Силабуси навчальних дисциплін ОП “Психологія” (бакалавр)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ПРОГРАМА ознайомчої практики курсантів І курсу навчання Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
ПРОГРАМА виробничої практики курсантів ІІІ курсу навчання Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
ПРОГРАМА переддипломної практики курсантів ІV курсу навчання Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
ПРОГРАМА практичної підготовки курсантів ІІ курсу навчання Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
ПРОГРАМА Атестаційного екзамену з фаху “Психологія”
ПРОГРАМА Атестаційного екзамену з військово-прикордонної складової
ВОК 01.1 «ПЕДАГОГІКА»
ВОК 01.2 «ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ»
ВОК 01.3 «СОЦІОЛОГІЯ, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
ВОК 02.1 «БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ»
ВОК 02.2 «ОСНОВИ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ»
ВОК 02.3 «ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ»
ВОК 03.1«ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
ВОК 03.2 «ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ»
ВОК 04.1 «ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ»
ВОК 04.2 «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ»
ВОК 05.1 «ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ»
ВОК 05.2 «ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ»
ВОК 06.1 «ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ»
ВОК 06.2 «ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
ВОК 07.1 «ЕТНОПСИХОЛОГІЯ»
ВОК 07.2 «ПСИХОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
ВОК 08.1 «ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ»
ВОК 08.2 «ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ З ТРЕНІНГОМ КРЕАТИВНОСТІ»
ВОК 09.1 «ПСИХОЛОГІЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ»
ВОК 09.2 «ПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙ З ТРЕНІНГОМ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ»
ВОК 10.1 «ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА»
ВОК 10.2 «ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ»
ВОК 10.3 «ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ»
ВОК 11.1 «ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ»
ВОК 11.2 «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
ВОК 12.1 «АНТРОПОЛОГІЯ»
ВОК 12.2 «ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ»
ВОК 13.1 «ПРОТИДІЯ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ»
ВОК 13.2 «ПСИХОЛОГІЯ МАС»
ВОК 14.1 «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я»
ВОК 14.2 «ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ»
ВОК 15.1 «АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА»
ВОК 15.2 «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ВОДІЇВ»
ВОК 15.3 «ТЕОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ»
ВОК 16.1 «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
ВОК 16.3 «МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО»
ООК 01 «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
ООК 02 «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
ООК 03 «ФІЛОСОФІЯ»
ООК 04 «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»
ООК 05 «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»
ООК 06 «ІНФОРМАТИКА»
ООК 07 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ»
ООК 08 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
ООК 09 «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ З ПРАКТИКУМОМ»
ООК 10 «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
ООК 11 «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
ООК 12 «СОЦІАЛЬНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ»
ООК 13 «ПСИХОТРЕНІНГ»
ООК 14 «ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ З ПРАКТИКУМОМ»
ООК 15 «КЛІНІЧНА ТА ПАТОПСИХОЛОГІЯ»
ООК 16 «ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ»
ООК 17 «ПСИХОДІАГНОСТИКА»
ООК 18 «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ»
ООК 19 «ПСИХОГІГІЄНА ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКА»
ООК 20 «ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ»
ООК 21 «ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
ООК 25 «ПРИКОРДОННА СЛУЖБА»
ООК 26 «ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ»
ООК 27 «ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА»
ООК 28 «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ»
ООК 29 «ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА»
ООК 30 «ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
ООК 31 «ЗВ’ЯЗОК І ПРОГРАМНО – ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ»
ООК 32 «ОСНОВИ КІНОЛОГІЇ»