Докторантура

Докторантура як вищий ступінь єдиної системи безперервної освіти створюється з метою забезпечення планомірної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів наук.

Начальник докторантури – головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор, полковник Андрощук Олександр Степанович

Положення про докторантуру

Правила прийому до докторантури