Відділ морально-психологічного забезпечення

Відділ морально-психологічного забезпечення Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є самостійним структурним підрозділом, головною метою якого є планування та організація заходів соціально-гуманітарного та морально-психологічного забезпечення, спрямованих на підтримання психологічної готовності та оптимальної працездатності персоналу до виконання завдань за призначенням.

До складу відділу входить відділення соціально-гуманітарного забезпечення, відділення психологічного забезпечення та військової дисципліни, група культурно-просвітницької діяльності. Основними напрямами роботи відділу є:

 • національно-патріотичне виховання персоналу академії;
 • психологічне забезпечення;
 • забезпечення належної військової дисципліни та правопорядку;
 • виховання доброчесності;
 • душпасторська опіка.

  Пріоритетними завданнями морально-психологічного забезпечення є:

 • поглиблене психологічне вивчення персоналу академії;
 • підтримання морально-психологічного стану персоналу;
 • психопрофілактична робота з персоналом Національної академії (психологічне забезпечення правопорядку та дисципліни, психогігієна умов діяльності персоналу);
 • професійно-психологічний відбір кандидатів на навчання;
 • соціологічні опитування різних категорій персоналу академії;
 • надання індивідуальної психологічної та іншої спеціалізованої допомоги персоналу для запобігання професійній деформації та вигорання;
 • психологічна просвіта та консультативна допомога персоналу Національної академії з питань, не пов’язаних з професійною діяльністю;
 • визначення соціально-психологічних факторів, які спроможні негативно впливати на ефективність службової та освітньої діяльності, а також наукової та науково-технічної діяльності.

Психологами відділу морально-психологічного забезпечення на постійній основі проводяться тренінги та тренінгові заняття, значна увага на яких приділяється вмінню знімати психологічне напруження.