Силабуси навчальних дисциплін ОПП Філологія бакалавр (студенти)_2021

ООК 01 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ООК 02 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
ООК 03 ФІЛОСОФІЯ
ООК 04 ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ
ООК 05 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
ООК 06 ІНФОРМАТИКА
ООК 07 ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА
ООК 08 ОСНОВИ ТЕОРІЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ООК 10 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ООК 11 СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ООК 12 ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ООК 13 ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПИСЬМОВОГО ТА УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ
ООК 14 ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
ООК 15 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ООК 16 ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ООК 17 ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН
ООК 18 ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО КРАЇН ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ООК 19 ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ООК 20 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
ООК 21 АТЕСТАЦІЯ
Фб 01.1 СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ
Фб 01.2 СУЧАСНА АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Фб 02.1 ПРАВОЗНАВСТВО
ФБ 02.2 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Фб 02.3 ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Фб 03.1 БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
Фб 03.2 ОСНОВИ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ
Фб 03.3 ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
Фб 04.1 ЕТИКА ПЕРЕКЛАДАЧА
ФБ 04.2 ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
Фб 05.1 СОЦІОЛОГІЯ, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Фб 05.2 ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
Фб 05.3 КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Фб 06.1 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ТРЕТЬОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ)
Фб 06.2 ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА ТРЕТЬОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ)
ФБ 07.1 ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Фб 07.2 ЛАТИНСЬКА МОВА
Фб 08.1 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТРЕТЬОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ)
ФБ 08.2 ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО КРАЇН ТРЕТЬОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ФРАНЦУЗЬКОЇ
Фб 09.1 ТЕРМІНОЗНАВСТВО
Фб 09.2 ОСНОВИ ЛІНГВОАНАЛІЗУ
Фб 10.1 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Фб 10.2 КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ
ФБ 11.1 «ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА)» –
Фб 11.2 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Фб 12.1 ПЕРЕКЛАД ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ
Фб 12.2 ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРЕКЛАД
ФБ 13.1 ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ТА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ФБ 13.2 ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА
Фб 14.1 «КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Фб 14.2 ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ
ФБ 15.1 ОСНОВИ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФБ 15.2 ПРАКТИКА ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ