Силабуси навчальних дисциплін ОПП Право бакалавр (студенти)_2021

ООК 01 «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
ООК 02 «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
ООК 03 «ФІЛОСОФІЯ»
ООК 04 «СОЦІОЛОГІЯ, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
ООК 05 «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»
ООК 06 «ІНФОРМАТИКА»
ООК 07 «БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ»
ООК 08 «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»
ООК 09 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
ООК 10 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
ООК 11 «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
ООК 12 «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»
ООК 13 «ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»
ООК 14 «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
ООК 15 «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
ООК 16 «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»
ООК 17 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
ООК 20 «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
ООК 21 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ООК 22 «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»
ООК 23 «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»
ООК 24 «КРИМІНОЛОГІЯ»
ООК 27 «ПРАВО РАДИ ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»
ООК 28 «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»
ООК 30 «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
ООК 31 «АДВОКАТУРА ТА НОТАРІАТ УКРАЇНИ»
ООК 32 «СУДОВА МЕДИЦИНА І СУДОВА ПСИХІАТРІЯ»
ООК 33 «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»
ООК 35 «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»
ООК 36 Програми практ підготовки 081 право студ
Пр 01.2 «ЮРИДИЧНА ЛОГІКА»
Прб 01.1 «Юридична психологія»
Прб 02.2 «РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»
Прб 03.2_БАЗИ_ДАНИХ
Прб 04.2 «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»
Прб 05.1. «ЖИТЛОВЕ ПРАВО»
Прб 05.2 «СІМЕЙНЕ ПРАВО»
Прб 06.1 «ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»
Прб 06.2 «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»
Прб 07.1 «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО»
Прб 07.2 «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ»
Прб 08.1 «МИТНЕ ПРАВО»
Прб 10.2 ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
Прб 12.2 «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»
Прб 13.1 «ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
Прб 13.2«ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ»
Прб 15.1 ПРАКТИКА ЄСПЛ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Прб 15.2 «Прецедентна практика ЄСПЛ при кваліфікації кримінальних правопорушень»
Прб. 03.1 «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ»