Створили дискусійний клуб «Рівність — у дії»

У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького створили курсантський дискусійний клуб «Рівність — у дії!».
Метою клубу є підготовка курсантів академії для участі у міжнародних, національних і загальноакадемічних заходах. Живе обговорення та поглиблене вивчення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, недопущення дискримінації та поваги до людської гідності сприятиме формуванню належного рівня правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників як одного з головних чинників демократичного суспільства.
На заходах клубу планується розвивати здатність створювати ґендерно-чутливе середовище у підрозділах, опановувати мистецтво спілкування із сенситивними групами осіб, які постраждали від військового конфлікту, а також поглиблене вивчення курсантами англійської мови з питань гендерної тематики, зокрема міжнародного та національного законодавства, соціальних ролей, стереотипів, упереджень тощо.
Зусилля клубу «Рівність — у дії!» спрямовані на формування належного рівня правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників та розбудову демократичного суспільства.
Давайте разом змінювати світ на краще!