Структурно-логічні схеми підготовки фахівців за першим(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Структурно-логічна схема (2019 р.н.)

Структурно-логічна схема (2018 р.н.)

Структурно-логічна схема (2017 р.н.)

Структурно-логічна схема (2016 р.н.)