Силабуси навчальних дисциплін ОНП Освітні науки в прикордонній сфері _2021

ВОК 01«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»
ВОК 02 «НАУКОВІ ОСНОВИ АНДРАГОГІКИ»
ВОК 03 „МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ”
ВОК 04 «ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ВОК 06 «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»
ВОК 08 «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ»
ВОК 09 «ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ»
ВОК 10 «ЕТИКА У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»
ВОК 11 «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТІ»
ВОК 12 «ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ»
ВОК 13 «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННОЇ СФЕРИ В КРАЇНАХ
ООК 01 «Філософія та методологія науки»
ООК 03 «ОСНОВИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»
ООК 04 «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ»
ООК 7 «СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ НАПРЯМИ»
ООК 08«ОСВІТНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ»
ООК 09 «ЛІДЕРСТВО У ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТІ»