Інститут підвищення кваліфікації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького створений наказом Голови Державної прикордонної служби України у квітні 2018 року на базі центру підвищення кваліфікації персоналу який функціонував у складі академії з 1994 року.
Інститут підвищення кваліфікації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Адміністрації Державної прикордонної служби України, ректора академії, Статутом академії, положенням про організацію освітнього процесу в академії, іншими нормативними документами.

Основними завданнями інститут є:
– підвищення кваліфікації посадових осіб департаментів, управлінь, органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України, підготовки (допідготовки) офіцерського складу й інших категорій персоналу Держприкордонслужби з питань охорони державного кордону за напрямами діяльності.
– підготовка офіцерів та прапорщиків для проходження військової служби за кордоном.
– спеціальна педагогічна підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічного та педагогічного складу.
– здійснення підготовки (підвищення кваліфікації) персоналу органів (підрозділів) охорони державного кордону та інших категорій персоналу Держприкордонслужби з питань управління, організації оперативно-службової діяльності, організації взаємодії та правового забезпечення залежно від завдань, які вони виконують за напрямами діяльності в галузях охорони державного кордону та їх відповідного професійного спрямування.
– здійснення підвищення кваліфікації персоналу Держприкордонслужби в системі професійної підготовки за дистанційною формою навчання.
– здійснення іншомовної підготовки персоналу Держприкордонслужби.

Керівництво:

 

 

 

 

 

Директор інституту підвищення кваліфікації Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
доктор військових наук, доцент,
полковник
МАЗУР Валентин Юрійович

 

 

 

Заступник начальника інституту з навчально-методичної
роботи кандидат психологічних наук, доцент,
полковник
СЦІБОРОВСЬКИЙ Олександр Антонович

 

 

 

Заступник директора інституту по роботі з персоналом
кандидат педагогічних наук, доцент,
полковник
Сердюк Юрій Іванович

 

 

 

 

 

 

 

Структура інституту:

– відділ організації, планування та методичного забезпечення;
– центр дистанційних технологій підвищення кваліфікації;
– центр підвищення кваліфікації керівного складу;
– центр підвищення кваліфікації персоналу органів та підрозділів охорони державного кордону;
– центр підвищення кваліфікації персоналу підрозділів забезпечення;
– центр підготовки офіцерського складу.


Відділ організації, планування та методичного забезпечення 

Відділ організації, планування та методичного забезпечення  є штатним підрозділом інституту підвищення кваліфікації Національної академії Державної прикордонної служби України.

Очолює підрозділ підполковник Озимовський Владислав Вікторович.

 

Відділ організації, планування та методичного забезпечення  забезпечує виконання вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Державної прикордонної служби України з питань підготовки, допідготовки, підвищення кваліфікації  персоналу Державної прикордонної служби, організації та здійснення освітнього процесу в інституті, організовує проведення навчальних занять з особовим складом слухачів інституту. Спільно з факультетами, кафедрами академії та центрами інституту відділ розробляє проекти програм, розкладів навчальних занять та інших документів з організації освітнього процесу в інституті, організовує та проводить моніторинг оцінювання результатів діяльності слухачів на період проведення навчання.


Центр дистанційних технологій підвищення кваліфікації

Центр дистанційних технологій підвищення кваліфікації є штатним підрозділом інституту підвищення кваліфікації Національної академії Державної прикордонної служби України.
Очолює даний підрозділ полковник Хом’як Сергій Любомирович

Центр дистанційних технологій підвищення кваліфікації забезпечує:
– поточну координацію робіт щодо розвитку дистанційного навчання в Держприкордонслужбі, зокрема з розроблення нормативних документів щодо діяльності центру, технологій дистанційного навчання і його методичного, системотехнічного та матеріально-технічного забезпечення, а також розроблення критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційного навчання;
– розміщення і збереження дистанційних навчальних курсів на Веб-ресурсі дистанційного навчання;
– підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів Держприкордонслужби з технологій дистанційного навчання;
– створення та технічну підтримку банку дистанційних курсів;
– здійснення навчальної діяльності за технологіями дистанційного навчання;
– апробацію нових дистанційних курсів в умовах реального навчального процесу;
– розроблення дидактичного та методичного забезпечення дистанційних курсів;
– технічний супровід, організація та проведення поточного та підсумкового контролів рівня знань на курсах за дистанційною формою навчання;
– супровід та технічну підтримку сайту дистанційного навчання;
– підготовка та направлення до Адміністрації ДПСУ звітної документації за результатами навчання;
– аналіз анкетування учасників навчання;
– контроль за внесенням (оновленням) викладачами нормативно-правової бази та іншої літератури до електронної бібліотеки веб-ресурсу центру;
– участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.


Центр підвищення кваліфікації керівного складу

Центр підвищення кваліфікації керівного складу є одним із штатних підрозділів інституту підвищення кваліфікації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

Центр підвищення кваліфікації керівного складу виконує завдання з підвищення кваліфікації посадових осіб департаментів, управлінь, органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України.
В складі центру підвищення кваліфікації керівного складу функціонує:
– курс підвищення кваліфікації Директорів департаментів та заступників директорів департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України;
– курс підвищення кваліфікації начальників регіональних управлінь та їх заступників Державної прикордонної служби України;
– курс підвищення кваліфікації начальників оперативно-розшукових управлінь та їх заступників Державної прикордонної служби України;
– курс підвищення кваліфікації начальників органів охорони кордону та їх заступників Державної прикордонної служби України.


Центр підвищення кваліфікації персоналу органів та підрозділів охорони державного кордону

Центр підвищення кваліфікації персоналу органів та підрозділів охорони державного кордону є одним із штатних підрозділів інституту підвищення кваліфікації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Очолює центр полковник Малий Дмитро Юрійович

Центр підвищення кваліфікації персоналу органів та підрозділів охорони державного кордону виконує завдання з підвищення кваліфікації посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України.
В складі центру підвищення кваліфікації персоналу органів та підрозділів охорони державного кордону функціонує:
– курс підвищення кваліфікації заступників начальників штабів та їх заступників органів охорони кордону Державної прикордонної служби України;
– курс підвищення кваліфікації начальників відділів та їх заступників органів охорони кордону Державної прикордонної служби України;
– курс підвищення кваліфікації начальників міжрайонних оперативно-розшукових відділів та їх заступників оперативно-розшукових управлінь Державної прикордонної служби України.


Центр підвищення кваліфікації персоналу підрозділів забезпечення

Центр підвищення кваліфікації персоналу підрозділів забезпечення є одним із штатних підрозділів інституту підвищення кваліфікації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Очолює центр підготовки офіцерського складу полковник Драгочинський Олександр Миколайович

В центрі здійснюється підвищення кваліфікації начальників та їх заступників технічних, тилових органів охорони кордону Державної прикордонної служби України, підрозділів зв’язку, фінансового забезпечення, підрозділів роботи з особовим складом та кадрового забезпечення.


Центр підготовки офіцерського складу

Центр підготовки офіцерського складу є одним з основних організаційних структурних підрозділів інституту підвищення кваліфікації. Очолює центр підготовки офіцерського складу полковник Цимар Роман Володимирович

На центрі підготовки офіцерського складу здійснюється підготовка за наступними напрямами: проходження військової служби за кордоном, підготовка офіцерів прийнятих на військову службу з запасу ЗСУ та офіцерів які прибули для подальшого проходження служби з інших відомств, допідготовка офіцерів, які плануються до вибуття в зону проведення бойових дій, іншомовна підготовка персоналу, спеціальна педагогічна підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, а також проводиться підготовка військовослужбовців – кандидатів до присвоєння первинного офіцерського звання.