Силабуси навчальних дисциплін ОПП Філологія бакалавр_2021

ООК 01 Історія України та української культури
ООК 02 Українська мова за професійним спрямуванням
ООК 03 Філософія
ООК 04 Педагогіка та психологія
ООК 05 Інформатика
ООК 06 Вступ до мовознавства
ООК 07 Основи теорії мовної комунікації
ООК 08 Фізичне виховання, особиста безпека та застосування сили
ООК 09 Практичний курс основної іноземної мови
ООК 10 Стилістика англійської мови
ООК 11 Лексикологія англійської мови
ООК 12 Теорія і практика перекладу з основної іноземної мови
ООК 13 Порівняльна граматика англійської та української мов
ООК 14 Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
ООК 15 Практична підготовка
ООК 16 Атестація
ООК 17 Прикордонна служба
ООК 20 Військовий переклад
ООК 21 Вогнева підготовка
ООК 22 Інженерне забезпечення охорони кордону
ООК 23 Зв’язок і програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів
Фб 01.1 Безпека життя та діяльності
Фб 01.2 Основи природничих і технічних знань
Фб 01.3 Основи математичної статистики
Фб 02.1 Комунікативні стратегії англійської мови
ФБ 02.2 Ділова англійська мова
Фб 03.1 Термінознавство
Фб 03.2 Основи лінгвоаналізу
Фб 04.1 Практичний курс польської мови
Фб 04.2 Практичний курс турецької мови
Фб 04.3 Практичний курс румунської мови
Фб 04.4 Практичний курс словацької мови
Фб 05.1 Автомобільна підготовка
Фб 05.2 Будова машин прикордонного підрозділу
Фб 05.3 Організація експлуатації машин у прикордонному підрозділі
Фб 06.1 Лінгвокраїнознавство Польщі
Фб 06.2 Лінгвокраїнознавство Туреччини
Фб 06.3 Лінгвокраїнознавство Румунії
Фб 06.4 Лінгвокраїнознавство Словаччини
Фб 07.1 Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови
Фб 07.2 Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови
Фб 08.1 Польська мова за професійним спрямуванням
Фб 08.2 Турецька мова за професійним спрямуванням
Фб 08.3 Румунська мова за професійним спрямуванням
Фб 08.4 Словацька мова за професійним спрямуванням
Фб 09.1 Тилове забезпечення охорони кордону
Фб 09.2 Основи логістики
Фб 10.1 Історія зарубіжної літератури
ФБ 10.2 Історія англійської мови
Фб 11.1 Морально-психологічне забезпечення
Фб 11.2 Соціологія, етика, естетика, релігієзнавство
Фб 11.3 Політичні та економічні системи
Фб 11.4 Водіння бойових машин
Фб 11.5 Основи кінології
Фб 12.1 Практика перекладу з польської мови
Фб 12.2 Практика перекладу з турецької мови
Фб 12.3 Практика перекладу з румунської мови
Фб 12.4 Практика перекладу з словацької мови
Фб 13.1 Переклад громадсько-політичних текстів
Фб 13.2 Переклад науково-технічних та економічних текстів
Фб 14.1 Правове забезпечення охорони кордону
Фб 14.3 Міграційне право
Фб 15.1 Основи послідовного перекладу_2021
Фб 15.2 Інтерпретація та переклад тексту