А., Дика Л.Л. Соціально-психологічні вимоги до сучасної управлінської діяльності та лідерських якостей менеджера освіти // Збірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки. – Хмельницький, 2019.

6.   Кабачинський М.І., Голярдик Н.А., Купчишина В.Ч. Громадська організація «Громадянська оборона Хмельниччини» один з активних учасників волонтерського руху // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник . – Хмельницький, 2019. – Вип. 21. С. 108-121.

7.   Голярдик Н.А. Особливості проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці курсантів // Збірник наукових праць. Серія : Психологічні науки. – Хмельницький, 2019. – с. 68-80.

8.   Hanaba, S., Voitiuk, O., Goliardyk, N. (2020). Methodological Potential of the Complexity Concept in Education Modernization. Postmodern Openings. (ISSN: 2068-0236 | e-ISSN: 2069-9387 Covered in: Web of Sciences (WOS). – 2020, Volume 11, No. 2Supl 1, pages: 238-254. WEB OF SCIENCE.

Тези:

1. Голярдик Н. А., Купчишина В. Ч. Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і курсантів у ВВНЗ/ Н. А. Голярдик, В. Ч. Купчишина// Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 8 грудня 2016 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – С. 377.

2. Голярдик Н. А. Корекція та подолання агресивної поведінки у студентської молоді (курсантів) /Н. А. Голярдик // Реалії та перспективи розвитку кампанії: соціальні, психологічні та соціальні аспекти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (Сладковічево, Республіка Словенія, 28-29 жовтня, 2016 року) // Університет Данубіус. – Сладковічево, Республіка Словенія, 2016, – С. 71-74.

3. Голярдик Н.А. Конкурентна поведінка курсантів вищого військового навчального закладу як соціально-психологічний феномен / Голярдик Н. А. / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : Матеріали VI міжвідомчої науково-практичної конференції ( Київ, 26 травня 2016 року) // Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2016. –с. 97-99.

4. Голярдык Н. А., Дикая Л. Л. Формирование креативности как важная проблема современной педагогики // Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности : материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф. ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» / редкол. : А.Е. Виноградов [и др.]. – Минск : ГУО «ИПС РБ», 2017. – С.129-132.

5. Голярдик Н.А., Кабачинський М.І. Суттєві особливості категоріального апарату гендерної політики / Голярдик Н.А., Кабачинський М.І.// «Реалізація гендерної політики на суспільному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018.

6. Голярдик Н.А. Показники психологічної культури керівника / Голярдик Н.А. // «Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України»: матеріали Міжвідомчої науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 жовтня 2018 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 114-118.

7. Голярдик Н.А. Самопрезентація особистості як психологічна проблема / Голярдик Н.А. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 листопада 2018 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 552-554.

8. Голярдик Н.А., Дика Л.Л. Психолого-педагогічні аспекти формування інклюзивного освітнього середовища / Голярдик Н.А., Дика Л.Л. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 листопада 2018 року) // Університет «Україна». – Київ, 2018. С. 87-89.

9. Голярдик Н.А. Причини конфліктів у військових колективах / Голярдик Н.А. // Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи: тези науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України (Харків, 14 березня 2019 року) // Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2019. С. 50-51.

10. Голярдик Н.А. Зміст психологічної роботи у бойовій ситуації / Голярдик Н.А. // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: тези науково-практичної конференції Військової академії (Одеса, 12-13 вересня 2019 року). – Одеса, 2019. С. 310-311.

11. Голярдик Н.А. Особливості застосування методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці курсантів/ Голярдик Н.А. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 22 листопада 2019 року) – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. – С. 536-539.

12. Голярдик Н.А. Проблеми психічного здоров`я / Голярдик Н.А.// Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: тези ІV всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року) – Львів, 2019.

13. Голярдик Н.А. Психологічна реабілітація як спосіб збереження психічного здоров’я учасників антитерористичної операції / Голярдик Н.А. // Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах: тези науково-практичної конференції (Київ, 31 жовтня 2019 року). – Київ, 2019. – с. 69-71.

14. Голярдик Н.А. Роль андрагогів у професійному формуванні здобувачів вищої освіти. / Всеукраїнський круглий стіл: «Сучасна українська школа: інноваційність та відповідальність» з нагоди 100-річчя кафедри педагогіки та управління навчальним закладом (17.03.2020 р. м. Камянець-Подільський).

15. Голярдик Н.А. Термінологічні поняття феномену гендер / Голярдик Н.А.// «Реалізація гендерної політики на суспільному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 березня 2020 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. С. 60-63.

16. Голярдик Н.А. Психологічні наслідки впливу операції об`єднаних сил на масову свідомість українців. / «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 вересня 2020 р.) // Військова академія, 2020. С. 342.

17. Голярдик Н.А. Особливості психологічного впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації. / «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» матеріали Міжнародної науково-практичній конференції (Київ, 30 жовтня) // Державний науково-дослідний інститут МВС України, Київ. 2020. С. 156-159.

18. Голярдик Н.А., Дика Л.Л. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів освіти у вищій школі. / «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кривий Ріг, 6 листопада 2020 р.) // Донецький юридичний інститут МВС України, Кривий Ріг. 2020. С. 122-126.

19. Голярдик Н.А., Кабачинський М.І. Життя, віддане професії та служінню батьківщини. «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кривий Ріг, 6 листопада 2020 р.) // Донецький юридичний інститут МВС України, Кривий Ріг. 2020. С. 51-55.

20. Голярдик Н.А., Дика Л.Л. Значення комунікації в освітньо-педагогічній системі вищої школи. / Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 листопада 2020 року) – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020.

21. Голярдик Н.А., Чефранова Т.П. Психологічний супровід в діяльності працівників правоохоронних органів. / Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 листопада 2020 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020.

22. Голярдик Н.А. Особливості системи інформаційно-психологічної безпеки. / Сучасні проблеми забезпечення національної безпеки держави: тези міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 листопада 2020 року). – Київ, 2020.

23. Голярдик Н.А., Дика Л.Л. Використання завдань дослідницького характеру зі студентами з особливими освітніми потребами / Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 листопада 2020 року). Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2020. с. 13-17

24. Голярдик Н.А. Психофізіологічні особливості функціональної асиметрії півкуль головного мозку / Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. p. 684-687.

25. Hladchenko S., Makohonchuk N., Goliardyk N. Beginning of islamic feminism / Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 5), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform. P. 119-122.

E – mail ambassador2151@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Криворучко Ірина Яківна
Посада Старший викладач кафедри
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання
Перелік навчальних дисциплін Педагогіка та психологія, морально-психологічне забезпечення ОСД
Сфера наукових інтересів Теорія і методика професійної освіти
Наукові праці Криворучко І. Я. Корпоративна культура в системі управління персоналом Державної прикордонної служби України: навчальний посібник / І. Я. Криворучко. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – 359 с.

Криворучко, І. Я. Значення стратегічних комунікацій у діяльності органів управління Державної прикордонної служби / Криворучко Ірина Яківна // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : науковий журнал “Інноваційна педагогіка”. Одеса / ред. кол. Байша К.М., Грейзін В., Дмиторенко Т.О. – 2019. – Випуск 11. Том 2. – с. 80-82

Криворучко, І. Я. Дидактичні особливості проведення тактико-стройових занять з майбутніми офіцерами-прикордонники на кафедрі прикордонної служби / Криворучко Ірина Яківна // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : науковий журнал “Інноваційна педагогіка”. Одеса

Криворучко, І. Я. Роль інноваційних форм і методів у розвитку професійних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників / Криворучко Ірина Яківна // Збірник наукових праць НАДПСУ. Серія: педагогічні та психологічні науки

Криворучко, І. Я. Розвиток комунікативних навичок майбутніх керівників органів охорони державного кордону / Криворучко Ірина Яківна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – с. 127-134

E – mail krivir25@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Топольницька Галина Юріївна
Посада Старший викладач   кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Науковий ступінь Кандидат  психологічних наук
Вчене звання Доцент
Перелік навчальних дисциплін «Психологія діяльності в особливих умовах», «Психологія екстремальної діяльності», «Психотренінг», «Соціальна та вікова психологія» , «Психологія лідерства», «Психологія саморегуляції» , «Психологія особистості та психічного розвитку», «Педагогіка та психологія».
Наукові праці
  1. Колективна монографія:

1. Age aspects of professional development: collective monograph/  M. Smulson, O. Volobueva,  V Hrishko-Dunaevska, H. Topolnytska,  V. Demskyi,  K. Oleksandrenko. –  Lviv -Torun:Liha-Pres, 2020.- 124 p.

2.  Фахові наукові видання:

1.Топольницька Г.Ю. Зміст та методи соціально-психологічного тренінгу з культури міжособистісних відносин курсантів-прикордонників Збірник наукових праць  №2. Серія:-  психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015, С. 306-315.

2.Топольницька Г.Ю. Культура наукового спілкування викладача вищого навчального закладу Науковий вісник №1. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;  –Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015, С.68-71.

3. Топольницька  Г.Ю. Деякі аспекти нетрадиційних методів викладання етики у вищому військовому навчальному закладі.  Збірник наукових праць  №2(4). Серія:-педагогічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби Україниімені Богдана Хмельницького; – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2016, С. 310-317.

4.Топольницька  Г.Ю. Амбітність як  важлива морально-психологічна якість у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Кропивницький: КЛА НАУ,  2017. – Вип.1. – 273-281 с.

5. Топольницька  Г.Ю. Психолого-педагогічна культура викладача вищого військового навчального закладу як необхідна складова професійної майстерності. Збірник наукових праць  №1(9). Серія:-психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018, С. 303-310.

6. Топольницька  Г.Ю.,  Ганаба  С.О. Методики та принципи групової психокорекційної роботи в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Сбірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Кропивницький: КЛА НАУ,  2019. – Вип.1. –  с. 75-80.

7.Топольницька  Г.Ю. Соціально-психологічні основи культури міжособистісних відносин майбутніх офіцерів-прикордонників.Збірник наукових праць  №2(13). Серія:-  педагогічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2019, С. 306-312.

8. Райко В., Топольницька Г., Тушко К., Дияк В. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України. Virtus: Scientific Journal/ Editor-in Chief M.A. Zhurda May # 44, 2020.-C.217-220.

9.Топольницька Г.Ю. Соціально-психологічні аспекти формування культури міжособистісної взаємодії у курсантів-прикордонників. Сбірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Кропивницький: КЛА НАУ,  2020. – Вип.2. –  с. 69-75.

10. Тушко К.Ю., Потапчук Н.Д., Топольницька Г.Ю. Технологія реалізації системи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 27. С. 176-180.

Практичний досвід
1998 – 2002  – соціальнй педагог в Хмельницькій гімназії №1.
2018-2019 – керівник факультативу для учнів 9-х класів “Психологія” Хмельницького Ліцею №17.
E – mail topgalina@i.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Макогончук Наталія Віталіївна
Посада Cтарший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних наук
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання немає
Перелік навчальних дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням»
Сфера наукових інтересів Українська мова, українська література, історія, медицина.
Наукові праці Наукові статті:

1. Макогончук Н. В. Вивчення історії у системі формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до соціально-комунікативної взаємодії / Н. В. Макогончук, С. П. Шумовецька // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [голова. ред. Діденко О. В.]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – № 2 (9). – С. 208–221.

2. Макогончук Н. В. Жіноче обличчя Другої світової війни // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [голова. ред. Діденко О. В.]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. – № 2 – С. 251-266.

3. Купчишина В. Ч., Макогончук Н. В. // Психологічні підходи щодо визначення змісту поняття «національний характер» та використання його іншими науками. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. (знаходиться у видавництві) – С. 176-192.

4. Наталія Макогончук. Ціннісні орієнтації майбутніх офіцерів-прикордонників як основа їхньої громадянської компетентності // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип. 1(6). – 364 с. – С. 142-148.

5. Макогончук Н. В. Витоки та специфіка козацької педагогіки / Н. В. Макогончук  // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2014. – Вип. 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_10.

6. Hanaba, S., Miroshnichenko, V., Shumovetska, S., Makohonchuk, N., Halimov, A., & Bloshchynskyi, I. (2019). Strategies for Treating the Other in the Methodological Focus of Intersubjectivity. Postmodern Openings, 10(4), 168-181 (Web of Sciences (WOS)).

7. Голярдик Н. А., Макогончук Н. В.. Шумовецька С. П. Використання діалогічних методів під час викладання навчальних дисциплін «Історія України та української культури» й «Українська мова за професійним спрямуванням». Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогіка : електрон. фахов. наук. вид. / голов. ред. О. В. Діденко. 2020. № 6. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/251/252.

8. Голярдик Н. А., Макогончук Н. В.. Шумовецька С. П. Використання мультимедійних презентацій як засобу підвищення якості знань курсантів під час вивчення навчальних дисциплін «Історія України та української культури», «Українська мова за професійним спрямуванням» та «Сучасна комунікація». Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогіка : електрон. фахов. наук. вид. / голов. ред. О. В. Діденко. 2020. № 7. URL: http:/ http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/333/333.

 

Тези конференцій:

1. Макогончук Н. В. Знаково-контекстне навчання у навчально-виховному процесі майбутніх офіцерів-прикордонників / Н. В. Макогончук, В. Ч. Купчишина // «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 31-32.

2. Макогончук Н. В., Ратич Б. Я. Матеріальне становище подільського студентства в період 1918-1920 років // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 10 грудня 2015 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – 636 с. – С. 281-283.

3. Макогончук Н. В. Вивчення сучасної української літератури у системі професійної підготовки офіцерів-прикордонників // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 8 грудня 2016 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – С. 294-295.

4.  Макогончук Н. В., Шумовецька С. П. Ідея толерантності в етичних поглядах Григорія Сковороди // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 листопада 2018 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 522-524.

5. Макогончук Н. В. Гендерна культура молоді та шляхи її формування // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. С. 187-188.

6. Макогончук Н. В. Використання мультимедійних презентацій як засобу підвищення якості знань курсантів на заняттях із “Сучасної української літератури” // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 листопада 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 332-333.

7. Макогончук Н. В. Потенціал історії у системі формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до соціально-комунікативної взаємодії / Н. В. Макогончук, С. П. Шумовецька // «Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти» : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 28–29 липня 2017 р.). – Харків: Східноукраїнська організація  «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 31–34.

8. Макогончук Н. В. Основные составляющие гражданской компетентности будущих офицеров-пограничников // Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности : материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф. ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» / редкол. : А.Е. Виноградов [и др.]. – Минск : ГУО «ИПС РБ», 2017. – С. 299-302.

9. Макогончук Н. В., Шумовецька С. П. Розгляд особливостей фахового спілкування офіцерів-прикордонників при вивченні навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 листопада 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 433-434.

10. Макогончук Н. В. Гендерна культура молоді та шляхи її формування // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. С. 187-188.

11.  Макогончук Н. В., Шумовецька С. П. Розгляд управлінських аспектів спілкування офіцера-прикордонника під час вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» // Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України : тези міжвідомчої науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 жовтня 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 173-175.

12. Макогончук Н. В. Культура висловлювання офіцерів прикордонної служби // П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи», яка відбудеться 13-14 вересня 2019 року на базі Військової академії (м. Одеса).

2. Макогончук Н. В. До питання створення і використання презентацій на заняттях з «Історії української культури». Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17–18 травня 2019 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – Ч. 2. – С. 82-86.

13. Макогончук Н. В. Використання мережевих технологій на заняттях з сучасної української літератури у вищій школі. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18–19 січня 2019 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С. 111-114.

14. Makogonchuk N.V, Shumovetskaya S.P. The Olexandry library – the results of the age // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. С.160-162.
15. Шумовецька С. П., Макогончук Н. В., Бойко А. В. Вивчення сучасної мілітарної літератури в системі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 16. Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення. Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019. С. -268.

17. Makogonchuk N.V., Makogonchuk V.V. The main features of detective genre forms in the works of Irene Rozdobudko. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 15. Pedagogical sciences». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. C. 56-61.

18. Макогончук Н.В. Громадянська позиція молоді як проблема сучасного суспільства. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи». м. Харків, 14 березня 2019 р. С. 106-108.

19. Макогончук Н. В. Основні методи формування громадянської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» (Харків, 05 квітня 2019 р.). С. 77-80.

20. Сацюк В.С., Макогончук Н. В.  Інформаційні війни як засоби комунікативного впливу. Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник тез доповідей П’ятої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції (Одеса, 14 травня 2019 року). С. 157-158.

21. Макогончук Н.В. Комунікативна агресія у творі Жанни Куяви.

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,  Європейський університет. 18 квітня 2019 року XXІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». (збірник тез надішлють у серпні).

22. Макогончук Н. В. Педагогічна байдужість як причина виникнення булінгу. Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 01 червня 2019 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2019. – С. 158-159.

23. Макогончук Н. В. Мовна агресія серед молоді та її різновиди. І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наука та освіта у дослідженнях молодих учених», яка відбудеться 22 квітня 2019 року. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. (збірник надішлють в серпні).

24. Макогончук Н.В. Освітні інтернет-ресурси як шлях до модернізації освіти. Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків (Харків, 29-30 травня 2019 р.) за заг. ред. Л.О. Радченко. – Харків: вид. «Goodprint», 2019. – С.100-104.

25. Макогончук Наталія Віталіївна. Яків Гандзюк як символ мужності.  Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 13): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 13 (м. Тернопіль, 13 червня 2019 р.). – Тернопіль, 2019.- С.82-83. (Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції включаються до наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI“.)

26. Макогончук Наталія Використання методів проекту на уроках історії. Актуальні аспекти  розвитку STEM-ОСВІТИ у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15-16 травня 2019 р. / за заг. ред. О. С. Кузьменко, В. В. Фоменка. Кропивницький: Льотна академія НАУ, 2019. С. 60-62.

27. Макогончук Н. В., Купчишина В. Ч. Копінг-стратегії в період адаптації студентів ВНЗ. Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 10-11 травня 2019 р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. С. 104-106.

28. Макогончук Н. В. До питання громадянського спрямування особистості. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – С. 101-103.

29. Макогончук Н.В. Використання методів критичного мислення на уроках історії. Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня, 2019 р. Харків : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.4. с. 114. C. 62-65. (Бібліографічний опис матеріалів конференції зареєстровано в міжнародній наукометричній базі «Google Scholar». Конференцію схвалено ReserchBib).

30. Макогончук Н.В. Ґендерні стереотипи, що визначають поведінку певної статі. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : Видавництво НаДпсу, 2020. С. 170-172.

31. Макогончук Н. В. Культура спілкування як складова педагогічної майстерності викладача. Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: збірник наукових праць Всеукр. наук.-практич. конф. 17 травня 2020р. (ПДАТУ, м. Кам’янець–Подільський). Кам’янець–Подільський, 2020. С. 67-69.

32. Макогончук Н. В. Сторітелінг при викладанні української мови і сучасної української літератури. Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків (Харків, 27-29 травня 2020 р.) за заг. ред. Л.О. Радченко. – Харків: інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ, 2020. С. 44-47.

33. Макогончук Н. В. Жіночий героїзм в роки Другої світової війни на прикладі окремих історій. Impact of modernity on science and practice : Abstracts of XII International scientific and practical conference. (Edmonton, Canada 13-14 April 2020). рр. 460-461.

34.  Макогончук Н. В. Гендерні стереотипи, що визначають гендерно-відповідальну поведінку певної статі. II Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сек-тору безпеки і оборони україни: стан, проблеми, перспективи», 25 березня 2020 року. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького.

35. Макогончук Н. В. Крос-культурний аспект культури спілкування. Актуальні питання сучасної науки: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 5-6 червня 2020 року. Київ: МЦНіД, 2020. С. 61-62.

36. Макогончук Н. В., Шумовецька С. П. Толерантність та гендерна рівність в ДПСУ. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя» : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 18 верес. 2020 р.) [Електронне видання] / Упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха, О.І. Бочек. Київ : ДНДІ МВС України, 2020. C. 119-123.

37. Макогончук Н. Читацька культура і культура читання молоді. Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 6 лист. 2020 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2020. C. 131-134.

38. Макогончук Н.В. Особливості практичного заняття з дисципліни «Сучасна українська література». Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 3), 13 листопада, 2020 рік. Миколаїв, Україна: МЦНД. С.95-96.

39. Макогончук Н.В. Роль спілкування у професійній діяльності правоохоронця. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 жовтня 2020 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2020. С. 180-182.

40.  Макогончук Н. В. Діяльність творчих мобільних груп як частина методичної роботи педагога. Тези доповідей всеукраїнської науково-методичної конференції «Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2020. С.10-13. (Є збірник і сертифікат).

 

Публікації у закордонних виданнях у журналі (збірнику)

1. Макогончук Н. В. Діалог як ознака і умова демократизації суспільства. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kraków, 17 czerwca 2019 r. Kraków : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 6. С. 36-38. (Opis bibliograficzny materiałów konferencyjnych jest rejestrowany w międzynarodowej bazie naukowomatematycznej «Google Scholar»).

1.     Hladchenko S. Makohonchuk N. Goliardyk N. Beginning of islamic feminism. Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 5), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform. (є збірник і сертифікат). С. 119-121.

Підручники та посібники

1.       Практикум з риторики: навч. посіб. / В. В. Демський, В. Ч. Купчишина, Н. В. Макогончук С. П. Шумовецька. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2014. 364 с.

2. Історія української культури: навч. посіб. / Н. М. Каплун, В. Ч. Купчишина, Н. В. Макогончук, С. М. Морозов, С. П. Шумовецька. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2011. 340 с.
3. Риторична культура та фахове спілкування офіцерів-прикордонників: навч. посіб. / За ред. О. М. Шинкарука; Авт. кол.: О. В. Діденко, Н. В. Макогончук, О. М. Шинкарук, С. П. Шумовецька. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького, 2016. 588 с.

4. Ратич Б. Я., Макогончук Н.В., Гевко О. І. Короткий курс історії України : навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. 428 с.

5. Економіка підприємства у запитаннях і відповідях (для спеціальності «Автомобільний транспорт»): навч.-метод. посіб. / В. В. Дияк, Н. В. Макогончук, С. М. Совва, К. Ю. Тушко, С. П. Шумовецька. Хмельницький: Вид-во ЕАДПСУ, 2019. 65 с.

6. Українська мова фахового спрямування для прикордонників: збірник вправ: Навчально-методичний посібник / Авт. кол.: В. В. Дияк, Н. В. Макогончук, В. І.  Мірошніченко, К. Ю. Тушко, С. П. Шумовецька. Хмельницький: Вид-во Нац. академії Держ. прикорд. служби ім. Б. Хмельницького, 2019. 60 с.

7. Культура наукового мовлення: навч.-метод. посіб / В. В. Дияк, О. В. Діденко, Н. А. Голярдик, В. Ч. Купчишина, Н. В. Макогончук, К. Ю. Тушко, С. П. Шумовецька. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького, 2019. 172 с. (Затверджено вченою радою 27.11. протокол № 5)

 

E – mail wysenka@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Совва Сергій Миколайович
Посада Старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічнихдисциплін
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання
Перелік навчальних дисциплін «Соціологія, етика, естетика, релігієзнавство», «Політичні та економічні системи», «Основи економічної теорії та менеджменту, маркетингу
Сфера наукових інтересів теорія та методика професійної освіти
Наукові праці 1.                     Совва, С. М. Сутність, зміст і структура поняття «міжнародна правова культура офіцера-прикордонника»: результати аналізу педагогічної теорії та практики / С. М. Совва // Збірник наукових праць № 51. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. –
Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2009. – С. 92–95.2.                     Совва, С. М. Особливості, сутність та зміст міжнародної правової культури офіцерів-прикордонників / Совва С. М.  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 9 (62). – С. 137–143.3.                     Совва, С. М. Формування міжнародної правової культури в курсантів ВВНЗ як педагогічна проблема / Совва С. М.  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 10 (63). – С. 370–377.4.                     Совва, С. М. Критерії, показники та рівні сформованості міжнародної правової культури у курсантів / С. М. Совва // Збірник наукових праць № 55. Серія:
Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. – С. 108–110.5.                     Совва, С. М. Педагогічні умови формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників / Сергій Совва, Олександр Діденко // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 529. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2010. – С. 172–181.6.                     Совва, С. М. Формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів прикордонників / С. М. Совва // Наукові  записки Вінницького   державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:
Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць. – Випуск 33 / Редкол. : В.Л. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. –  С. 342–347.7.                     Совва, С. М. Організація та зміст педагогічного експерименту з формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників [Електронний ресурс] / С. М. Совва // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Грязнов І. О. − 2011. − Вип. 5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/ 11ssmmop.pdf.8.                     Совва, С. М. Сутність та зміст поняття «міжнародна правова культура офіцера-прикордонника» / Совва Сергій Миколайович  // Збірка тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука і сучасність: досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть» (5-7  липня 2010 р., м. Запоріжжя) / Запорізька міська громадська організація «Озима» − Запоріжжя : 2010. – С. 61–63.9.                     Совва, С. М.  Методичні проблеми (аспекти) викладання правових дисциплін / С. М. Совва // Освітньо-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція [Серія: Психолого-педагогічні й філологічні науки], (Хмельницький, 20 листопада 2009 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ,  2009. – С. 227–228.10.              Совва, С. М. Особливості моделі формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників / С. М. Совва // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : IV Всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький, 18 листопада 2011 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. –
Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2011. – С. 328–330.11.               Тушко К. Ю., Дияк В. В., Совва С. М. Формування антикорупційної культури майбутніх офіцерів ДПСУ. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 2st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. P. 1 – 16.12.              Vadym  Dyiak, Klavdiia Tushko, Serhiy Sovva. М. Modern methods of teaching philosophy. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019, P. 195 – 206.

 

E – mail sovva.sergiej@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Гевко Олена Іванівна
Посада Викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних наук
Науковий ступінь
Вчене звання
Перелік навчальних дисциплін «Історія України та української культури», «Педагогіка та психологія»
Сфера наукових інтересів Українська мова, українська література, історія, медицина.
Наукові праці 1. Гевко О.І. Риторика як важлива складова професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників /Гевко О.І.// Збірник наукових праць Національна академія Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки / голов. ред. Райко В. В. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – № 4 (69). – С. 70-77.

2. Гевко О.І. Сутність та складові риторичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників /Гевко О.І.// Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України / голов. ред. Райко В. В. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014 – № 4 (73) – С. 108-117.

3. Гевко О.І. Сутність культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників /Гевко О.І.// Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України / голов. ред. О.Ф. Волобуєва. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – С.49-59 .

4. Гевко О. Зміст і структура культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Гевко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – № 5(7). – С. 50-62.

5. Гевко О. Критерії, показники та рівні сформованості культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Гевко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2017. – № 3. – С. 113-119.

Конференції

1. Гевко О.І., Журавльов В.В. Теоритичні засади формування риторичних умінь у правників/Гевко О.І., Журавльов В.В.//  Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : V Всеукраїнська науково-практична конференція. (Хмельницький, 7 грудня, 2012 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. -С. 36-38.

2. Гевко О.І. Формування риторичної компетентності майбутнього офіцера-прикордонника як важливе завдання вищої військової освіти /Гевко О.І.// Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : Всеукраїнська науково-практична конференція [Серія : Психолого-педагогічні й філологічні науки], (Хмельницький, 15 листопада 2013 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – С. 321-324.

3. Гевко О.І. Особливості культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників / Гевко О.І. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 10 грудня 2015 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – 333 с.

4. Гевко О.І. Культура діалогу в системі формування культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників / Гевко О.І. // Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : тези Міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 року) // Національний університет оборони України імені І. Черняхівського. – Київ, 2016.

5. Гевко О.І. Становлення культури спілкування: історичний аспект / Гевко О.І. // Роль і місце Державної прикордоної служби України у становленні України як незалежної держави : тези Міжвідомчої науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів (Хмельницький, 18 червня 2016 року) // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький , 2016.

6. Гевко О. І. До питання визначення рівнів розвитку культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників/ О. І. Гевко// Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції // Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017.

7. Гевко Е. И.  Особенности педагогических условий формирования риторической культуры будущих офицеров-пограничников /Е. И. Гевко// Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности : материалы Меж- дунар. заочной науч.-практ. конф. ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» / редкол. : А.Е. Виноградов [и др.]. – Минск : ГУО «ИПС РБ», 2017. – С. 120-123

8. Гевко О. І. Моральні якості особистості, як основа культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників /О. І. Гевко// Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України : тези XII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 листопада 2020 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. – С.

 

Посібники

1. Гевко О.І. Сучасна українська література: навчальний посібник / О. І. Гевко, Н. А. Голярдик, С. П. Шумовецька. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. – 192 с.

2. Гевко О.І. Короткий курс історії України : навчальний посібник / Б.Я. Ратич, Н.В. Макогончук, О.І. Гевко. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – 428 с.

E – mail alenyshka26@ukr.net

Навчальний тренінг “Здатність керівника військового підрозділу регулювати свій емоційний стан” для офіцерів-учасників бойових дій та курсантів, які навчаються за спеціальністю 053 “Психологія”