Ад’юнктура

Ад’юнктура є структурним підрозділом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

У своїй діяльності ад’юнктура керується Законом України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261, наказами та розпорядженнями Адміністрації Державної прикордонної служби України, Статутом академії, а також Положенням про ад’юнктуру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  • в ад’юнктурі академії за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням);
  • поза ад’юнктурою для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі) без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальностями:

  • 252 «Безпека державного кордону»;
  • 011 «Науки про освіту»;
  • 081 «Право»;
  • 053 «Психологія».

Начальник ад’юнктури – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент полковник Дем’янюк Юрій Анатолійович

Положення про ад’юнктуру

Положення про підготовку поза ад’юнктурою

Положення про індивідуальний план

Положення про заочну форму навчання ад’юнктів

Інструкція з організації підготовки докторів філософії

Правила прийому до ад’юнктури академії у 2019 році

 

Програми вступних іспитів зі спеціальностей:

Безпека державного кордону

Науки про освіту

Право

Англійська мова

Німецька мова

Психологія