Силабуси

Силабуси навчальних дисциплін ОПП  “Телекомунікації та радіотехніка” (бакалавр)

ОПП_магістр_”Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)”: