Силабуси навчальних дисциплін ОПП БДК магістр_2021

В0К 04.1 «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
В0К 04.2 «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОУ»
ВБ 02.1 «ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ І МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ»
ВОК 01.1 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»
ВОК 01.2 «ПІДРОЗДІЛИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»
ВОК 02.2 «ОХОРОНА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НА ШЛЯХАХ МІЖНАРОДНИХ СПОЛУЧЕНЬ»
ВОК 03.1 «ОРГАНІЗАЦІЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ»
ВОК 05.1 «ОРГАНІЗАЦІЯ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ВОК 05.2 «ЛОГІСТИКА В ДПСУ»
ВОК 06.1 «ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА»
ВОК 07.1 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»
ВОК 07.2 «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШТАБУ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ»
ВОК 08.1 «УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»
ВОК 08.2 «ОПЕРАТИВНА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ»
ВОК 08.3 «КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ООК 01 «НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ»
ООК 04 «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
ООК 05 «ЗВ’ЯЗОК ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
ООК 06 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
ООК 07 «ДІЯЛЬНІСТЬ ШТАБІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
ООК 08 «УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»
ООК 09 «ТАКТИКА ТА ОПЕРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ»
ООК 10 «ТАКТИКА РОДІВ ВІЙСЬК ТА БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ООК 11 «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДПСУ»
ООК_03 «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
ООК-02 «ТЕОРІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ООК-12 «ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»