Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького, що здійснює організацію та планування освітнього процесу, керівництво і контроль за навчальною і методичною роботою.

Відділ очолює начальник відділу полковник Андрій СОРОКА. До складу відділу входять: відділення методичної роботи, відділення організації навчальної роботи, група інформаційного забезпечення освітньої діяльності та діловодство.

Діяльність відділу спрямована на забезпечення відповідності освітнього процесу у Національній академії вимогам  ЗУ «Про вищу освіту»,  наказам та розпорядженням Міністерства освіти і науки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Статутом Національної академії, Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії, та іншим нормативно-правовим актам з питань вищої освіти; оперативне керівництво і координація діяльності факультетів та кафедр, інших структурних підрозділів Національної академії щодо забезпечення виконання освітніх програм і навчальних планів; розробку і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України з організації освітньої діяльності; узагальнення та аналіз результатів діяльності факультетів, кафедр, навчальних підрозділів Національної академії з питань організації та забезпечення освітнього процесу; участь у підготовці ліцензійної та акредитаційної експертизи освітніх програм у Національній академії; забезпечення захисту персональних даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки; організацію функціонування автоматизованої системи управління закладами вищої освіти (АСУ ВНЗ); організацію роботи Екзаменаційних комісій та процедур атестації здобувачів вищої освіти; підготовку проєктів наказів та організація планування освітнього процесу, контроль обліку навантаження науково-педагогічного складу; організацію та аналіз результатів практичної підготовки здобувачів вищої освіти; організацію освітнього процесу в особливий період.