Науково-організаційний відділ

Начальник науково-організаційного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент полковник Юрій ДЕМ’ЯНЮК

Наукова діяльність у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, яка є невід’ємною складовою освітнього процесу, організовується та координується науково-організаційним відділом Національної академії, що підпорядковується заступнику ректора (проректору) з навчальної та наукової роботи.

Завдання, які покладаються на відділ, успішно вирішуються провідними науковцями відділу. Колектив здійснює цілеспрямовану діяльність щодо зміцнення власного наукового потенціалу.

Організаційно відділ складається з трьох відділень:

– планування та контролю наукової та науково-технічної діяльності;

– координації спеціалізованих вчених рад та підготовки наукових видань;

– докторантури і ад’юнктури.

Робота у науково-організаційному відділі здійснюється за такими основними напрямками:

– планування наукової, науково-технічної, винахідницької, раціоналізаторської роботи в академії та науково-організаційної діяльності докторантури й ад’юнктури;

– підготовка щорічного звіту про наукову та науково-технічну діяльність академії, атестаційних справ для присудження відповідних ступенів вищої освіти, статистичної звітності щодо здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук і доктора філософії;

–  організація співпраці з питань наукової та науково-технічної діяльності із закладами вищої освіти і науковими установами України та інших держав, підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук і доктора філософії, участі науковців академії у конкурсах на кращу наукову роботу регіонального рівня та Державної прикордонної служби України;

– підготовка та контроль випуску фахових наукових видань академії, у тому числі із закритої тематики;

– здійснення контролю виконання плану наукової та науково-технічної діяльності академії, тематичного плану винахідницької та раціоналізаторської роботи академії, обліку виконаних наукових праць, виконання індивідуальних планів докторантів та ад’юнктів;

– здійснення консультативної допомоги здобувачам вищої освіти ступеня доктора наук і доктора філософії з підготовки дисертацій, експертизи та рецензування дисертаційних робіт;

– організація та координація діяльності спеціалізованих вчених рад академії, виконання спільних наукових заходів із факультетами і кафедрами академії;

– організація та контроль діяльності наукового товариства курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених академії та винахідницької та раціоналізаторської роботи;

– організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, нарад і наукових дискусій та узагальнення матеріалів щодо

них, конкурсів наукових праць, а також надання допомоги з підготовки, організації і проведення цих заходів факультетам (кафедрам);

– координація та здійснення контролю за роботою наукових семінарів академії;

– участь в опрацюванні наукових праць (монографій, посібників, науково-дослідних робіт, дисертацій, наукових статей, доповідей, рецензій, відгуків тощо).