Відділ підвищення кваліфікації та допідготовки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького  створений наказом Голови Державної прикордонної служби України в серпні 2020 року на базі інституту підвищення кваліфікації персоналу, який функціонував у складі академії в різних формах штату з 1994 року.

Відділ підвищення кваліфікації та допідготовки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Адміністрації Державної прикордонної служби України, ректора академії, Статутом академії, положенням про організацію освітнього процесу в академії, іншими нормативними документами.

 Основними завданнями відділу є:

– підвищення кваліфікації посадових осіб органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України, підготовки (допідготовки) офіцерського складу й інших категорій персоналу Держприкордонслужби з питань охорони державного кордону за напрямами діяльності;

– підготовка офіцерів та прапорщиків для проходження військової служби за кордоном;

– спеціальна педагогічна підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічного та педагогічного складу;

– здійснення підготовки (підвищення кваліфікації) персоналу органів (підрозділів) охорони державного кордону та інших категорій персоналу Держприкордонслужби з питань управління, організації оперативно-службової діяльності, організації взаємодії та правового забезпечення залежно від завдань, які вони виконують за напрямами діяльності в галузях охорони державного кордону та їх відповідного професійного спрямування;

– здійснення іншомовної підготовки персоналу Держприкордонслужби.

 Структура відділу:

– керівництво відділу;

– відділення підготовки та перепідготовки;

– відділення підвищення кваліфікації.

Керівництво:

Начальник відділу підвищення кваліфікації та допідготовки

полковник

ХОМА Леонід Дмитрович

Заступник начальника відділу підвищення кваліфікації та допідготовки по роботі з персоналом полковник

ОЗИМОВСЬКИЙ Владислав Вікторович

Відділення підготовки та перепідготовки

На базі даного відділення  здійснюється підготовка за наступними напрямами: – підготовка військовослужбовців для проходження військової служби за кордоном; – підготовка офіцерів, які плануються до вибуття в зону ведення бойових дій; – підготовка кандидатів до присвоєння первинного офіцерського звання та офіцерів прийнятих  з запасу та переведених з інших відомств; – підготовка офіцерів оперативних підрозділів та підрозділів власної та внутрішньої безпеки.                


Відділення підвищення кваліфікації

На базі даного відділення  здійснюється підвищення кваліфікації за наступними напрямами: – курс підвищення кваліфікації офіцерів підрозділів охорони кордону; -підвищення кваліфікації військовослужбовців підрозділів забезпечення; -підвищення кваліфікації офіцерів підрозділів адміністративно-юрисдикційної діяльності та інформаційно-аналітичного забезпечення; -спеціальна педагогічна підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічного, педагогічного складу; -мовна підготовка персоналу.