Силабуси навчальних дисциплін ОПП ПРД_магістри_2021

ООК_01_Наукові основи управління.
ООК_02_Педагогіка та психологія у професійній діяльності
ООК_03_Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ООК_04_Теорія наукових досліджень
ООК_05_Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів
ООК_06_Нормотворча діяльність
ООК_07_Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства
ООК_08_Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень
ООК_09_Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності
ООК_10_Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності
ООК_12_Оперативно-службова діяльність ДПСУ
ООК_13_Управління повсякденною діяльністю
ООК_14_Організація зв’язку
ООК_15_Фізична підготовка
ООК_16_Організація вогневої підготовки
ООК_17_Практична підготовка_1
ООК_17_Практична підготовка_2
ООК_19_Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил України
ООК_20_Тактика родів військ та бойове забезпечення
ООК_21_Діяльність штабів ДПСУ
ПДМ_01.1_Матеріально-технічне та інженерне забезпечення охорони кордону
ПДМ_01.2_Логістика в ДПСУ
ПДМ_02.1_Адміністаративно-правова протидія незаконній міграції
ПДМ_02.2_Озброєння та військова техніка прикордонних підрозділів
ПДМ_03.1_Кримінально-процесуальні засади діяльності правоохоронних органів
ПДМ_03.2_Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів охорони державного кордону
Пдм_04.1_Організаційно-правові засади оперативно-розшукової діяльності
ПДМ_04.2_Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності
ПДМ_04.3_Організаація діяльності юридичної служби
ПДМ_05.2_Правові засади забезпечення безпеки інформації
ПДМ_05.3_Актуальні проблеми кримінально-правового забезпечення оперативних підрозділів
ПДМ_06.2_Методика розслідування окремих видів злочинів
ПДМ_06.3_Правові засади забезпечення безпеки інформації
ПДМ_07.2_Судова медицина та судова психіатрія
ПДМ_07.3_Адміністративна деліктологія
ПДМ_08.1_Актуальні проблеми міжнародного права
ПДМ_08.2_Правове регулювання відшкодування шкоди
ПДМ_08.3_Правове регулювання відшкодування шкоди