Інженерно-технічний факультет

Інженерно-технічний факультет створений 27 липня 2011 року. Його очолює кандидат технічних наук, доцент полковник Балицький Ігор Іванович.

Факультет здійснює освітню діяльність для слухачів факультету підготовки керівних кадрів, курсантів та студентів інших факультетів – денною та заочною формами навчання, за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб:

 • за ступенем «бакалавр» за спеціальністю «Автомобільний транспорт» , кваліфікацією «бакалавр автомобільного транспорту», «офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону»;
 • за ступенем «бакалавр» за спеціальністю “Телекомунікації та радіотехніка”;
 • за ступенем «магістр» за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та кваліфікацією «магістр інженер автомобільного транспорту», «офіцер управління органами охорони державного кордону»
 • за ступенем «бакалавр», спеціалізацією – офіцер квартирно-експлуатаційної служби.

Основним завданням інженерно-технічного факультету є підготовка офіцерів управління основними підрозділами та органами охорони кордону за інженерно-технічним, логістичним напрямами діяльності та зв’язку.


Кафедра транспортних засобів та спеціальної техніки створена 1 січня 2010 року на базі кафедри автомобільної та бойової техніки. Її очолює доктор технічних наук, доцент полковник Осташевський Сергій Анатолійович.
Вона забезпечує автомобільну підготовку для вмілого та ефективного застосування штатної техніки Держприкордонслужби України, в тому числі для отримання посвідчень на право керування транспортними засобами всіх категорій, а також:

 • планування, організації і забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів;
 • організація автомобільних перевезень;
 • аналіз ефективності системи експлуатації техніки;
 • здійснення оцінки технічного стану транспортних засобів, його підтримання та відновлення;
 • організація технічної підготовки водіїв, забезпечення технічним майном та запасними частинами.

На кафедрі викладаються дисципліни, основними з яких є:

 • «Основи конструкції автомобілів»
 • «Гідравліка, гідро- і пневмоприводи»
 • «Основи технічної діагностики»
 • «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів»
 • «Організація автомобільних перевезень»
 • «Автомобільна підготовка та бойові машини»

Кафедра інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону створена 11 квітня 2002 року на базі кафедри інженерного та технічного забезпечення військ. Її очолює доктор технічних наук, доцент полковник Сівак Вадим Анатолійович.

Вона забезпечує підготовку фахівців щодо інженерного облаштування кордону, застосування в прикордонній службі технічних засобів охорони кордону, в тому числі:

 • організація експлуатації оптичних, оптико-електронних, світлотехнічних, тепловізійних та радіолокаційних засобів спостереження;
 • планування та здійснення інженерного облаштування ділянки державного кордону.

На кафедрі викладаються дисципліни, основними з яких є:

 • «Інженерне забезпечення охорони кордону»
 • «Технічні засоби охорони кордону»

Кафедра логістики створена 24 лютого 1993 року. Її очолює кандидат ветеринарних наук, доцент полковник Кравчук Василь Васильович.

Вона забезпечує випускників базовими та спеціальними знаннями, навичками та уміннями щодо управління ресурсним забезпечення підрозділу, органу органу охорони державного кордону.

Кафедра приймає участь у підготовці офіцерів оперативно-тактичного рівня за ступенем освіти „Магістр”, тактичного рівня за ступенем освіти „Бакалавр”. Окрім того кафедра логістики здійснює підготовку майбутніх офіцерів відділень (служб) забезпечення (тилу) за такими напрямами діяльності: продовольче, речове забезпечення, забезпечення ПММ, житлово-експлуатаційне забезпечення органів охорони державного кордону.

На кафедрі викладаються дисципліни, основними з яких є:

 • «Тактична медицина»
 • «Організація та планування забезпечення паливо-мастильними матеріалами»
 • «Експлуатація та ремонт будівель, споруд»

Кафедра зв’язку, автоматизації та кібербезпеки створена 24 лютого 1993 року. Її очолює доктор технічних наук, доцент полковник Стрельбіцький Михайло Анатолійович.
Вона здійснює надання знань у сфері зв’язку, управління, захисту інформації у спеціальних інформаційно – телекомунікаційних системах та мережах, адміністрування мереж спеціального призначення, в тому числі:

 • організація та керування зв’язком;
 • експлуатація телекомунікаційних мереж та мережного обладнання;
 • розробка, налагодження системного та прикладного програмного забезпечення;
 • контроль і діагностика протоколів, інтерфейсів і стиків телекомунікаційних мереж та систем зв’язку;
 • запобігання, виявлення, нейтралізації кіберзагроз;
 • менеджмент в галузі інформаційної безпеки.

На кафедрі викладаються дисципліни, основними з яких є:

 • «Організація зв’язку»
 • «Зв’язок у прикордонних підрозділах»
 • «Програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів»
 • «Спеціальний зв’язок ДПСУ»

Кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін створена у березні 1993 року. ЇЇ очолює доктор технічних наук, доцент полковник Рачок Роман Васильович.
Вона провадить підготовку з фундаментальних дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки; надає базові навички щодо:

 • забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях;
 • розрахунку та конструювання типових деталей та складальних одиниць;
 • розв’язування фахово-орієнтованих та інженерних задач з використанням знань про фізичні явища та закономірності;
 • проведення інженерних та економічних розрахунків;
 • користування математичними методами при вивченні загальнонаукових, інженерних, технічних та спеціальних дисциплін.

На кафедрі викладаються дисципліни, основними з яких є:

 • «Вища математика»
 • «Теорія та прикладна механіка»
 • «Опір матеріалів»
 • «Теорія машин та механізмів»

Навчальний курс – підрозділ, що забезпечує навчально-виховний процес, культурно-просвітницьку діяльність, внутрішню службу та повсякденну діяльність курсантів.
Випускник факультету після отримання освіти за ступенем бакалавр за державним замовлення призначається на первинні посади осіб офіцерського складу в органах охорони кордону.

Випускник за державним замовленням призначається на первинні посади осіб офіцерського складу в підрозділах органів охорони кордону, а саме:

• офіцер відділення автотехнічного забезпечення;
• офіцер інженерно-технічного відділу;
• офіцер підрозділів ресурсного забезпечення;
• офіцер підрозділів зв’язку та захисту інформації;
• старший інспектор прикордонної служби.